Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hitelintézetek reorganizációja és felszámolása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hitelintézetek reorganizációja és felszámolása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2001/24/EK irányelv – a több mint egy uniós országban fiókkal rendelkező bankok egységes csődeljárása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja annak biztosítása, hogy egységes csődeljárást alkalmazzanak valamennyi hitelező és befektető tekintetében, ha valamely másik uniós országokban fiókokkal rendelkező hitelintézet (általában bank) csődbe megy.

FŐBB PONTOK

Az irányelv:

a „székhely szerinti ország szabályoz” elvet alkalmazza. Ez azt jelenti, hogy annak az uniós országnak a jogszabálya alkalmazandó a teljes csődeljárásra, ahol a csődbe ment hitelintézet székhelye található;

valamennyi érintett felet, köztük az ismert hitelezőket tájékoztatni kell a csődeljárásról és a reorganizációs intézkedésekről. Idetartozik az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a fogadó országok (azaz azon országok, amelyekben a bank székhelyei és fiókjai találhatók) legalább két nemzeti napilapjában való közzététel;

előírja, hogy a felszámolási eljárások tekintetében az alkalmazandó jogszabály a székhely szerinti ország jogszabálya. Az alkalmazandó jogszabálynak elsősorban a következőket kell meghatároznia:

a hitelintézet, illetve a felszámoló hatásköre;

a felszámolási eljárásnak az egyes hitelezők által indított eljárásokra gyakorolt hatásai; valamint

a költségek és kiadások elosztása.

egyértelműsíti a csődeljárások és az alkalmazandó jogszabály egyes olyan szerződések és törvényes jogok tekintetében kifejtett hatását, amelyeket az eljárások befolyásolhatnak; ilyenek például a munkaszerződések és a tulajdonjogok;

a csődeljárásokkal kapcsolatban információ befogadására vagy közzétételére kötelezett valamennyi személy számára előírja a hivatali titoktartási kötelezettséget.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2001. május 5-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2004. május 5 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Hitelintézetek felszámolása

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/24/EK irányelve (2001. április 4.) a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról (HL L 125., 2001.5.5., 15–23. o.)

A 2001/24/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 05.01.2016

Top