Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Csomagolás és csomagolási hulladék

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Csomagolás és csomagolási hulladék

Az Európai Unió célkitűzése, hogy harmonizálja a csomagolással és csomagolási hulladékkal kapcsolatban hozott különböző nemzeti intézkedéseket a környezetvédelem magas foka, valamint a belső piac működésének biztosítása érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv a csomagolási hulladék kibocsátását korlátozó, valamint az újrafeldolgozást, az újrahasználatot és az ilyen hulladékok hasznosításának más formáit ösztönző intézkedéseket ír elő. A végső ártalmatlanítását csak mint legutolsó lehetőséget lehet számításba venni ezeknél a hulladékoknál.

Hatály

Az irányelv hatálya kiterjed valamennyi, a Közösségben forgalomba hozott csomagolásra, valamint csomagolási hulladékra, függetlenül attól, hogy az ipari, kereskedelmi, hivatali, üzleti, szolgáltatási, háztartási vagy bármilyen más szinten keletkezik, tekintet nélkül azok anyagára.

Intézkedések

A tagállamoknak olyan intézkedéseket kell bevezetniük, amelyekkel megakadályozható a csomagolási hulladék keletkezése, és olyan rendszerek fejleszthetők ki, amelyek a csomagolóanyagok újrafelhasználása révén csökkentik azoknak a környezetre kifejtett káros hatásait.

A tagállamoknak a csomagolási hulladék visszaváltását, gyűjtését és hasznosítását lehetővé tevő rendszereket kellett felállítaniuk az alábbi számszerűsített célok elérése érdekében:

 • legkésőbb 2001. június 30-ig a csomagolási hulladék 50–65 tömegszázalékát hasznosítani kell, vagy pedig energetikai hasznosítás céljából hulladékégetőkben kell elégetni;
 • legkésőbb 2008. december 31-ig a csomagolási hulladék legalább 60 százalékát hasznosítani kell, vagy pedig energetikai hasznosítás céljából hulladékégetőkben kell elégetni;
 • legkésőbb 2001. június 30-ig a csomagolási hulladékot jelentő csomagolóanyagok 25–45 tömegszázalékát újra fel kell dolgozni (ennek minden csomagolóanyag esetében legalább 15 tömegszázalékot el kell érnie);
 • legkésőbb 2008. december 31-ig a csomagolási hulladék 55–80 százalékát újra fel kell dolgozni;
 • emellett legkésőbb 2008. december 31-ig a csomagolási hulladékot képező anyagokra vonatkozóan a következő célkitűzéseket kell elérni:
  • o az üveg, papír és karton 60 százalékát;
  • o a fém 50 százalékát;
  • o a műanyag 22,5 százalékát;
  • o a fa 15 százalékát újra fel kell dolgozni, vagy más módon hasznosítani kell.

A hulladékok hulladékégetőkben történő, energiahasznosítást eredményező elégetése hozzájárul ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósításához.

2011-ig nem vonatkoztak ezek a célkitűzések Görögországra a nagyszámú kis szigete miatt, Írországra a kiterjedt mezőgazdasági és hegyvidéki területei miatt, illetve Portugáliára a csomagolóanyag fogyasztása alacsony szintjére tekintettel.

Jelölési és azonosítási rendszer

A csomagoláson meg kell jelölni a csomagoláskor felhasznált anyagok fajtáit, hogy könnyebbé váljon az azonosítás és az osztályozás. A jelölésnek magán a csomagoláson vagy a címkén kell szerepelnie, és egyértelműen láthatónak, illetve könnyen olvashatónak kell lennie.

Alapvető követelmények

A csomagolásnak meg kell felelnie bizonyos követelményeknek. Ennek érdekében a Bizottság európai szabványok kidolgozására ösztönöz.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a forgalomba hozott csomagolások megfelelnek a II. mellékletben meghatározott lényeges követelményeknek:

 • a csomagolás térfogata és tömege arra a minimálisan elégséges mennyiségre korlátozódjék, amely fenntartja a fogyasztó számára a biztonságosság, a higiénia és az elfogadhatóság szükséges szintjét;
 • a csomagolásban és összetevőiben található veszélyes anyagok jelenlétének minimumra csökkentése;
 • újrahasználható vagy más módon hasznosítható csomagolás létrehozása.

Információs rendszerek

A tagállamoknak ki kell dolgozniuk a csomagolásra és csomagolási hulladékra vonatkozó információs rendszereket (adatbázisokat), amelyek segítségével ellenőrizhető az irányelv célkitűzéseinek megvalósítása. A tagállamok a rendelkezésükre álló adatokat a III. mellékletben meghatározott formában kötelesek eljuttatni a Bizottsághoz.

Eltérések

A 2005/20/EK irányelv 10 tagállam (a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia) számára későbbi határidőt jelöl meg a jelen, csomagolásról szóló irányelv célkitűzéseinek teljesítésére. Ezek az eltérések 2015-ig érvényesek. Romániára és Bulgáriára vonatkozóan szintén speciális kivételeket határoztak meg, amelyeket ennek a két országnak a csatlakozási szerződése tartalmaz.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 94/62/EK irányelv

1994.12.31.

1996.6.30.

HL L 365., 1994.12.31.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 2004/12/EK irányelv

2004.2.18.

2005.8.18.

HL L 47., 2004.2.18.

A 2005/20/EK irányelv

2005.4.5.

2006.9.9.

HL L 70., 2005.3.16.

A 219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

HL L 87., 2009.3.31.

A 2013/2/EU irányelv

2013.2.28.

2013.9.30.

HL L 37., 2013.2.8.

A 94/62/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Harmonizáció

A Bizottság 2005/270/EK határozata (2005. március 22.) az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról [Hivatalos Lap L 86., 2005.4.5.].

Ezeknek a táblázatoknak az a célja, hogy harmonizálják a csomagolásra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó adatok jellemzőit és megjelenítését, lehetővé téve ezáltal azt, hogy azok kölcsönösen felhasználhatók legyenek a tagállamok között. Az adatokat arra fogják felhasználni, hogy ellenőrizhessék a 94/62/EK irányelvben kitűzött célok megvalósítását. Az adatszolgáltatás csak a következő csomagolási anyagokra vonatkozóan kötelező: üveg, műanyag, papír, karton, fa és fém.

2001/524/EK határozat az EN 13428:2000, az EN 13429:2000, az EN 13430:2000, az EN 13431:2000 és az EN 13432:2000 szabványhivatkozásnak a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvvel kapcsolatban az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételről [Hivatalos Lap L 190., 2001.7.12.].

Eltérések

A Bizottság 2001/171/EK határozata (2001. február 19.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvben meghatározott nehézfémkoncentráció-szintekkel kapcsolatban az üvegcsomagolásra vonatkozó eltérés feltételeinek meghatározásáról [Hivatalos Lap L 62., 2001.3.2.].

Meghosszabbító jogszabályok:A Bizottság 2006/340/EK határozata [Hivatalos Lap L 125., 2006.5.12.].

A Bizottság 2009/292/EK határozata (2009. március 24.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról [Hivatalos Lap L 79., 2009.3.25.].

Azonosítási rendszer

A Bizottság 97/129/EK határozata (1997. január 28.) a csomagolóanyagok azonosítási rendszerének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról [Hivatalos Lap L 50., 1997.2.20.].

Ez a határozat az azonosítási rendszer alapjául szolgáló számozási módszereket és rövidítéseket határozza meg, amely jelzi a felhasznált csomagolóanyag(ok) fajtáját, illetve meghatározza, milyen anyagok esnek az azonosítási rendszer hatálya alá.

A jogszabály alkalmazása

A Bizottság jelentése (2009. november) a hulladékokkal kapcsolatos közösségi jogszabályok 2004–2006 közötti végrehajtásáról [ COM(2009) 633 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé], többek között a hulladékokról szóló 2006/12/EK irányelv, a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv, a hulladékolajokról szóló 75/439/EGK irányelv, a szennyvíziszapról szóló 86/278/EGK irányelv, csomagolásról és a csomagolási hulladékokról szóló 94/62/EK irányelv, a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv 2004–2006 közötti végrehajtásáról.

Az irányelvet minden tagállam megfelelően átültette, és a végrehajtásának szintje összességében megfelelő. 2009-ben nem került sor jogsértési eljárásra.

Az irányelvnek köszönhetően a csomagolási hulladékok újrafeldolgozásának és hasznosításának egy állandó szintjét lehetett elérni, mely pozitív hatással volt a környezetre. A 2004 és 2006 közötti referencia-időszak alatt a keletkezett csomagolási hulladék mennyisége megemelkedett (ez részben a 2004-es EU-bővítéssel magyarázható), míg az újrafeldolgozási és hasznosítási arányok állandóak maradtak. A lényeges követelmények gyakorlati megvalósulását azonban néhány érintett fél megkérdőjelezte, ami arra ösztönözte a Bizottságot, hogy alaposabb vizsgálatokat folytasson a kérdésben.

Ami az irányelvnek a belső piacra gyakorolt való hatását illeti, a Bizottság és a tagállamok között az elmúlt években jogviták folytak arról, hogy mennyire összeegyeztethetők a belső piac szabályai és a különböző országoknak azon belső intézkedései, melyek az italok csomagolása, illetve a csomagolás által keletkezett hulladékmennyiség környezetre gyakorolt hatására vonatkoznak. A további belső piaci problémák megelőzése és a tagállamokkal folytatott jogviták számának csökkentése érdekében a Bizottság közleményt fogadott el Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek és az áruk szabad mozgása címmel, amely összefoglalja az eddig talált és kifejlesztett megoldásokat.

Utolsó frissítés: 11.02.2014

Top