Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gépjárművek távolsági és/vagy tompított fényszórói (2014-ig)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A gépjárművek távolsági és/vagy tompított fényszórói (2014-ig)

Ezen irányelv célja a gépjárművek távolsági és/vagy tompított fényszóróira vonatkozó műszaki követelmények meghatározása a közösségi típus-jóváhagyási eljárás végrehajtásának megvalósításához.

JOGI AKTUS

A Tanács 76/761/EGK irányelve (1976. július 27.) a gépjárművek távolsági és/vagy tompított fényszóróira és az ilyen fényszórókhoz használt izzólámpákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [Módosító jogszabályok].

ÖSSZEFOGLALÓ

Valamennyi tagállam alkatrész-típusjóváhagyást bocsát ki minden olyan távolsági és/vagy tompított fényszóró típusra, és fényforrásra (izzó és egyéb lámpa), amely megfelel az irányelv mellékleteiben megállapított kialakítási és vizsgálati követelményeknek. Az EK-alkatrész-típusjóváhagyást kibocsátó tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak ellenőrzése érdekében, hogy a gyártott modellek megfelelnek a jóváhagyott típusnak.

A tagállamok EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet adnak valamennyi távolsági és/vagy tompított fényszóró típusra, illetve ezen fényszórók valamennyi fényforrás típusára.

Az irányelvben rögzített jóváhagyási rendszer szerint a tagállamok nem:

  • tilthatják meg a távolsági és/vagy tompított fényszórók forgalomba hozatalát a kialakításukkal vagy működési módjukkal összefüggő okokból, ha azokon rajta van az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel;
  • utasíthatják el az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását, vagy tilthatják meg egy jármű értékesítését, nyilvántartásba vételét, üzembe helyezését vagy használatát a távolsági és/vagy tompított fényszórók miatt, ha azokon fel van tüntetve az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel, és beépítésük a 76/756/EGK irányelvben megállapított követelmények szerint történt.

Ezt az irányelvet a 661/2009/EK rendelet 2014. november 1-jétől hatályon kívül helyezi.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

76/761/EGKirányelv

1976.7.30.

1977.7.1.

HL L 262., 1976.9.27.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1999/17/EKirányelv

1999.5.2.

1999.10.1.

HL L 97., 1999.4.12.

Csatlakozási okmány

2004.5.1.

2004.5.1.

HL L 236., 2003.9.23.

2006/96/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363, 2006.12.20.

2013/15/EUirányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10.

A 76/761/EGK irányelvben történt sorozatos módosítások és javítások bele lettek foglalva az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat csak referenciaként szolgál.

Utolsó frissítés: 02.07.2014

Top