Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az értékpapírok kibocsátásakor közzéteendő tájékoztató

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az értékpapírok kibocsátásakor közzéteendő tájékoztató

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/71/EK irányelv – az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv törekszik a befektetők számára azon vállalatok által nyújtott információk minőségének a javítására, amelyek az EU területén való tőkebevonás érdekében – növekedésük finanszírozásához – külföldi befektetők figyelmét kívánják felhívni.

Célja annak biztosítása, hogy az értékpapírok valamennyi európai befektető számára történő kibocsátásakor valamennyi uniós országban megfelelő és egyenértékű közzétételi előírások legyenek hatályban.

Meghatározza az uniós vállalatok által olyankor közzéteendő tájékoztatókra* vonatkozó szabályokat, amikor a vállalatok – beruházások vonzása érdekében – értékpapírokat bocsátanak ki. E szabályok alapján az egyik uniós országban jóváhagyott tájékoztató az EU egész területén érvényes lesz (egységes kibocsátói engedély).

FŐ ELEMEK

Tájékoztató közzétételére irányuló kötelezettség

A kibocsátók kötelesek tájékoztatót megjelentetni az értékpapír-kibocsátásról, kivéve akkor, ha:

  • a kibocsátás kizárólag képesített (hivatásos) befektetőknek szól; és/vagy
  • a kibocsátás uniós országonként 150-nél kevesebb, a képesített befektetőkön kívüli személynek (pl. magánszemélynek) szól; és/vagy
  • a kibocsátás olyan befektetőknek szól, akik befektetőnként legalább 100 000 € összes ellenérték fejében szereznek értékpapírokat; és/vagy
  • az értékpapírok (részvények vagy kötvények) egységenkénti címletértéke legalább 100 000 €;
  • a kibocsátás összes ellenértéke az Unióban 100 000 € alatt van.

Információk

A tájékoztatónak tartalmaznia kell egy egységes formátumban előállított összefoglaló dokumentumot, amely a következőkkel kapcsolatban biztosít kulcsfontosságú információkat:

  • az értékpapírok kibocsátójával (pl. a kibocsátó vállalattal), az esetleges kezesekkel (pl. bankkal) és a kibocsátott vagy szabályozott piacon bejegyzett értékpapírokkal, valamint a velük járó főbb kockázatokkal kapcsolatos alapvető jellemzők;
  • az általános kibocsátási feltételek, különösen a kibocsátó által a befektető felé kiszámlázott kiadások becsült értéke.

A kibocsátó polgári jogi felelősséggel tartozik a tájékoztatóban közzétett információkért. Az információknak összhangban kell állniuk a tényekkel, és nem maradhat ki belőlük semmi.

Jóváhagyás és közzététel

Amint a székhely szerinti uniós ország illetékes hatósága jóváhagyja a tájékoztatót, azt közzé kell tenni (például valamely széles körben terjesztett nemzeti hírlapban vagy a kibocsátó honlapján), és egy példányt meg kell küldeni az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (EÉPH) részére is.

A tájékoztatók érvényességi ideje jóváhagyásukat követően legfeljebb 12 hónapig tart, feltéve, ha annak az előírt elemekkel történő frissítésére és kiegészítésére sor kerül.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelvet 2005. július 1-jén kellett a nemzeti jogrendbe átültetni. A módosító irányelv (2010/73/EK) 2012. július 1. óta alkalmazandó.

A Bizottság a tőkepiacokról szó, 2015 februárjában közzétett zöld könyvben bejelentette, hogy a tájékoztatóról szóló irányelvet újra meg fogja vizsgálni annak érdekében, hogy a vállalkozások, különösen a kkv-k, könnyebben tudjanak külföldön tőkét bevonni és befektetőket találni.

További információkért látogasson el az Európai Bizottságnak a tájékoztatóról szóló irányelvvel foglalkozó honlapjára.

KULCSFOGALMAK

* Tájékoztató: olyan közzétételi dokumentum, amelynek információi révén a befektetők a tények teljes körű ismerete mellett tudják befektetési döntéseiket meghozni.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/71/EK irányelve (2003. november 4.) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 64–89. o.)

A 2003/71/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 13.12.2015

Top