Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az EU egységes piaci irányelvei – átültetés a nemzeti jogba

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az EU egységes piaci irányelvei – átültetés a nemzeti jogba

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság 2005/309/EK ajánlása – a belső piacot érintő irányelveknek a nemzeti jogba történő átvételéről

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

Az ajánlás meghatározza, hogy az európai uniós (EU-s) országok miként tudják megfelelőbb módon átültetni az EU egységes piaci irányelveit nemzeti jogukba.

FŐBB PONTOK

 • Az irányelvek olyan intézkedéseket tartalmaznak, amelyek valamennyi uniós ország számára kötelezően elérendő célkitűzéseket foglalnak magukban. Az uniós országok:
  • maguk dönthetnek az elérendő célkitűzés formájáról és eszközeiről; azonban
  • megadott határidőn belül át kell ültetniük az irányelvet nemzeti jogukba.
 • Az egységes piac tekintetében az irányelvek helyes és időszerű átültetése* létfontosságú annak zökkenőmentes működése szempontjából. Az irányelvek késedelmes vagy helytelen átültetése akadályokat képezhet, és csökkentheti az európai gazdaság versenyképességét.

Késedelmes vagy helytelen átültetés

Az uniós országokat a következők segítségével ellenőrzik és szankcionálhatják a késedelmes vagy helytelen átültetés esetén:

Megfelelőbb gyakorlat

 • A Bizottság a helyes és időszerű átültetés biztosítása céljából azt ajánlja, hogy az uniós országok az egyes országok példáin alapuló, megfelelőbb gyakorlatokat alkalmazzanak. Az eljárásaikra és nemzeti gyakorlataikra való összpontosítást ajánlja, különösen a következők tekintetében:
  • a helytelen vagy késedelmes átültetés mögött rejlő okok kezelése;
  • a leginkább személyre szabott és leghatékonyabb eljárás kiválasztása valamennyi uniós ország tekintetében;
  • az irányelvek és az átültetési intézkedések közötti megfelelést bizonyító táblázatok elkészítése;
  • tartózkodás a nemzeti végrehajtási jogszabályokba olyan feltételek vagy követelmények felvételétől, amelyek nem szükségesek, és hátráltathatják az irányelv célkitűzéseinek megvalósítását.
 • Az ajánlás melléklete részletesen meghatározza a példaértékű, bevált gyakorlatokat, amelyek között a következők szerepelnek:
  • a helyes és megfelelő időben történő átültetés állandó politikai és operatív prioritássá emelése;
  • annak biztosítása, hogy az átültetés előkészületei már egy korai szakaszban megtörténjenek, ily módon biztosítva az uniós irányelvek helyes és megadott határidőn belüli átültetését;
  • szoros együttműködés a belső piaci irányelvek átültetésében érintett nemzeti, regionális és decentralizált (azaz a nemzetinél alacsonyabb szintű) parlamentekkel;
  • gyors, látványos és hatékony cselekvés azon irányelvek átültetésére, amelyek átültetése késésben van (például a parlamentek arra való ösztönzése, hogy külön időt szenteljen az előírt nemzeti jog – vagy módosításának – időszerű átültetésére és megvitatására).
 • Ezen túlmenően, amikor az uniós országok az átültetési eljárás során a nemzeti parlamentekhez végrehajtásirendelkezés-tervezeteket terjesztenek elő és arról a Bizottságot értesítik, azokat a következőkkel kell kiegészíteni:
  • az uniós jognak való megfelelőséget bizonyító nyilatkozat;
  • információ arról, hogy az irányelv mely részeinek hatékony átültetésére került eddig sor.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Átültetés: az uniós irányelvek átültetése valamely uniós ország nemzeti jogába.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság ajánlása (2004. július 12.) a belső piacot érintő irányelveknek a nemzeti jogba történő átvételéről (HL L 98., 2005.4.16., 47–52. o.)

utolsó frissítés 08.03.2017

Top