Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Életbiztosítás: a szolgáltatásnyújtás szabadsága (2012. novemberig)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Életbiztosítás: a szolgáltatásnyújtás szabadsága (2012. novemberig)

Az Európai Unió az e területre vonatkozó hatályos jogszabály egyszerűsítése érdekében átdolgozza az életbiztosítás területén nyújtott szolgáltatások szabadságával kapcsolatos egyes különleges rendelkezéseket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/83/EK irányelve (2002. november 5.) az életbiztosításról (átdolgozás) [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Hatály

Ez az irányelv a tagállamokban letelepedett vagy ott letelepedni kívánó vállalkozások által önállóan végzett közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozik. Többek között a szerződéses alapú életbiztosításokra és egyes szerződéses alapú megtakarítási műveletekre alkalmazandó.

Az engedély megszerzésének feltételei

A közvetlen biztosítási tevékenység megkezdéséhez szükséges a vonatkozó engedély előzetes beszerzése. A székhely szerinti tagállam illetékes hatóságaitól kért engedély az Európai Unió egész területén érvényes és lehetővé teszi a biztosítóintézet számára, hogy ott a letelepedés joga vagy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján üzleti tevékenységet folytasson.

Engedélyt az a biztosítóintézet igényelhet és kaphat, amely megfelel az alábbi követelményeknek: megfelelő társasági formával és minimális biztonsági tőkével rendelkezik, valamint rendelkezésre bocsátja az ellenőrző hatóságok által kért információkat. Az engedély kiadásának megtagadását meg kell indokolni, és arról az érintett biztosítóintézetet értesíteni kell. Ilyen esetben a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságait, amelyek meghozzák a szükséges intézkedéseket.

Az Unión kívüli székhellyel rendelkező vállalkozások Unión belül létesített képviseletei és fióktelepei részére akkor adható meg az engedély, ha teljesülnek többek között az alábbi feltételek: a nemzeti jog szerint jogosult tevékenysége végzésére, képviseletet vagy fióktelepet létesít a tagállam területén és általános képviselőt jelöl ki, akit az illetékes hatóságnak kell jóváhagynia.

Pénzügyi felügyelet

A pénzügyi felügyelet a székhely szerinti tagállam hatóságainak hatáskörébe tartozik. E hatóságok ellenőrzik a biztosítóintézet teljes üzletmenetét, valamint fizetőképességi állapotát. Ezenfelül megbizonyosodnak a biztosítástechnikai tartalékok megképzéséről, a biztosítóintézeten belüli megbízható ügyviteli és számviteli eljárások, valamint a megfelelő belső ellenőrzési mechanizmusok meglétéről.

Prudenciális értékelés

  • Ez az irányelv szándékolt részesedésszerzés esetére pontos kritériumokat határoz meg a részvényesek és a vezetőség értékelésére, és azok alkalmazására vonatkozóan egyértelmű eljárást dolgoz ki. Az értékelési eljárás lebonyolítása az illetékes hatóságok feladata, amelyek összehangolják tevékenységüket.

Az irányelv többek között előírja, hogy az illetékes hatóságok az alábbi kritériumok alapján értékelik a részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságát és a szándékolt részesedésszerzés pénzügyi megbízhatóságát:

  • a részesedést szerezni kívánó személy jó hírneve és pénzügyi megbízhatósága;
  • a szándékolt részesedésszerzés eredményeképpen a biztosítóintézet üzleti tevékenységét irányító bármely személy jó hírneve és tapasztalata;
  • annak kérdése, hogy a biztosítóintézet képes lesz-e teljesíteni és folyamatosan teljesíteni a prudenciális kötelezettségeket;
  • léteznek-e ésszerű okok annak feltételezésére, hogy a szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek el vagy kísérelnek meg.

Szakmai titoktartás

Az irányelv szigorúan meghatározza a bizalmas információk felhasználásának feltételeit: az illetékes hatóságok feladataik ellátása során ezeket nem használhatják fel, és az illetékes hatóságoknál munkaviszonyban álló személyeket szakmai titoktartás kötelezettsége köti.

Biztonságtechnikai tartalékok és a befektetések sokfélesége

A biztosítóintézetek kötelesek biztosítástechnikai tartalékot képezni, amelynek összegét előretekintő biztosításmatematikai értékeléssel számítják ki, míg az alkalmazott kamatlábat a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága határozza meg. A biztosítóintézetek kötelesek a nyilvánosság rendelkezésére bocsátani a biztosítástechnikai tartalékok számítása során alkalmazott alapokat és módszereket.

Az irányelv előírja, hogy a biztosítóintézetek gondoskodjanak befektetéseik sokféleségéről: ezzel összefüggésben meghatározza azokat a határértékeket, amelyeket a biztosítástechnikai tartalékokat fedező eszközök befektetésekor figyelembe kell venni.

Szavatoló tőke és biztonsági tőke

Valamennyi biztosítóintézetnek szavatoló tőkét kell képeznie. Ez a szavatoló tőke állhat a biztosítóintézet eszközeiből – ideértve a befizetett részvénytőkét, a tartalékokat és a nyereséget vagy a veszteséget –, illetve annak más pénzügyi eszközeiből.

A szavatoló tőke egyharmada alkotja a biztonsági tőkét, amelynek összege legalább 3 millió euró. A biztonsági tőke összegét évente felülvizsgálják.

Szerződéses jogok és biztosítási feltételek

Az ezen irányelvben említett szerződésekre alkalmazandó jog a kötelezettségvállalás szerinti tagállam joga. Bizonyos rendelkezések ugyanakkor szavatolják, hogy a felek másik szerződési jogot is választhassanak. Az a biztosított, aki saját kezdeményezésére egyéni életbiztosítási szerződést köt, 14–30 nap közötti határidőn belül elállhat a szerződéstől.

A letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága

Az a biztosítóintézet, amely egy másik tagállam területén kíván fióktelepet létrehozni, illetve a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján egy vagy több tagállamban kíván tevékenységet folytatni, értesíti a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságát, és a rendelkezésére bocsátja a szükséges információkat. Amennyiben az érintett tagállam a területén működő biztosítóintézet részéről szabálytalanságot állapít meg, meghozza a szabálytalan helyzet orvosolásához szükséges intézkedéseket.

A tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés

A biztosítóintézetek ellenőrzésének megkönnyítése érdekében a tagállamok illetékes hatóságai szorosan együttműködnek a Bizottsággal, amelynek munkáját a biztosítási bizottság segíti.

Ezt az irányelvet a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló irányelv 2012. november 1-jétől hatályon kívül helyezi.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2002/83/EK irányelv

2002.12.19.

A cikkek szerint:2004.6.19.2002.11.17.2003.9.20.

HL L 345., 2002.12.19.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2004/66/EK irányelv

2004.5.1.

2004.5.1.

HL L 168., 2004.5.1.

A 2005/1/EK irányelv

2005.4.13.

2005.5.13.

HL L 79., 2005.3.24.

A 2005/68/EK irányelv

2005.12.10.

2007.12.10.

HL L 323., 2005.12.9.

A 2006/101/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363., 2006.12.20.

A 2007/44/EK irányelv

2007.9.21.

2009.3.20.

HL L 247., 2007.9.21.

A 2008/19/EK irányelv

2008.3.20.

HL L 76., 2008.3.19.

A 2002/83/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 26.10.2011

Top