Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biztosítási és foglalkoztatói nyugdíj: tanácsadó bizottság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Biztosítási és foglalkoztatói nyugdíj: tanácsadó bizottság

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/9/EK határozat az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat létrehozza az Európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottságot (EIOPC), amely támogatja az Európai Bizottságot a pénzügyi szolgáltatásokat érintő európai uniós jogszabályokra vonatkozó intézkedések végrehajtásában, valamint tanácsokat ad számára azokkal kapcsolatban.

FŐBB PONTOK

Az EIOPC létrehozása

  • Az EIOPC hozzájárul a biztosítási és a foglalkoztatói nyugdíjrendszer megfelelőbb szabályozásához. Létrehozásának célja a bölcsek bizottságának 2001-es, végső – úgynevezett Lámfalussy-jelentésében javasolt négyszintű szabályozási keret értékpapírpiacokra* történő kiterjesztése volt.
  • Az EIOPC a vonatkozó irányelvekben és rendeletekben meghatározott elvek végrehajtására vonatkozó intézkedések előkészítésében és alkalmazásában vesz részt. Hatásköre azonban nem terjed ki a munkajogi és szociális jogi kérdések kezelésére.

Az EIOPC feladatköre

  • Az EIOPC tanácsadó testület. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban már nem tölt be szerepet, azok tekintetében az új, banki, fizetési és biztosítási szakértők bizottsági csoportja tölti be a tanácsadó szerepet, azonban továbbra is aktívan közreműködik azonban a végrehajtási jogi aktusok területén (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke).

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2005. április 13 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Értékpapírok: átruházható részvények, amelyek szavazati jogot biztosítanak tulajdonosuknak valamely vállalaton belül.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 2004/9/EK határozata (2003. november 5.) az európai biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-bizottság létrehozásáról (HL L 3., 2004.1.7., 34–35. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1–155. o.)

A 2009/138/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48–83. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13–18. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata — Hatodik rész — Intézményi és pénzügyi rendelkezések — Pénzügyi rendelkezések – I. cím – Intézményi rendelkezések – 2. fejezet – Az Unió jogi aktusai, az elfogadásukra vonatkozó eljárások és egyéb rendelkezések — 1. szakasz — Az Unió jogi aktusai — 291. cikk (HL L 202., 2016.6.7., 173. o.)

utolsó frissítés 17.11.2016

Top