Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pótkocsis gépjárművek irányjelző lámpái (2014-ig)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pótkocsis gépjárművek irányjelző lámpái (2014-ig)

Ezen irányelv célja az irányjelző lámpákra vonatkozó műszaki követelmények meghatározása a közösségi típus-jóváhagyási eljárás végrehajtásának engedélyezéséhez.

JOGI AKTUS

A Tanács 76/759/EGK irányelve (1976. július 27.) a gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [Módosító jogszabályok].

ÖSSZEFOGLALÓ

Valamennyi tagállam EK-alkatrész-típusjóváhagyást bocsát ki minden olyan irányjelzőlámpa-típusra, amelyik megfelel az irányelv mellékleteiben megállapított kialakítási és vizsgálati követelményeknek, valamint EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet ad valamennyi típusra, amely megfelel az irányelv mellékletében bemutatott mintának. Az EK-alkatrész-típusjóváhagyást kibocsátó tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ellenőrizni tudja azt, hogy a gyártott modellek megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak.

Az irányelvben rögzített jóváhagyási rendszer szerint a tagállamok nem:

  • tilthatják meg az irányjelző lámpák forgalomba hozatalát a kialakításukkal vagy működési módjukkal összefüggő okokból, ha azokon rajta van az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel;
  • utasíthatják vissza egy jármű számára az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását az irányjelző lámpák miatt, ha azokon van EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel, és beépítésük a 76/756/EGK irányelvben megállapított követelmények szerint történt;
  • utasíthatják el vagy tilthatják meg egy jármű eladását, nyilvántartásba vételét, üzembe helyezését vagy használatát az irányjelző lámpák miatt, ha azokon fel van tüntetve az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel, és beépítésük a 76/756/EGK irányelvben megállapított követelmények szerint történt.

Mindazonáltal egy tagállam megtilthatja olyan EK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel ellátott irányjelző lámpák forgalomba hozatalát, amelyek következetesen eltérnek a jóváhagyott típustól.

Ezt az irányelvet a 2009/661/EK rendelet 2014. november 1-jétől hatályon kívül helyezi.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

76/759/EKirányelv

1976.7.30.

1977.7.1.

HL L 262., 1976.9.27.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1999/15/EKirányelv

1999.5.2.

1999.10.1.

HL L 97., 1999.4.12.

Csatlakozási okmány

2004.5.1.

2004.5.1.

HL L 236., 2003.9.23.

2006/96/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363, 2006.12.20.

2013/15/EUirányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10.

A 76/759/EK irányelvben történt sorozatos módosítások és javítások bele lettek foglalva az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat csak referenciaként szolgál.

Utolsó frissítés: 02.07.2014

Top