Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lábbelik címkézése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lábbelik címkézése

A lábbelik és részeinek címkézése olyan tájékoztatást nyújt a fogyasztók számára, amelyek révén megalapozottan dönthetnek vásárlásaikról. Emellett segít az iparág tisztességtelen versennyel szembeni védelmében, és ösztönzi az Európai Unió (EU) belső piacának működését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 94/11/EK irányelve (1994. március 23.) a fogyasztók részére értékesített lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A lábbelik és részeinek címkézése olyan tájékoztatást nyújt a fogyasztók számára, amelyek révén megalapozottan dönthetnek vásárlásaikról. Emellett segít az iparág tisztességtelen versennyel szembeni védelmében, és ösztönzi az Európai Unió (EU) belső piacának működését.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv megállapítja a lábbelik címkézésére vonatkozó szabályokat:

 • a címke tartalmát és formáját,
 • a címkézéssel kapcsolatos felelősséget.

FŐBB PONTOK

 • Kizárólag azon anyagok esetében van szükség címkézésre, amelyek a felsőrész felületének, továbbá a lábbeli felsőrészbélésének és fedőtalpbélésének legalább 80%-át, valamint a járótalp térfogatának legalább 80%-át alkotják. Ha egyetlen anyag sem tesz ki legalább 80%-ot, a felhasznált két fő anyagra vonatkozó információval ellátott címkézést kell biztosítani.
 • A címkézésnek a lábbeli három részére vonatkozóan kell tájékoztatást tartalmaznia, nevezetesen:
  • a felsőrész;
  • a bélés és fedőtalpbélés;
  • a járótalp.
 • A címkézés történhet írásos jelöléssel vagy piktogram formájában.
 • A címkézésnek láthatónak, biztosan rögzítettnek és hozzáférhetőnek kell lennie.
 • A lábbeli címkézése a következőképpen tüntethető fel:
  • nyomtatva vagy dombornyomott formában, vagy
  • például öntapadós címke segítségével ragasztva, vagy
  • a lábbelihez erősítve kapoccsal vagy madzaggal.
 • A címkézésnek a pár cipő, csizma stb. legalább egyikén szerepelnie kell.
 • Az uniós gyártók felelősek a lábbeli címkével való ellátásáért és az abban foglalt tájékoztatás pontosságáért; amennyiben a lábbelit importálták, a lábbelit az uniós piacon elsőként forgalomba hozó vállalja a felelősséget. A kiskereskedők továbbra is felelősek annak biztosításáért, hogy az általuk értékesített lábbeliket ellátták a megfelelő címkézéssel.
 • A mellékletek a következőket határozzák meg:
  • meghatározások (például felsőrész, talp stb.) és a megfelelő piktogramok vagy írásos jelölés az azonosítandó lábbeli részeire vonatkozóan (I. melléklet);
  • az irányelv hatálya alá tartozó lábbelik példáit a II. melléklet tartalmazza. Nem tartoznak az irányelv hatálya alá például azok a magánszemélyek által munkahelyen egészségügyi és biztonsági célból használt lábbelik, amelyek az egyéni védőeszközökre vonatkozó uniós szabályok hatálya alá tartoznak.

A lábbelik önkéntes uniós ökocímkével is elláthatók. Ez a címke segíti a fogyasztókat annak azonosításában, hogy mely lábbelik környezeti hatása alacsony teljes életciklusuk (gyártás, használat és ártalmatlanítás) során.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

94/11/EK irányelv

1994.5.9.

1995.9.23.

HL L 100., 1994.4.19., 37-41. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006/96/EK irányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363., 2006.12.20., 81-106. o.

2013/15/EU irányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10., 172-183. o.

A 94/11/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 19.08.2015

Top