Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az élelmiszerekre hasonlító veszélyes termékek – a fogyasztói biztonság biztosítása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az élelmiszerekre hasonlító veszélyes termékek – a fogyasztói biztonság biztosítása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető termékekre vonatkozó 87/357/EGK irányelv

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv a kozmetikumokhoz és a folyékony háztartási termékekhez hasonló olyan árucikkekre alkalmazandó, amelyek nem ehetők, formájuk, illatuk, színük, megjelenésük, csomagolásuk, címkézésük vagy méretük miatt azonban ehetőnek tűnhetnek. A gyermekek különösen érintettek e tekintetben, könnyen kísértésbe eshetnek és megkóstolhatják ezeket a termékeket.

FŐBB PONTOK

  • Az uniós országoknak:
    • meg kell tenniük minden szükséges intézkedést a jogszabály hatálya alá tartozó termékek értékesítésének, behozatalának, kivitelének és gyártásának tiltása céljából;
    • ellenőrizniük kell, hogy nem értékesítettek-e efféle termékeket területükön belül;
    • ki kell vonniuk minden efféle terméket a forgalomból, és az adott termékről, illetve a döntés indokairól tájékoztatniuk kell az Európai Bizottságot.
  • A Bizottságnak haladéktalanul tájékoztatnia kell valamennyi uniós kormányt a döntésről.
  • 1989. június 26-ig és a jogszabály végrehajtására vonatkozó bizottsági jelentés alapján az uniós kormányoknak dönteniük kellett arról, hogy az irányelvet ki kell-e terjeszteni egyéb veszélyes termékekre.

2001. december 3-ig az uniós kormányok és az Európai Parlament megállapodott az általános termékbiztonságra vonatkozó jogszabályról, amely arra kötelezi a gyártókat, hogy az értékesítést megelőzően biztosítsák termékeik biztonságosságát.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1987. június 26-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 1989. június 26 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

A fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottság egy 2011 márciusában elfogadott véleményben megállapította, hogy a véletlenül megevett kozmetikumokból eredő akut mérgezés kockázata alacsony a gyermekek, illetve a felnőttek esetében. A háztartási termékek esetében a komolyabb esetek enyhe növekedése figyelhető meg. Ezen túlmenően hiányoznak a konkrét adatok az élelmiszerekre hasonlító és/vagy a gyermekek számára vonzó tulajdonsággal bíró fogyasztási cikkek véletlenszerű elfogyasztására vonatkozóan.

JOGI AKTUS

A Tanács 87/357/EK irányelve (1987. június 25.) a másnak látszó, és ezáltal a fogyasztók egészségét vagy biztonságát veszélyeztető termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 192., 1987.7.11., 49–50. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról (HL L 11., 2002.1.15., 4–17. o.)

A 2001/95/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 01.08.2016

Top