Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok: alkatrészek és jellemzők

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok: alkatrészek és jellemzők

Az Európai Unió naprakésszé teszi a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok jóváhagyására vonatkozó jogszabályokat. 2015. december 31-ig a meglévő rendszer működése a 2013 márciusában bevezetett új rendszerrel párhuzamosan továbbra is fennáll.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 97/24/EK irányelve (1997. június 17.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről [Lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó járművek az alábbi csoportokba sorolhatók:

robogók: két- vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok, amelyek hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél és a legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h;

motorkerékpárok: kétkerekű motorkerékpárok, amelyek 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorral vannak ellátva, és amelyek legnagyobb tervezési sebessége a 45 km/h-t meghaladja;

motoros triciklik: háromkerekű motorkerékpárok, amelyek 50 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorral vannak ellátva, és amelyek legnagyobb tervezési sebessége a 45 km/h-t meghaladja;

négykerekű motorkerékpárok: olyan járművek, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál, amelyek legnagyobb tervezési sebessége nem haladja meg a 45 km/h-t és amelyek hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél, vagy legnagyobb hasznos teljesítménye nem több 4 kW-nál.

A jogszabály magában foglalja az alkotóelem típusjóváhagyás megadására vonatkozó 2002/24/EK irányelvben meghatározott eljárásokat a következők tekintetében:

gumiabroncsok;

világító- és fényjelző berendezések;

külső kinyúló részek;

visszapillantó tükrök;

légszennyezés elleni intézkedések;

üzemanyag-tartályok;

szakszerűtlen beavatkozás elleni eszközök;

elektromágneses összeférhetőség (az elektromechanikus eszközök közelében működő elektronikus berendezéseknek nem kell negatívan hatnia azok teljesítményére);

megengedhető zajszint és kipufogó-rendszerek (a járműveknek meg kell felelniük a zajkibocsátásra és a kipufogógázok kibocsátására vonatkozó szabályoknak);

csatlakozó és rögzítő berendezések (például vontatórudak pótkocsik számára);

biztonsági övek rögzítési pontjai és biztonsági övek;

üvegezés, szélvédőtörlő, szélvédőmosó, valamint jég- és páramentesítő rendszerek.

Egyenértékűséget állapítottak meg az irányelv bizonyos követelményei (gumiabroncsok, világító- és fényjelző berendezések, visszapillantó tükrök és biztonsági övek vonatkozásában) és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) által kiadott egyes előírások között.

Az uniós országok típusjóváhagyást megadó hatóságai ennélfogva elfogadják a fent említett ENSZ EGB-előírásokkal összhangban lévő alkotóelem típusjóváhagyást.

A 168/2013/EU rendelet 2015.12.31-től hatályon kívül helyezi a 97/24/EK és a 2002/24/EK irányelveket.

HÁTTÉR

A 168/2013/EU rendelet 2013. március 22-én lépett hatályba. Az uniós országok a gyártó kérelme esetén nem tagadhatják meg valamely új járműtípus EU-típusjóváhagyását vagy nemzeti típusjóváhagyását, amennyiben a jármű megfelel a rendeletnek. Nem tilthatják meg továbbá valamely új jármű nyilvántartásba vételét, forgalomba hozatalát vagy forgalomba helyezését, amennyiben a jármű megfelel a rendeletnek. A 168/2013/EU rendeletet 4 felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktus kíséri, amelyek a vizsgálati eljárásokról és a műszaki előírásokról rendelkeznek.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

97/24/EK irányelv

1997.8.18.

1998.12.17.

HL L 226., 1997.8.18., 1-454. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2002/51/EK irányelv

2002.9.20.

2003.3.31.

HL L 252., 2002.9.20., 20-32. o.

2003/77/EK irányelv

2003.9.10.

2004.9.3.

HL L 211., 2003.8.21., 24-48. o.

2005/30/EK irányelv

2005.5.17.

2006.5.17.

HL L 106., 2005.4.27., 17-31. o.

2006/27/EK irányelv

2006.3.28.

2006.12.31.

HL L 66., 2006.3.8., 7-15. o.

2006/72/EK irányelv

2006.9.8.

2007.6.30.

HL L 227., 2006.8.19., 43-45. o.

2013/60/EU irányelv

2013.12.11.

2014.6.30.

HL L 329., 2013.12.10., 15-38. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/24/EK irányelve (2002. március 18.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 124., 2002.5.9., 1-44. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (Hivatalos Lap L 60., 2013.3.2., 52-128. o.).

Utolsó frissítés: 23.07.2015

Top