Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Befektetéssel kapcsolatos kutatás és pénzügyi elemzők

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Befektetéssel kapcsolatos kutatás és pénzügyi elemzők

A Bizottság számba veszi a befektetési kutatásokkal kapcsolatos jogszabályokat, és követendő útmutatásokat ad ki a témában. Leginkább az összeférhetetlenséggel foglalkozik, de emellett teret enged az elemzői regisztrációval, a független kutatással, az elemzői és kibocsátói kapcsolatokkal, illetve a befektetői oktatással kapcsolatos témáknak is.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2006. december 12.) a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek – „Befektetéssel kapcsolatos kutatás és pénzügyi elemzők” [COM(2006) 789 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A befektetéssel kapcsolatos kutatások olyan pénzügyi adatokat szolgáltatnak, amelyek segítségével biztosítani lehet a helyes árképzést, segíteni lehet a kibocsátókat abban, hogy finanszírozáshoz jussanak, valamint mély és likvid másodlagos piacokat lehet biztosítani a pénzügyi eszközöknek.

A pénzügyi elemzők az ilyen típusú kutatások során a nyers információkból könnyebben értelmezhető eredményeket hoznak létre. Ez a munka segíti a befektetőket a döntéshozatal során, továbbá megkönnyíti a közvetítők kutatási, befektetési tanácsadási tevékenységeit, illetve a marketingközleményeik elkészítését.

Az elemzők nagy segítségére vannak a pénzügyi piacoknak, számos esetben ugyanakkor összeférhetetlenségi helyzetekkel kell szembesülniük. Egy adott befektetési társaság vagy ügyfél érdekei például ellentétesek lehetnek a kutatás fogadójának az érdekeivel. A Bizottság ezért különböző intézkedéseket irányoz elő a befektetésekkel kapcsolatos kutatások értékének és integritásának megnövelése céljából.

Ez a közlemény megismétli a pénzügyi elemzői fórumcsoport (DE) (EN) (FR) és a tőzsdefelügyeletek nemzetközi szervezetének technikai bizottsága (IOSCO (EN)) munkáiban foglaltakat.

A fórumcsoport és az IOSCO munkái

A fórumcsoport beszámolója a befektetési kutatásokhoz kapcsolódó összeférhetetlenség megelőzésére, kezelésére, ellenőrzésére és közzétételére összpontosított. Ajánlásokat tartalmaz az értékpapír-értékesítésben vagy más egyéb pénzügyi tevékenységben résztvevő elemzők számára. Tanácsokkal szolgál emellett a vállalkozások számára a legjobb gyakorlat, a befektetéssel kapcsolatos kutatás eredményeinek a lakossági piaccal való megosztása, az elemzők megfelelő javadalmazása és az elemzők által végzett értékpapír-kereskedelem terén.

Az IOSCO az integrált beruházási bankokban vagy ügynökként/kereskedőként dolgozó elemzőkre koncentrál, bár az összeférhetetlenség hatásai más személyeket is érintenek. A jelentés (EN) célja az alábbiakra vonatkozó következetes szabályok alkalmazásának elrendelése:

  • az összeférhetetlenségi helyzetek meghatározása, elkerülése, kezelése, közzététele és megszüntetése;
  • az elemzők és az általuk végzett kutatás integritása;
  • a befektetők kitanítása arról, hogy az elemzők milyen összeférhetetlenségi helyzetekkel szembesülhetnek.

A piaci visszaélésekről szóló irányelv és a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MiFID)

A piaci visszaélésekről szóló, egymást követő irányelvek előírják, hogy a befektetési stratégia alapjául szolgáló tájékoztatóknak tisztességesnek kell lenniük, és fel kell hívniuk a figyelmet az esetleges összeférhetetlenségekre. A Bizottság olyan rendszert állított fel, amely segítségével közzé lehet tenni a befektetési adatokat esetlegesen befolyásoló összeférhetetlenségeket.

Ahhoz, hogy egy cég befektetési szolgáltatásokat nyújtson, a MiFID engedélye és a követelményeinek való megfelelés szükséges. Az MiFID követelményei a társaságok felé a következők:

  • megfelelő lépések megtétele az összeférhetetlenségek azonosítása érdekében;
  • tegyék közzé az összeférhetetlenségi politikájukat;
  • az ügyfeleik érdekeit szolgáló intézkedések meghatározása és működtetése;
  • annak a jelzése, ha az alkalmazott intézkedések nem elegendők az ügyfél érdekeinek védelmére;
  • ügyfelek értesítése a felmerülő összeférhetetlenség jellegéről és forrásáról.

Speciálisan a befektetésekkel kapcsolatos kutatást érintő összeférhetetlenségek

Befektetéssel kapcsolatos kutatásnak minősülhet egy ajánlás, amennyiben azt „befektetéssel kapcsolatos kutatásként” tüntetik fel vagy írják le, illetve más formában objektívnek és függetlennek mutatják be. Mivel általában egyenesen az ügyfelek számára készül, a befektetési kutatásnak minősülő ajánlás nem tartalmazhat egyben tanácsadást is. Tanácsadást tartalmazó ajánlás esetén meg kell ugyanis felelni az adott ügyfél sajátos igényeinek és figyelembe kell venni az ügyfél saját helyzetét is. A befektetési vállalkozásoknak eredményesen el kell különíteniük egymástól az ügyfeleket szolgáló és a saját üzleti érdekeiket szolgáló tevékenységüket. Éppen ezért, ha egy vállalat olyan ajánlásokat ad ki, amelyek nem értelmezhetők befektetéssel kapcsolatos kutatásként, akkor fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy az ajánlások nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás objektivitását szolgáló előírásoknak megfelelően készültek.

Az objektivitásuk biztosítása érdekében a befektetési vállalkozásoknak meg kell akadályozniuk, hogy bizonyos személyek meghatározott ügyleteket hajtsanak végre, különösen, ha ezek a személyek a nyilvánosságnál korábban értesülnek a kutatás közzétételének időpontjáról vagy tartalmáról.

A harmadik fél által végzett kutatás eredményeit terjesztő vállalkozásokat nem kötik ezek a követelmények, feltéve, ha nem módosították az eredményeket és ellenőrizték, hogy az érintett harmadik fél megfelelően alkalmazta-e MiFID követelményeit.

Négy függőben hagyott kérdés

A fórumcsoport és az IOSCO által végzett munka után még négy kérdés maradt függőben. Az első annak a lehetősége, hogy az elemzőket szakképesítésük bejegyeztetésére kötelezzék. Az elemzők szubjektivitásával kapcsolatos problémák azonban nem abból erednek, hogy híján lennének a szakértelemnek, sokkal inkább abból, hogy a vállalkozások helytelenül kezelik a kutatásaik során felmerülő összeférhetetlenségi problémákat.

A második kérdés a független vállalkozások és beruházási bankok kutatási szolgáltatásaihoz kapcsolódik. Bár az előbbieket egyértelműen, az utóbbiakat inkább közvetett módon finanszírozzák az ügyfelek, nem feltétlenül lehet minőségbeli különbséget felfedezni a kettő között. Annak érdekében, hogy az általuk végzett kutatásokat tisztességesnek tekintsék, a MiFID engedélyezi a befektetési vállalkozások számára ösztönzők elfogadását, amennyiben ezek javítják szolgáltatásuk minőségét, és erről az ügyfélt tájékoztatják. Ez az engedély a brókerházak által a portfólió-kezelők számára nyújtott, úgynevezett „kötegelt” vagy „lágy” szolgáltatásokra érvényes.

A harmadik kérdés az elemzők és kibocsátók közötti kapcsolatot szabályozó, a legjobb gyakorlatra vonatkozó kódex bevezetését érinti. A piaci visszaélésekkel foglalkozó irányelv és a MiFID által felállított szabályok megakadályozzák, hogy a kibocsátók indokolatlan szerkesztői befolyást gyakoroljanak a kutatásokra. Tiltják továbbá azt is, hogy a kibocsátók azelőtt hozzanak az elemzők tudomására árérzékeny információkat, hogy ezeket a piac többi szereplője számára is közzétennék. A Bizottság véleménye szerint a legjobb gyakorlatra vonatkozó kódex bevezetése segítheti a kibocsátók és az elemzők közötti kapcsolatok szakmaiságának javítását.

Az utolsó kérdés a befektetői képzésekkel kapcsolatos. A Bizottság úgy véli, hogy a tagállamoknak, a szakmai szervezeteknek és a befektetési vállalkozásoknak kell lépéseket tenniük ezen a területen. A Bizottság a maga részéről felvállalja a fogyasztók tájékoztatását és képzését, például egy olyan konferencia segítségével, amelynek célja egyrészt a fogyasztói képzés legjobb gyakorlatára vonatkozó példák összegyűjtése, másrészt a fogyasztók pénzügyi ismeretei javítását legjobban szolgáló módszer megtalálása lenne.

See also

  • További információkért kattintson az Európai Bizottság Belső piac és szolgáltatások Főigazgatósága (DE) (EN) (FR) oldalára.

Utolsó frissítés: 14.01.2008

Top