Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása és címkézése (a bevezetés időszaka 2015. június 1-jéig tart)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása és címkézése (a bevezetés időszaka 2015. június 1-jéig tart)

A veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó szabályok harmonizálása 1967 óta zajlik, célja az egészség és a környezet védelmének, valamint e termékek szabad mozgásának biztosítása. Ezt a rendszert lényegesen módosította az eredeti irányelvet szakaszosan felváltó 1272/2008/EK rendelet.

JOGI AKTUS

A Tanács 1967. június 27-i 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A veszélyes anyagokról szóló irányelv (DSD) a vegyipari termékek területére vonatkozó első harmonizációs célú szöveg. Az irányelv előírja a beszállítók számára, hogy a veszélyes anyagok osztályozását, címkézését és csomagolását a harmonizált szabályok szerint végezzék el. Ennek célja, hogy az e termékek jelentette kockázatokkal szemben kiterjedtebb védelmet nyújtsanak az emberek és a környezet számára, ugyanakkor e termékek szabad mozgása is biztosított legyen.

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 2009. januári hatálybalépésével megkezdődött egy átmeneti időszak, amelynek során mindkét rendszer érvényben maradt. Ez azt jelenti, hogy a CLP-rendelet, amely már korábban felváltotta a DSD számos rendelkezését, 2015. június 1-jétől véglegesen a DSD helyébe lép.

Fogalommeghatározások és hatály

A DSD anyagokra, azaz a természetes állapotú vagy ipari termelőfolyamatból származó kémiai elemekre és azok vegyületeire vonatkozik. A készítmények, azaz két vagy több anyagból álló keverékek vagy oldatok az 1999/45/EK irányelv (DPD) hatálya alá tartoznak.

Az irányelvnek megfelelően az alábbi 15 veszélyességi kategória egyikébe tartozó anyagok tekinthetők veszélyesnek:

 • robbanásveszélyes;
 • oxidáló;
 • fokozottan tűzveszélyes vagy kevésbé tűzveszélyes;
 • nagyon mérgező vagy mérgező;
 • ártalmas;
 • maró hatású;
 • irritatív hatású;
 • szenzibilizáló;
 • rákkeltő;
 • mutagén;
 • reprodukciót károsító;
 • a környezetre veszélyes.

A szöveg alkalmazási köréből egyes termékek (pl. gyógyszerek és kozmetikumok, radioaktív anyagok, hulladék stb.) egyértelműen kimaradnak. A szöveg továbbá a veszélyes áruk szállítására sem vonatkozik. Ezen a területen a hatályos szabályozás nemzetközi szövegeken alapul.

Kettős osztályozás 2015. június 1-jéig

Valamely anyag osztályozása egyaránt tükrözi az anyag veszélyességének típusát és szintjét, azaz hogy az anyag milyen potenciális veszélyt jelent az emberre vagy a környezetre. A vegyipari termékeket a beszállítóknak forgalomba hozatal előtt osztályozniuk kell, hogy olyan anyagokból állnak-e:

 • amelyek osztályozása harmonizált, és ily módon a beszállítókra nézve kötelező (lásd a CLP-rendelet VI. mellékletét, amely tartalmazza a DSD-vel, illetve a CLP-rendelettel összhangban harmonizált osztályozású veszélyes anyagok felsorolását); vagy
 • amelyeket a beszállítóknak saját osztályozás szerint kell besorolni az irányelvben meghatározott 15 veszélyességi kategória (lásd fent) vagy az ezeket a kategóriákat a CLP-rendeletben felváltó 28 veszélyességi osztály szerinti követelmények alapján.

Bevezetési időszak

2010. december 1-jétől 2015. június 1-jéig az anyagokat a DSD és a CLP-rendelet szerint egyaránt osztályozni kell. Ez főként azt jelenti, hogy ebben az időszakban a két osztályozásnak együtt kell szerepelnie a biztonsági adatlapokon. Ezek az adatlapok tartalmazzák az anyag tulajdonságait, az azzal kapcsolatos veszélyeket, a kezelésére vonatkozó elővigyázatossági intézkedéseket stb., és céljuk a biztonságos használat elősegítése.

Csomagolás és címkézés

A címke az a fő információforrás, amely rövid, lényegre törő tájékoztatást ad a felhasználónak az adott anyaggal kapcsolatos veszélyekről és a használat közben betartandó óvintézkedésekről. A beszállítónak ezért forgalomba hozatal előtt minden, veszélyesként osztályozott anyagot tartalmazó csomagolást fel kell címkéznie.

2010. december 1. óta az anyagokat a DSD rendelkezéseit hatályon kívül helyező, és azok helyébe lépő CLP-rendelettel összhangban kell címkézni és csomagolni.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

67/548/EGK irányelv

1967.6.29.

1972.2.1.1975.1.1. (Írország)

HL 196., 1967.8.16.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

71/144/EGK irányelv

1971.3.24.

-

HL L 74., 1971.3.29.

73/146/EGK irányelv

1973.5.24.

1973.11.24.

HL L 167., 1973.6.25.

75/409/EGK irányelv

1975.6.27.

1976.6.1.

HL L 183., 1975.7.14.

79/831/EGK irányelv

1979.7.19.

1981.9.18. az ezen dátum előtt forgalomban lévő termékekre vonatkozó konkrét intézkedések1983.9.18. a többi termékre vonatkozó határidő

HL L 259., 1979.10.15.

92/32/EGK irányelv

1992.5.22.

1993.10.31.

HL L 154., 1992.6.5.

96/56/EK irányelv

1996.9.21.

1998.6.1.

HL L 236., 1996.9.18.

1999/33/EK irányelv

1999.8.19.

2000.7.30.

HL L 199., 1999.7.30.

807/2003/EK rendelet

2003.6.5.

-

HL L 122., 2003.5.16.

2006/121/EK irányelv

2007.1.19.

2008.6.1.

HL L 396., 2006.12.30.

1272/2008/EK rendelet

2009.1.20.

-

HL L 353., 2008.12.31.

790/2009/EK rendelet

2009.9.25.

-

HL L 235., 2009.9.5.

286/2011/EU rendelet

2011.4.19.

-

HL L 83., 2011.3.30.

618/2012/EU rendelet

2012.7.31.A rendelet fő rendelkezéseit 2013.12.1-jétől kell alkalmazni.

-

HL L 179., 2012.7.11.

487/2013/EU rendelet

2013.6.21.

-

HL L 149., 2013.6.1.

758/2013/EU rendelet

2013.8.13.

-

HL L 216., 2013.8.10.

944/2013/EU rendelet

2013.10.23.

-

HL L 261., 2013.10.3.

Utolsó frissítés: 30.07.2014

Top