Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hogyan szabályozza az EU a vegyi anyagok használatát?

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hogyan szabályozza az EU a vegyi anyagok használatát?

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A REACH-rendelet (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) átfogó jogszabályi keretet nyújt a vegyi anyagok európai gyártására és felhasználására vonatkozóan. A hatóságok helyett ezentúl az ipari szereplők felelőssége az Unióban gyártott, ide importált, itt értékesített és használt vegyi anyagok biztonságosságának biztosítása. A rendelet továbbá:

 • elősegíti az alternatív módszerek használatát az állatkísérletek helyett;
 • egységes piacot hoz létre a vegyi anyagok számára;
 • igyekszik előmozdítani az innovációt és a versenyképességet az ágazatban;
 • létrehozza az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA).

FŐBB PONTOK

 • A jogszabály minden típusú vegyi anyagra vonatkozik, legyen az gyártott, importált, értékesített, önmagában, keverékként vagy termékekben használt. Sok vegyi anyag megtalálható a mindennapjainkban is, például tisztítószerekben, festékekben vagy elektromos berendezésekben.
 • A vállalatoknak minden olyan, általuk gyártott vagy importált vegyi anyagot regisztrálniuk kell egy központi adatbázisban, amelyek mennyisége évente legalább egy tonna. Az Európai Vegyianyag-ügynökségnek ellenőriznie kell a regisztrációkor megadott adatokat.
 • A vállalatok kötelesek azonosítani és kezelni az általuk az EU-ban gyártott és értékesített anyagokhoz kapcsolódó kockázatokat. A vállalatoknak a teljes ellátási láncban tájékoztatniuk kell a felhasználókat a termékek biztonságos használatáról, valamint arról, hogy milyen kockázatkezelési intézkedéseket kell tenniük a biztonságos használat érdekében.
 • A nemzeti hatóságok korlátozhatják bizonyos anyagok gyártását vagy használatát, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a kockázatok kezelése nem megfelelő.
 • A jogszabály célja a legveszélyesebb anyagok biztonságosabb alternatív anyagokra történő cseréje, ahol ez lehetséges.
 • A jogszabály nem vonatkozik bizonyos anyagcsoportokra (pl. a radioaktív vagy vámfelügyelet alatt álló anyagokra) vagy a hulladékra, mivel ezeket más jogszabályok részletesen szabályozzák.

2013-ban az Európai Bizottság értékelte a REACH-rendelet első öt évét, és arra a következtetésre jutott, hogy a bizonyos anyagok regisztrálására vonatkozó 2018. június 1 -jei határidő előtt nincs szükség gyökeres változtatásra.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2007. június 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

A vegyipar az Unió egyik legnagyobb gyáripari ágazata. Kulcsfontosságú szerepet tölt be a mindennapi életünkben és a gazdaság általános versenyképességében. Az Európai Unió olyan jogszabályokat hozott létre, amelyek lehetővé teszik a vegyipar (és a vegyi anyagokat használó tágabb feldolgozóipar) számára a fejlődést és az innovációt, ugyanakkor biztosítják a termékek biztonságosságát az emberekre és a környezetre nézve.

 • Vegyi anyagok az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságának honlapján;
 • Vegyi anyagok az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának honlapján;
 • REACH az Európai Vegyianyag-ügynökség honlapján.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 136., 2007.5.29., 3–280. o.)

Az 1907/2006/EK rendelet és mellékletei későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 771/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsa szervezeti és eljárási szabályzatának megállapításáról (HL L 206., 2008.8.2., 5–13. o.)

A Bizottság 440/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 142., 2008.5.31., 1–739. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 340/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról (HL L 107., 2008.4.17., 6–25. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1238/2007/EK rendelete (2007. október 23.) az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsa tagjainak képesítésére vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 280., 2007.10.24., 10. o.)

utolsó frissítés 02.02.2016

Top