Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elhasználódott járművek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elhasználódott járművek

A használatra már nem alkalmas elhasználódott gépjárművekből több millió tonnányi hulladék keletkezik. A környezetre gyakorolt hatás lehető legkisebbre csökkentése, az anyagok megfelelőbb újrahasznosításának biztosítása, valamint a megfelelőbb szintű energiatakarékosság érdekében az európai uniós jogszabály előírja, hogy az új járműveket hogyan kell megtervezni, valamint, hogy az így keletkező hulladékot hogyan kell gyűjteni és kezelni.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott járművekről

ÖSSZEFOGLALÓ

A használatra már nem alkalmas elhasználódott gépjárművekből több millió tonnányi hulladék keletkezik. A környezetre gyakorolt hatás lehető legkisebbre csökkentése, az anyagok megfelelőbb újrahasznosításának biztosítása, valamint a megfelelőbb szintű energiatakarékosság érdekében az európai uniós jogszabály előírja, hogy az új járműveket hogyan kell megtervezni, valamint, hogy az így keletkező hulladékot hogyan kell gyűjteni és kezelni.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv az elhasználódott járművekből és alkatrészeikből keletkező hulladék keletkezésének megelőzésére és korlátozására irányuló intézkedéseket határoz meg, továbbá biztosítja, hogy ezek újrahasználatára, hasznosítására vagy visszanyerésére - amennyiben lehetséges - sor kerüljön.

FŐBB PONTOK

 • A jármű- és alkatrészgyártóknak termékeik tervezése és gyártása során figyelembe kell venniük a járművek szétszerelésének, újrahasználatának és gyártásának tényezőjét is. Biztosítaniuk kell, hogy az új járművek:
  • a jármű súlyára vetítve legalább 85%-ban újrahasználhatók és/vagy visszanyerhetők legyenek
  • a jármű súlyára vetítve legalább 95%-ban újrahasználhatók és/vagy hasznosíthatók legyenek.
 • Nem használhatnak az ólomhoz, a higanyhoz, a kadmiumhoz és a hatvegyértékű krómhoz hasonló veszélyes anyagokat.
 • A gyártással, az importálással és a forgalmazással foglalkozó vállalkozásoknak rendszerek kialakításával kell az elhasználódott járművek és - amennyire műszakilag megoldható - a személygépkocsik javítása során eltávolított alkatrészek begyűjtéséről gondoskodniuk.
 • A hulladékkezelés céljára átadott elhasználódott járművek tulajdonosai átvételi (szétszerelési) igazolást kapnak, amelyre a jármű nyilvántartásból való törléséhez van szükség.
 • A gyártók állják a hulladékkezelő központokba való szállítás teljes költségét vagy annak jelentős részét. Néhány olyan ritka kivétellel, amikor a motor hiányzik a járműből, vagy amikor az elhasználódott jármű tele van hulladékkal, a jármű tulajdonosát nem terhelik kiadások.
 • A hulladékkezelő központoknak engedélyt kell kérniük az illetékes hatóságoktól, vagy nyilvántartásba kell kerülniük az illetékes hatóságoknál.
 • Az elhasználódott járműveket a további kezelés előtt szét kell szedni darabjaira. A veszélyes anyagokat és alkatrészeket el kell távolítani és külön kell választani. A hulladék esetleges újrahasználatára, visszanyerésére vagy hasznosítására figyelmet kell fordítani.
 • Az elhasználódott járművek újrahasználata és visszanyerése tekintetében egyértelműen számszerűsített - az Európai Bizottság felé teljesítendő - éves jelentési célok vannak hatályban. Ezek fokozatosan egyre szigorúbbakká válnak.
 • Az uniós országok háromévente jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz az irányelv végrehajtásáról.
 • A jogszabály a személygépkocsikra és a kisteherautókra vonatkozik, hatálya nem terjed ki azonban a nagyteherautókra, a veteránjárművekre és az egyedi felhasználási célú járművekre.

A járművek alkatrészeinek és anyagainak újrahasználatára, hasznosítására és visszanyerésére külön jogszabály vonatkozik.

HÁTTÉR

Az elhasználódott járművek évente 8-9 millió tonna hulladékot termelnek az EU-ban.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján az elhasználódott járművekről szóló információkat.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2000/53/EK irányelv

2000.10.21.

2002.4.21.

HL L 269., 2000.10.21., 34-43. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/33/EK irányelv

2008.3.21.

-

HL L 81., 2008.3.20., 62-64. o.

2008/112/EK irányelv

2009.1.12.

-

HL L 345., 2008.12.23., 68-74. o.

A 2000/53/EK irányelv mellékleteinek későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelve (2005. október 26.) a gépjárművek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 310., 2005.11.25. 10-27. o.)

A Bizottság 2005/293/EK határozata (2005. április 1.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, az újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés céljainak ellenőrzését szolgáló részletes szabályok megállapításáról (HL L 94., 2005.4.13., 30-33. o.)

A Bizottság 2001/753/EK határozata (2001. október 17.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről (HL L 282., 2001.10.26., 77-80. o.)

A Bizottság 2003/138/EK határozata (2003. február 27.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti alkatrész- és anyagkódolási szabványok létrehozásáról (HL L 53., 2003.2.28., 58-59. o.)

A Bizottság 2002/151/EK határozata (2002. február 19.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről (HL L 50., 2002.2.21., 94-95. o.)

utolsó frissítés 17.09.2015

Top