Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pótkocsis gépjárművek: hátsó ködlámpa (2014-ig)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pótkocsis gépjárművek: hátsó ködlámpa (2014-ig)

Ezen irányelv célja a hátsó ködlámpákra vonatkozó összehangolt műszaki követelmények meghatározása a közösségi típus-jóváhagyási eljárás végrehajtása céljából.

JOGI AKTUS

A Tanács 77/538/EGK irányelve (1977. június 28.) a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

77/538/EGK irányelv

A hátsó ködlámpa a járművet sűrű ködben hátulról jobban láthatóvá tevő lámpa.

Minden tagállamnak meg kell adnia az alkatrész-típusjóváhagyást valamennyi hátsó ködlámpára, amely megfelel az irányelv mellékleteiben rögzített szerkezeti és vizsgálati követelményeknek, és ki kell adnia az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet. Az EK-alkatrész-típusjóváhagyást kibocsátó tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a sorozatgyártásnak az engedélyezett típussal való megegyezését ellenőrizni tudja.

A tagállamok nem:

  • tilthatják meg a hátsó ködlámpák kereskedelmi forgalomba hozatalát szerkezetük és működésük alapján, ha azok EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel vannak ellátva.
  • utasíthatják vissza egy jármű számára az EGK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását a hátsó ködlámpák miatt, ha azokon van EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jel, és beépítésük a 76/756/EGK irányelvben megállapított követelmények szerint történt.
  • tilthatják meg egy jármű eladását, nyilvántartásba vételét, üzembe helyezését vagy használatát a hátsó ködlámpák miatt, ha azokon fel van tüntetve az EGK-alkatrész-típusjóváhagyási jel és beépítésük a 76/756/EGK irányelvben megállapított követelmények szerint történt.

89/518/EGK irányelv

Ezen irányelv hozzáigazítja az előző irányelvet a műszaki fejlődéshez, valamint leegyszerűsíti azokra a hátsó ködlámpákra vonatkozó EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet, amelyeket más lámpákkal csoportosítottak, kombináltak vagy más lámpákba vannak belefoglalva. A 76/756/EGK irányelvben rögzített meghatározások (csoportosított lámpák, kombinált lámpák, fényforrás, tekintettel az izzólámpákra stb.) alkalmazandók a 77/538/EGK irányelvre is.

99/14/EK irányelv

A műszaki fejlődés fényében ezen irányelv nagymértékben módosítja a 77/538/EGK irányelv mellékleteit, különös tekintettel az információs dokumentumra és a típus-jóváhagyási bizonyítványra. A 99/14/EK irányelv leegyszerűsíti továbbá a típus-jóváhagyási eljárásokat a 77/538/EGK irányelv és az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottság megfelelő szabályozása közötti ekvivalencia fenntartása érdekében.

2000. április 1-jétől a tagállamok nem adhatnak ki EK-típusjóváhagyást, és elutasíthatják a nemzeti típusjóváhagyás kiadását valamennyi járműtípusra a hátsó ködlámpák miatt, amennyiben azok nem felelnek meg a 77/538/EGK irányelv követelményeinek.

A mellékletekben meghatározott rendelkezéseknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításához szükséges valamennyi módosítást a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében rögzített eljárás alapján kell elfogadni.

A 661/2009/EK rendelet 2014. november 12-i hatállyal hatályon kívül helyezi a 77/538/EGK irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

77/538/EGKirányelv

1977.6.29.

1978.12.29.

HL L 220., 1977.8.29.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

89/518/EGKirányelv

1989.8.17.

1989.12.31.

HL L 265., 1989.9.12.

99/14/EKirányelv

1999.5.2.

1999.10.1.

HL L 97., 1999.4.12.

Csatlakozási okmány

2004.5.1.

2004.5.1.

HL L 236., 2003.9.23.

2006/96/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363, 2006.12.20.

2013/15/EUirányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10.

Utolsó frissítés: 02.07.2014

Top