Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai bankbizottság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai bankbizottság

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/10/EK határozat az európai bankbizottság létrehozásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat létrehozza az európai bankbizottságot, amely tanácsadó bizottságként támogatja és tanácsokkal látja el az Európai Bizottságot az Európai Unión (EU-n) belüli banki tevékenységekkel kapcsolatos politikai kérdésekben. Az európai bankbizottság közvetlenül kapcsolódik a Bizottsághoz, és segíti azt az uniós irányelvekkel és rendeletekkel kapcsolatos végrehajtási intézkedések elfogadásában.

FŐBB PONTOK

Feladatkör

 • Az európai bankbizottság központi szerepet tölt be az európai bankügyi jogszabályok előkészítésében és végrehajtásában.
 • Tanácsokkal látja el a Bizottságot a banki tevékenységekre vonatkozó politikai kérdésekkel kapcsolatban, valamint véleményeket készít a Bizottság javaslatairól.

Összetétel

 • Az európai bankbizottság az uniós országok magas szintű képviselőiből, főként pénzügyminiszterekből áll.
 • Az Európai Központi Bank, az Európai Bankhatóság és az Európai Gazdasági Térség képviselői, valamint az Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás részes felei megfigyelőként vehetnek részt.
 • A Bizottság más szakértőket és megfigyelőket (például a tagjelölt országok képviselőit) is felkérhet az üléseken való részvételre.

Eljárási szabályzat

Az európai bankbizottság 2014-ben módosította eljárási szabályzatát. Az eljárási szabályzat többek között a következő aspektusokat fedi le:

 • a bizottság üléseinek összehívása;
 • az ülések napirendjének, valamint a tagoknak elküldendő dokumentáció kidolgozása;
 • az Európai Parlament és az uniós országok állandó képviseleteinek (EU-s nagykövetségeinek) folyamatos tájékoztatása;
 • az európai bankbizottság véleményeire vonatkozó szavazási eljárások;
 • az európai bankbizottság küldöttségeinek tagjai és a tanácskozáshoz szükséges határozatképesség;
 • egyedi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportok létrehozása;
 • harmadik felek, azaz megfigyelők és szakértők részvételének engedélyezése.

Az európai bankbizottság a korábbi bankügyi tanácsadó bizottság helyébe lép.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2005. április 13 -a óta alkalmazandó (ezen a napon lépett hatályba a 2005/1/EK irányelv, amely többek között felváltotta a bankügyi tanácsadó bizottságot az európai bankbizottsággal).

HÁTTÉR

Az európai bankbizottság tevékenységével kapcsolatos további információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 2004/10/EK határozata (2003. november 5.) az európai bankbizottság létrehozásáról (HL L 3., 2004.1.7., 36–37. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, 85/611/EGK, 91/675/EGK, 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9–17. o.)

utolsó frissítés 04.10.2016

Top