Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pénzügyi képzés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Pénzügyi képzés

A Bizottság a pénzügyi képzést alapvető fontosságúnak tartja az egységes piac létrehozásához, ezért az európai polgárokat az alapvető személyes pénzügyi ismeretek elsajátítására kívánja ösztönözni. E közleménynek az a célja, hogy meghatározza a minőségi pénzügyi képzést biztosító nemzeti programok alapelveit, valamint az, hogy bemutassa az Európai Unió által ezen a területen folytatott kezdeményezéseket.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2007. december 18.) – Pénzügyi képzés [COM(2007) 808 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Tekintettel arra, hogy a fogyasztók pénzügyi termékekkel kapcsolatos ismeretei igen hiányosak, valamint az említett termékek növekvő választékára és bonyolultságára válaszolva a Bizottság úgy döntött, hogy előmozdítja a pénzügyi képzést az Európai Unión (EU) belül.

Célkitűzések

Ez a közlemény az „Egységes piac a 21. századi Európa számára” című bizottsági jelentésben meghatározott lakossági pénzügyi szolgáltatási intézkedéscsomag részét képezi, és az a célja, hogy az alábbiak révén támogassa az érdekelt feleket a pénzügyi képzési programok kidolgozásában:

 • az alacsony szintű pénzügyi ismeretek hiányának problémájára való figyelemfelhívás szükségessége;
 • színvonalas pénzügyi oktatás az Unión belül;
 • a bevált gyakorlatok megosztása;
 • gyakorlati eszközök kidolgozása az iskolai keretek közötti jobb pénzügyi képzés elősegítéséhez.

A pénzügyi képzés jelentősége, valamint gazdasági és társadalmi hasznai

A pénzügyi képzés hasznos az egyén számára (például lehetővé teszi, hogy pénzügyi tartalékok képzésével felkészüljön az előre nem látható eseményekre), hasznos a társadalom számára (csökkenti a pénzügyi kirekesztés kockázatait, továbbá előre tervezésre és megtakarításra ösztönzi a fogyasztókat), és hasznos a gazdaság egésze számára (elősegíti a körültekintő magatartást és a pénzügyi piacok kiegészítő likviditásának megteremtését).

Az Európai Bizottság által finanszírozott két közelmúltbeli tanulmány többek között feltárja, hogy számos szereplő (felügyeleti hatóságok, szociális munkások, közoktatás stb.) kínál pénzügyi képzést a tagállamokban, és hogy az e területen indított kezdeményezések száma igen változó.

A tagállami szinten folytatott referenciafelmérések segítenek a prioritások kijelölésében, és megkönnyítik az időarányos előrehaladás nyomon követését. Másrészt számos tanulmány rámutat a pénzügyi képzési programokban való részvétel fogyasztói magatartásra gyakorolt pozitív hatására is.

Az Európai Unió fellépési lehetőségei

Az oktatás a tagállamok hatáskörébe tartozó terület. Az Uniónak azonban a fogyasztók tájékoztatására és képzésére irányuló intézkedések keretében, valamint a tagállami politikát támogató és kiegészítő intézkedések végrehajtásával lehetősége nyílik a fellépésre.

A már elindított intézkedések között a Bizottság létrehozta a Dolceta elnevezésű, online képzési eszközt, amely felnőttek számára kínál képzést a fogyasztás terén, továbbá bevezette az „Europa Diary” elnevezésű, középiskolás diákoknak szóló tájékoztató füzetet.

A lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló, 2007. májusi zöld könyv kiemelte, hogy többet is lehetne tenni a pénzügyi képzés előmozdítása érdekében. Ezt a zöld könyvre adott válaszok is megerősítették, különösen a bevált gyakorlatok Bizottság általi terjesztése és a pénzügyi képzési szolgáltatók támogatását célzó, nem kötelező szabályok elfogadása tekintetében.

A magas színvonalú pénzügyi képzési programok alapelvei

A Bizottság nyolc olyan alapelvet határozott meg, amelyek segíthetik a pénzügyi képzés terjesztésében részt vevő érdekelteket a pénzügyi képzési programok kidolgozásában és végrehajtásában:

 • a pénzügyi képzést folyamatosan, minden korosztály számára hozzáférhetővé kell tenni, és tevékenyen ösztönözni kell;
 • a pénzügyi képzési programokat úgy kell kialakítani, hogy azok pontosan megfeleljenek a polgárok igényeinek, és időben és térben könnyen hozzáférhetők legyenek;
 • a fogyasztók gazdasági és pénzügyi képzését a lehető leghamarabb, már az iskolákban meg kell kezdeni, és lehetőség szerint be kell építeni az általános tantervekbe;
 • a pénzügyi képzési programoknak általános eszközök révén fel kell hívniuk a figyelmet a pénzügyekkel és a pénzügyi kockázatokkal kapcsolatos ismeretek tökéletesítésének szükségességére;
 • a pénzügyi szolgáltatók által nyújtott pénzügyi képzési programoknak tisztességesnek, átláthatónak és pártatlannak kell lenniük, és mindig a fogyasztó érdekét kell figyelembe venniük;
 • a pénzügyi oktatóknak megfelelő képzésben kell részesülniük, és el kell látni őket a szükséges oktatási segédanyagokkal;
 • ösztönözni kell az érdekeltek közötti nemzeti koordinációt, és a bevált gyakorlatok cseréjét elősegítendő támogatni kell a pénzügyi képzési szolgáltatók nemzetközi együttműködését;
 • a pénzügyi képzési szolgáltatóknak rendszeresen értékelniük és szükség esetén korszerűsíteniük kell az általuk irányított programokat.

Tervezett kezdeményezések és gyakorlati segítség

A pénzügyi képzés kétségkívül a tagállamok hatáskörébe tartozik, de az Unió ehhez jelentős gyakorlati segítségnyújtással tud hozzájárulni. A Bizottság így az alábbi kezdeményezéseket határozta meg prioritásként:

 • egy pénzügyi képzési szakértői csoport létrehozása, amelynek többek között az lesz a feladata, hogy előmozdítsa és megossza a pénzügyi képzés területén bevált gyakorlatokat, és tanácsadást biztosítson a Bizottságnak a pénzügyi képzési politikájának kidolgozásával kapcsolatban;
 • védnökség biztosítása (többek között támogató üzenet és európai logók használata) a tagállamok és a magánszektorbeli szereplők számára országos és regionális konferenciák szervezéséhez, valamint a pénzügyi képzés előmozdítását célzó valamennyi egyéb kezdeményezéshez;
 • az EU-ban létező pénzügyi képzési programok és a vonatkozó kutatási eredmények online adatbázisának megnyitása az e területen bevált gyakorlatokra és elért kutatási eredményekre vonatkozó források hozzáférhetőségének elősegítése érdekében;
 • 2008-tól az oktatók pénzügyi műveltségi tárgyú képzésére szolgáló új Dolceta-modul kifejlesztése, amelynek célja, hogy ösztönzést és segítséget nyújtson az általános és középiskolai pedagógusok számára a pénzügyi kérdések általános tantervbe való beemeléséhez.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2008/365/EK határozata (2008. április 30.) a pénzügyi képzéssel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról [Hivatalos Lap L 125., 2008.5.9.] A határozat létrehozza a pénzügyi képzéssel foglalkozó szakértői csoportot, amelynek feladata az e területen bevált gyakorlatok alkalmazásának ösztönzése, valamint tanácsadás biztosítása a Bizottság számára a 2007-es közleményében foglalt alapelvek végrehajtásával kapcsolatban. A csoport az állami és a magánszektort képviselő szakemberekből áll, akiket a Bizottság nevez ki; megbízatásuk három évre szól, és megújítható.

Utolsó frissítés: 04.07.2011

Top