Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gépjárművek fűtésrendszere (2014-ig)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

A gépjárművek fűtésrendszere (2014-ig)

A gépjárművek utasterének fűtésére vonatkozó követelmények a jövőben a gépjárművekre vonatkozó EK-típusjóváhagyási eljárás szerves részét fogják képezni.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/56/EK irányelve (2001. szeptember 27.) a gépjárművek és pótkocsijaik fűtéséről, a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról és a 78/548/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről [Módosító jogszabályok].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2001/56/EK irányelv rögzíti a gépjárművek utasterének fűtésrendszerére vonatkozó követelményeket.

A 2001/56/EK irányelv a 70/156/EGK irányelvben rögzített EK-típusjóváhagyási eljárást érintő egyik specifikus irányelv. Ezért a belefoglalt műszaki követelmények vonatkoznak a fűtésrendszerrel ellátott és a fűtésrendszerrel, mint alkatrésszel ellátott gépjárművek típus-jóváhagyására.

A fűtésrendszer minden olyan berendezés, amely képes a jármű belső tere hőmérsékletének növelésére, beleértve a raktereket is.

A 2001/56/EK irányelv kiterjeszti a 78/548/EGK irányelv hatályát, amely csak a motorból nyert hőt hasznosító fűtésrendszerre vonatkozik. A jövőben az égéshő felhasználásával működő fűtéstípusra is ki fog terjedni. Az égéshő felhasználásával működő fűtéstípus az irányelvben olyan berendezésként van meghatározva, amely közvetlenül használja fel a cseppfolyós vagy gáz üzemanyagot, és nem a jármű meghajtásához szükséges motorból származó égéshőt használja fel.

A 2001/56/EK irányelv kiterjeszti továbbá a Tanács 78/548/EGK irányelvének hatályát, amely így nem csak az M1 kategóriába tartozó járművekre (személyautók), hanem valamennyi olyan M, N és O kategóriába tartozó járműre (személyek és áru szállítására alkalmas járművek, és pótkocsik) kiterjed, amelyek fel vannak szerelve fűtésrendszerrel.

2004. május 9-i hatállyal a 2001/56/EK irányelv követelményeinek meg kell felelnie valamennyi járműtípusnak az EK-jóváhagyáshoz a fűtésrendszer vagy valamely égéshő felhasználásával működő fűtéstípus tekintetében. 2005. május 9-i hatállyal pedig valamennyi új járműnek meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.

A 78/548/EGK irányelvet 2004. május 9-i hatállyal hatályon kívül helyezték.

Cseppfolyós propángázzal (LPG) táplált, égéshő felhasználásával működő fűtőberendezések

A 2004/78/EK irányelv módosítja a 2001/56/EK irányelvet a cseppfolyós propángázzal (LPG) táplált fűtőberendezésekkel felszerelt járművekre vonatkozóan további biztonsági követelmények bevezetésével.

2006. január 1-jei hatállyal ezek az új műszaki követelmények vonatkoznak a cseppfolyós propángázzal táplált vagy égéshő felhasználásával működő fűtőberendezéssel felszerelt járművek EK-jóváhagyására. 2007. január 1-jei hatállyal pedig valamennyi új, LPG-vel táplált fűtőberendezéssel felszerelt járműnek meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.

Az LPG-vel táplált fűtőberendezésekre vonatkozó további követelmények a 2001/56/EK irányelv 5. cikkében találhatók, mivel az a cikk korábban csak a cseppfolyós üzemanyagokkal - mint a benzin és a gázolaj - táplált fűtőberendezésekre vonatkozott.

2014. november 1-jei hatállyal a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezte a 2001/56/EK irányelvet.

Háttér

Manapság sok járműtípusba beszerelik a fűtésrendszereket annak érdekében, hogy fűtést biztosítsanak az utastérben (buszoknál), a raktérben (teherautóknál) vagy az alvótérben (lakóautóknál). Nyilvánvaló biztonsági és környezetvédelmi okokból a legszigorúbb technológiai szabványokkal összhangban álló követelmények szükségesek.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2001/56/EKirányelv

2001.11.9.

2003.5.8.

HL L 292., 2001.11.9.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2004/78/EKirányelv

2004.5.20.

2004.9.30.

HL L 153., 2004.4.30.

2006/119/EKirányelv

2006.12.18.

2007.9.30.

HL L 330., 2006.11.28.

2013/15/EUirányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10.

Utolsó frissítés: 02.07.2014

Top