Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utasok tájékoztatása: a légi fuvarozók kiléte

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Utasok tájékoztatása: a légi fuvarozók kiléte

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2011/2005/EK rendelet – az EU-n belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listája és az üzemeltető fuvarozó kiléte

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

  • A rendelet nyilvánosan hozzáférhető jegyzéket hoz létre azokról a légi fuvarozókról, amelyek működési tilalom alatt állnak az EU-ban, mivel nem teljesítik a megkövetelt biztonsági előírásokat (A. melléklet), valamint azokról, amelyek bizonyos feltételek melletti működési korlátozás alá tartoznak (B. melléklet).
  • Biztosítja, hogy az utasok tisztában legyenek az üzemeltető fuvarozó kilétével.

FŐBB PONTOK

  • Abban az esetben kerül valamely légi fuvarozó a tiltólistára, ha a fuvarozónál komoly biztonsági hiányosságok állnak fenn és nem orvosolja azokat.
  • A vonatkozó biztonsági előírásokon alapuló közös uniós követelmények szolgálnak annak meghatározására, hogy egy adott működési tilalmat el kell-e rendelni. Az Európai Bizottság a tudományos és műszaki fejlemények tükrében módosíthatja ezeket a követelményeket.
  • Amennyiben előre nem látható biztonsági problémák merülnek fel, ,az uniós országok azonnali tilalmat rendelhetnek el valamely fuvarozóra vonatkozóan.
  • A légi fuvarozók élhetnek a meghallgatás lehetőségével, amennyiben a Bizottság valamely légi fuvarozó tiltólistára helyezésére irányuló határozatokat fogad el.
  • Ezt a listát az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni. A Bizottságnak és az uniós országoknak elő kell segíteniük a jegyzékhez való nyilvános hozzáférést, mégpedig az interneten keresztül. A nemzeti polgári repülési hatóságoknak és a repülőtereknek is tájékoztatniuk kell a nagyközönséget a tiltólistáról.
  • A jegyértékesítők, az utazásszervezők és az utazási irodák a foglaláskor kötelesek utasaikat tájékoztatni azon légi fuvarozó kilétéről, amelyet az utazásaik során igénybe fognak venni. Az utasokat továbbá haladéktalanul tájékoztatni kell bármely ezt követő változásról legkésőbb a jegykezeléskor, vagy a beszálláskor.
  • Az utasok visszaváltási vagy útvonal-módosítási joggal rendelkeznek, amennyiben az érintett légi fuvarozó a foglalást követően tiltólistára kerül.

A Bizottság 2015 decemberében átfogó légi közlekedési stratégiát tett közzé Európára vonatkozóan. A stratégia az ágazat versenyképességének javítása mellett hangsúlyozza a biztonsági és védelmi szabványok magas színvonalon tartásának jelentőségét, valamint az utasok jogainak védelmét.

2016 novemberében az EU-ba utazó valamennyi nem uniós légitársaságnak rendelkeznie kell egy, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által kibocsátott egységes légi biztonsági engedéllyel. Ezek az engedélyek igazolják a légitársaságok nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelőségét, és az EU egész területén érvényesek.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A rendelet 2006. január 16 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az EU-n belül működési tilalom alá tartozó légitársaságok listája

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2111/2005/EK rendelete (2005. december 14.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának elfogadásáról és az üzemeltető fuvarozó kiléte tekintetében a légi közlekedés utasainak tájékoztatásáról, valamint a 2004/36/EK irányelv 9. cikkének hatályon kívül helyezéséről (HL L 344., 2005.12.27., 15–22. o.)

A 2111/2005/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 474/2006/EK rendelete (2006. március 22.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozóknak a 2111/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezetében említett közösségi listájának létrehozásáról (HL L 84., 2006.3.23., 14–28. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 06.06.2016

Top