Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós polgárságról szóló jelentések: a jogok gyakorlását érintő akadályok felszámolásában elért uniós előrehaladás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós polgárságról szóló jelentések: a jogok gyakorlását érintő akadályok felszámolásában elért uniós előrehaladás

Az Európai Unió (EU) polgárságról szóló jelentése konkrét fellépéseket javasol annak érdekében, hogy a polgárok uniós jogaik mindennapi életük során történő maradéktalan gyakorlásának még meglévő akadályait megszüntessék. E jelentést a hatékony uniós polgárság előmozdításáról szóló jelentés kíséri, amelyet háromévente tesznek közzé, és amely az uniós polgárok jogairól szóló uniós szabályok alkalmazását értékeli.

JOGI AKTUS

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: 2013. évi jelentés az uniós polgárságról: Uniós polgárok: Az Ön jogai, az Ön jövője (COM(2013) 269 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

ÖSSZEFOGLALÓ

Az uniós polgárság és az azzal járó jogok - mint például a szabad mozgáshoz való jog és jelentős politikai jogok - az Európai Unió kulcsfontosságú pillérei. Az uniós országok valamennyi állampolgára rendelkezik ezzel a státusszal, amely nem váltja fel a nemzeti állampolgárságot, hanem többletet nyújt mellé.

Az uniós polgárságról szóló jelentés konkrét intézkedéseket határoz meg az uniós polgárok jogainak számos területen történő javítása céljából. Célja, hogy az uniós polgárok hatékonyan gyakorolhassák jogaikat mindennapi életük során, miközben dolgoznak, tanulnak, élnek, utaznak vagy vásárolnak az EU-ban, valamint amikor az EU döntéshozatali eljárásában vesznek részt.

Tizenkét kulcsintézkedés

A Bizottság a 2013. évi jelentésben 12 kulcsintézkedést javasol azzal a céllal, hogy a polgárok uniós jogaik gyakorlásának akadályait megszüntesse. A következő hat terület szerepel ezek között:

  • a munkavállalók és gyakornokok előtt álló akadályok megszüntetése az EU-ban;
  • az adminisztratív terhek csökkentése a tagállamokban;
  • a sérülékenyebbek védelme az EU-ban;
  • a vásárlás akadályainak felszámolása;
  • célzott és elérhető információk az EU-ban;
  • az EU demokratikus életében való részvétel.

A javaslatok közül számos mind az 500 millió uniós polgárra vonatkozik. Néhány közülük különösen annak a 13,6 milliónál is több uniós polgárnak a javát szolgálja, akik születési országuktól eltérő uniós országban élnek, vagy annak a 210 milliónak, akik minden évben utaznak az EU-n belül üzleti, tanulmányi, gyakorlati vagy pihenési céllal.

Az uniós polgárságról szóló első jelentésben szereplő mind a 25 konkrét intézkedést most indították el. A kezdeményezéseket a fejlődést bemutató táblázat sorolja fel. Az intézkedések között szerepel az uniós polgárok szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga, a konzuli védelem, a választójog, az európai polgári kezdeményezés, valamint az egészségügyi és fogyasztói jogok.

A 2013. évi jelentést egy jelentős közösségi konzultáció alapján készítették a polgárok, a polgári társadalom és egyéb uniós intézmények részvételével. A Europe Direct információs szolgáltatáson és az Európa Önökért portálon keresztül az uniós polgároknak a Bizottsághoz évente elküldött kérdéseire és panaszaira is reagál.

Az uniós polgárságról szóló 2013. évi jelentést a hatékony uniós polgárság 2011 és 2013 közötti előmozdításáról szóló jelentés kíséri (az EUMSZ 25. cikke alapján), amely a Szerződés uniós polgárságról szóló rendelkezéseinek (az Európai Unió működéséről szóló szerződés II. címe) a végrehajtását tekinti át 2011 óta.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az EUMSZ 25. cikke alapján a hatékony uniós polgárság előmozdításáról 2011 és 2013 között (COM(2013) 270 final - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

2010. évi jelentés az uniós polgárságról: Az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása (COM(2010) 603 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az EUMSZ 25. cikke alapján a hatékony uniós polgárság előmozdításáról 2007 és 2010 között (COM(2010) 602 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Az Európai Bizottság uniós polgárságról szóló ötödik jelentése (2004. május 1. - 2007. június 30.) (COM(2008) 85 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Az Európai Bizottság uniós polgárságról szóló negyedik jelentése (2001. május 1. - 2004. április 30.) (COM(2004) 695 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Az Európai Bizottság uniós polgárságról szóló harmadik jelentése (COM(2001) 506 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Az Európai Bizottság uniós polgárságról szóló második jelentése (COM(97) 230 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Az Európai Bizottság uniós polgárságról szóló jelentése (COM(93) 702 végleges - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Utolsó frissítés: 19.05.2014

Top