Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az egységes európai égbolt (SES) létrehozására vonatkozó keret

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Az egységes európai égbolt (SES) létrehozására vonatkozó keret

Az egységes európai égbolt egy olyan intézkedéscsomag, amely a kapacitásra és a légi közlekedés biztonságára vonatkozó jövőbeli szükségleteket hivatott biztosítani. Mind a polgári, mind a katonai ágazatra kiterjed, és egyformán magában foglalja a repülés szabályozási, gazdasági, biztonsági, környezeti, technológiai és intézményi vonatkozásait. Célja, hogy véget vessen a légiforgalmi szolgáltatások szervezését az 1960-as évek óta változatlan formában meghatározó gyakorlatnak, amely egyik fő oka a légi forgalom napjainkban tapasztalható torlódásának.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (keretrendelet) – A tagállamok nyilatkozata az egységes európai égbolttal kapcsolatos katonai kérdésekről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet egy a légiforgalmi szolgáltatásról szóló jogszabálycsomag részét képezi, amelynek feladata, hogy 2004. december 31-ig létrehozza az egységes európai égboltot. Az egységes európai égbolt célkitűzése, hogy garantálja az európai légtér optimális kihasználását, kielégítve a légtér valamennyi használójának szükségleteit.

Az egységes európai égboltról szóló csomag részét alkotja ezen a keretrendeleten kívül három műszaki rendelet is, amelyek a léginavigációs szolgáltatások ellátásáról, a légtér szervezéséről és használatáról, valamint az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról szólnak. E rendeletek feladata mindenekelőtt a biztonság növelése és megerősítése, valamint a légtér szerkezetének átalakítása a nemzeti határok helyett a forgalom alapján.

E rendelet célja a jelenleg érvényes biztonsági normáknak és az európai általános légi forgalom átfogó hatékonyságának javítása, a kapacitások optimalizálása valamennyi légtérhasználó igényeinek kielégítését szem előtt tartva, valamint a késések minimális szintre csökkentése.

Nemzeti felügyeleti hatóságok

Az EU-tagállamoknak közösen vagy egyenként ki kell jelölniük vagy létre kell hozniuk egy vagy több szervet mint nemzeti felügyeleti hatóságokat, hogy azok lássák el az ilyen hatóságok számára meghatározott feladatokat. A nemzeti felügyeleti hatóságok függetlenek a léginavigációs szolgáltatóktól.

Az egységes égbolttal foglalkozó bizottság

E rendelet hatályba lépésével létrejön az egységes égbolttal foglalkozó bizottság, amely segíti a Bizottságot az egységes európai égbolt igazgatására irányuló munkájában, és gondoskodik arról, hogy megfelelően figyelembe vegyék valamennyi felhasználói csoport érdekeit. Ez a testület EU-tagállamonként két-két képviselőből áll, elnöki tisztét pedig a Bizottság képviselője tölti be.

Katonai kérdések

Az EU-tagállamok az egységes európai égbolttal kapcsolatos katonai kérdésekre vonatkozóan általános nyilatkozatot fogadtak el. Ebben kimondják, hogy az összes EU-tagállam által szükségesnek ítélt mértékben fogják javítani a polgári és katonai együttműködést.

Ágazati konzultációs testület

Az ágazati konzultációs testület tanácsokat ad a Bizottságnak az egységes európai égbolt megvalósításával kapcsolatban.

A testület a léginavigációs szolgáltatóknak, a légtérfelhasználók egyesületeinek, a repülőterek üzemeltetőinek, a repülőgépgyártó iparnak és a szakszemélyzet érdekképviseleti szerveinek a képviselőiből áll.

Végrehajtási szabályok

Az Eurocontrol feladata, hogy az egységes égbolttal foglalkozó bizottság keretében elfogadott megbízások alapján részt vegyen a hatáskörébe tartozó végrehajtási szabályok kidolgozásában.

A működés felülvizsgálata

A Bizottság 390/2013/EU végrehajtási rendelete létrehozott egy, a működés felülvizsgálatára szolgáló rendszert, amelynek célja, hogy javítsa a léginavigációs szolgálatok működését és a hálózati funkciókat az egységes európai égbolt keretében. Az alábbiakból áll:

  • egész Európára vonatkozó működési célértékek kulcsfontosságú területekre, azaz a biztonságra, a környezetvédelemre, a kapacitásra és a költséghatékonyságra vonatkozóan;
  • működési célértékeket is tartalmazó nemzeti tervek az egész Európára vonatkozó működési célértékekkel való összehangolás biztosítása érdekében;
  • a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók működésének rendszeres felülvizsgálata és ellenőrzése.

Védelmi intézkedések

Végül a rendelet nem gátolja az EU-tagállamokat abban, hogy meghozzák az alapvető biztonsági vagy védelmi politikai érdekeik megóvásához szükséges intézkedéseket.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

549/2004/EK rendelet

2004.4.20.

[ndash

HL L 96., 2004.3.31.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1070/2009/EK rendelet

2009.12.4.

HL L 300., 2009.11.14.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 390/2013/EU végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról [Hivatalos Lap L 128., 2013.5.9.].

A Bizottság 391/2013/EU végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról [Hivatalos Lap L 128., 2013.5.9.].

A Bizottság 409/2013/EU végrehajtási rendelete a közös projektek meghatározásáról, az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának létrehozásáról, valamint a főterv kivitelezését támogató ösztönzők megállapításáról [Hivatalos Lap L 123., 2013.5.4.].

A Bizottság 1216/2011/EU végrehajtási rendelete a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról szóló 691/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 310., 2011.11.25.].

A Bizottság 677/2011/EU rendelete a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és a 691/2010/EU rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 185., 2011.7.15.]

A Bizottság 283/2011/EU rendelete a 633/2007/EK rendeletnek a 7. cikkben említett átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 77., 2011.3.23.].

A Bizottság határozata 2011/121/EU a léginavigációs szolgálatok 2012-2014 közötti időszakra vonatkozó európai uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek meghatározásáról [Hivatalos Lap L 48., 2011.2.23.].

A Bizottság közleménye (2011. január 24.): Jelentés a SESAR közös vállalkozás időközi értékeléséről és az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv végrehajtása terén tett előrehaladásról [COM(2011) 14 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2011. november 14.): Jelentés az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról: ideje cselekedni [COM(2011) 731 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 1191/2010/EU rendelete a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló 1794/2006/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 333., 2010.12.17.].

A Bizottság 929/2010/EU rendelete az 1033/2006/EK rendeletnek a 3. cikke (1) bekezdésében említett ICAO-rendelkezések tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 273., 2010.10.19.].

A Bizottság 691/2010/EU rendelete a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 201., 2010.8.3.].

A Bizottság 255/2010/EU rendelete a légiforgalomáramlás-szervezésre vonatkozó közös szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 80., 2010.3.26.].

A Bizottság 73/2010/EU rendelete a légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az egységes európai égbolt keretében történő meghatározásáról [Hivatalos Lap L 23., 2010.1.27.].

A Bizottság 262/2009/EK rendelete az egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára vonatkozó követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 84., 2009.3.31.].

A Bizottság 30/2009/EK rendelete az 1032/2006/EK rendeletnek az adatkapcsolat-szolgáltatásokat támogató repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 13., 2009.1.17.].

A Bizottság 29/2009/EK rendelete az egységes európai égbolt keretében megvalósuló adatkapcsolat-szolgáltatásokra vonatkozó követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 13., 2009.1.17.].

A Tanács 1361/2008/EK rendelete az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról szóló 219/2007/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 352., 2008.12.31.].

A Bizottság közleménye (2007. december 20.): Első jelentés az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabályok alkalmazásáról Eredmények és további lépések [COM(2007) 845 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság 1315/2007/EK rendelete a légi forgalom szervezésében ellátandó repülésbiztonsági felügyeletről és a 2096/2005/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 291., 2007.11.9.].

A Bizottság 633/2007/EK rendelete az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légijáratok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljára szolgáló légiforgalmi üzenettovábbítási protokoll használatára vonatkozó követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 146., 2007.6.8.].

A Tanács 219/2007/EK rendelete az új generációs európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer (SESAR) megvalósítása érdekében közös vállalkozás alapításáról [Hivatalos Lap L 64., 2007.3.2.].

A Bizottság 1794/2006/EK rendelete a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról [Hivatalos Lap L 341., 2006.12.7.].

A Bizottság 1032/2006/EK rendelete az előzetes tájékoztatás, a koordinálás és a légi járatok légiforgalmi irányító egységek közötti átadása céljából a repülési adatok cseréjét biztosító automatikus rendszerekre vonatkozó követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 186 (2006.7.7.)].

A Bizottság 1033/2006/EK rendelete az egységes európai égbolton a felszállás előtti szakaszban a repülési tervekre alkalmazandó eljárások követelményeiről [Hivatalos Lap L 186., 2006.7.7.].

A Bizottság 730/2006/EK rendelete a légtér 195-ös repülési szint fölötti osztályozásáról és a látvarepülési szabályok szerinti járatok e szint fölötti útvonaláról [Hivatalos Lap L128., 2006.5.16.].

A Bizottság 2150/2005/EK rendelete a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 342., 2005.12.24.].

A Bizottság 2096/2005/EK rendelete a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról [Hivatalos Lap L 335., 2005.12.21.].

Az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK rendelete a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról (léginavigációs-szolgálati rendelet) [Hivatalos Lap L 96., 2004.3.31.].

Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról (légtérrendelet) [Hivatalos Lap L 96., 2004.3.31.].

Az Európai Parlament és a Tanács 552/2004/EK rendelete az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról (átjárhatósági rendelet) [Hivatalos Lap L 96., 2004.3.31.].

A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (1999. december 1.): Az egységes európai égbolt létrehozása [COM(1999) 614 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

JAVASLATOK

Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egységes európai égbolt végrehajtásáról (átdolgozás) [COM(2013) 410 végleges, 2013.6.11. - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 216/2008/EK rendeletnek a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás és a léginavigációs szolgálatok tekintetében történő módosításáról [COM(2013) 409 végleges, 2013.6.11. - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 09.02.2014

Top