Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorok és mezőgazdasági vagy erdészeti gépek: vezetőülés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorok és mezőgazdasági vagy erdészeti gépek: vezetőülés

Az Európai Unió harmonizálja a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok vezetőülésére vonatkozó műszaki követelményeket. Ily módon megkönnyíti a közösségi típus-jóváhagyási eljárás végrehajtását, amely a 74/150/EGK irányelv hatálya alá tartozik, amelyet azonban a 2003/37/EK irányelv hatályon kívül helyezett és amelynek a helyébe lép.

JOGI AKTUS

A Tanács 78/764/EGK irányelve (1978. július 25.) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [Módosító jogszabályok].

ÖSSZEFOGLALÓ

78/764/EGK irányelv

Hatály: ezen irányelv alkalmazásában a mezőgazdasági vagy erdészeti traktor az összes olyan kerekes vagy lánctalpas, legalább kéttengelyű gépjárművet jelenti, amelynek funkciója lényegében a vonóteljesítmény kifejtéséből áll, és amely kifejezetten bizonyos, mezőgazdasági vagy erdészeti használatra szánt eszközök, gépek vagy pótkocsik vontatására, tolására, hordozására vagy működtetésére van berendezve. Teher vagy utasok szállítására is fel lehet szerelni e járműveket. A 78/764/EGK irányelv csak meghatározott, fúvott gumiabronccsal felszerelt, kéttengelyű traktorokra vonatkozik, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 6 és 25 km/h között van.

Az irányelv vezetőülésre vonatkozó szabályai nem csak a traktorra való felszerelésük előírásaira terjednek ki, hanem ezen ülések szerkezeti előírásaira is.

Valamennyi tagállam megadja az EGK-alkatrész-típusjóváhagyást minden olyan vezetőülés-típusra, amely megfelel az irányelv mellékleteiben megállapított gyártási és vizsgálati kritériumoknak.

82/890/EGK irányelv

Ez az irányelv kiterjeszti a 78/764/EGK irányelv hatáskörét. A továbbiakban a jogszabály a 78/764/EGK irányelvben meghatározott olyan traktorokra vonatkozik, amelyek fúvott gumiabronccsal vannak felszerelve, kéttengelyesek és legnagyobb tervezési sebességük 6 és 30 km/h között van.

87/354/EGK irányelv

Ez az irányelv módosítja a hatályos jogszabályokat a tagállamokat jelölő megkülönböztető számok és betűk vonatkozásában.

97/54/EK irányelv

Ez az irányelv módosítja a 78/764/EGK irányelv hatáskörét. A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok legnagyobb tervezési sebessége ezentúl 40 km/h.

1999/57/EK irányelv

A biztonság növelése érdekében ezen irányelv meghatározza a vezetőülés felszerelésére vonatkozó rendelkezéseket, az ergonómia alapelveit figyelembe véve.

A 167/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezte a 78/764/EGK irányelvet 2016. január 1-jei hatállyal.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

78/764/EGK irányelv

1978.7.28.

1980.1.29.

HL L 255., 1978.9.18.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

82/890/EGKirányelv

1982.12.21.

1984.6.21.

HL L 378., 1982.12.31.

83/190/EGKirányelv

1983.4.8

1983.9.30.

HL L 109., 1983.4.26.

87/354/EKirányelv

1987.6.29.

1987.12.31.

HL L 192., 1987.7.11.

97/54/EKirányelv

1997.10.30.

1998.9.22.

HL L 277., 1997.10.10.

1999/57/EKirányelv

1999.7.5.

2000.6.30.

HL L 148., 1999.6.15.

Csatlakozási okmány

2004.5.1.

2004.5.1.

HL L 236., 2003.9.23.

2006/96/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363, 2006.12.20.

2013/15/EUirányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10.

Utolsó frissítés: 02.07.2014

Top