Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pótkocsis gépjárművek: autóbuszok belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai (2014-ig)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pótkocsis gépjárművek: autóbuszok belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságai (2014-ig)

Jelen irányelv célja az autóbuszok belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságairól szóló nemzeti jogszabályok harmonizálása.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 95/28/EK irányelve (1995. október 24.) egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságairól

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv részben végrehajtja a Tanács 70/156/EGK irányelvében rögzített EK-típusjóváhagyási eljárást a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről. A 70/156/EGK irányelv járművekben található rendszerekre, alkatrészekre és műszaki egységekre vonatkozó rendelkezéseit ezért figyelembe kell venni a 95/28/EK irányelv alkalmazásában.

Az irányelv az M3 kategóriába tartozó, több mint huszonkét utas szállítására alkalmas buszokban használt anyagok égési tulajdonságaival (gyúlékonyság, égési sebesség és olvadási tulajdonságok) foglalkozik.

Jelen irányelv hatásköre nem terjed ki az álló utasokat szállító vagy városban használt buszokra.

A tagállamok nem tagadhatják vagy tilthatják meg egy jármű/alkatrész EK-típusjóváhagyását, nemzeti típusjóváhagyását, értékesítését, regisztrációját, forgalombahozatalát vagy használatát, amennyiben az megfelel a jelen irányelv követelményeinek.

A 661/2009/EK rendelet 2014. november 1-jétől hatályon kívül helyezi ezt az irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

95/28/EKirányelv

1995.12.13.

1999.10.24.

L 281., 1995.11.23.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Csatlakozási okmány

2004.5.1.

2004.5.1.

HL L 236., 2003.9.23.

2006/96/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363, 2006.12.20.

2013/15/EUirányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10.

Utolsó frissítés: 02.07.2014

Top