Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tűzvédelem már meglévő szállodákban

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tűzvédelem már meglévő szállodákban

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

86/666/EGK tanácsi ajánlás a tűzvédelemről már meglévő szállodákban

MI AZ AJÁNLÁS CÉLJA?

 • Az ajánlás célja, hogy az uniós országokban levő összes szállodára vonatkozóan minimális tűzvédelmi szintet határozzon meg.
 • Az uniós országok részére ajánlást fogalmaz meg olyan lépések sorozatának megtételére, amelyek biztosítják az ezen elvárásoknak való megfelelést.

FŐBB PONTOK

Óvintézkedések

Ajánlatos, hogy az uniós országok tűzvédelmi óvintézkedéseket vezessenek be az alábbi 4 célkitűzés elérése érdekében:

 • a tűzesetek kockázatának minimalizálása;
 • a lángok és a füst elterjedésének megakadályozása;
 • az épületben tartózkodók biztonságos evakuálásának biztosítása;
 • a sürgősségi segélyszolgálatok általi lépések lehetővé tétele.

Elvek

Az uniós országokat felhívják azon lépések megtételére, melyek biztosítják, hogy a szállodákra vonatkozzanak bizonyos elveken alapuló szabályok. Ezek közé tartoznak:

 • akadályoktól mentes és egyértelműen megjelölt biztonságos menekülési útvonalak biztosítása;
 • az épületeknek szerkezetileg stabilnak kell lenniük tüzek esetén – legalább annyi ideig, amennyi az épületben tartózkodók biztonságos evakuálásához szükséges;
 • a fokozottan tűzveszélyes anyagok jelenléte vagy használata a fal-, mennyezet- és padlóburkolatokban, valamint a belsőépítészeti elemekben korlátozott;
 • riasztási rendszereket kell telepíteni, és azoknak teljes körűen működőképes állapotban kell lenniük;
 • a személyzet számára megfelelő utasításokat és képzést kell biztosítani.

Műszaki iránymutatások

Az ajánlás melléklete műszaki iránymutatásokat tartalmaz, különösen az alábbiakra vonatkozóan:

 • a menekülési útvonalak elhelyezkedése és jelölése;
 • az épület konstrukciója;
 • burkolatok és díszítések;
 • elektromos, fűtési és szellőzési rendszerek;
 • tűzoltó, riasztó és figyelemfelhívó berendezések;
 • biztonsági utasítások.

Ellenőrzések

A szállodákat rendszeresen ellenőrizni kell.

Jelentés

2001-ben az ajánlás által megfogalmazottaknak megfelelően az Európai Bizottság kiadott egy jelentést az uniós országok által az ajánlás alkalmazása érdekében tett intézkedésekről. A jelentés megállapította, hogy az ajánlás hatása az egyes uniós országokban függött a már érvényben levő tűzvédelmi intézkedések szintjétől, valamint a nemzeti jogszabályokba való átültetés módjától. Bizonyos országokban a nemzeti jogszabályok már korábban is tartalmaztak a technikai iránymutatásoknak vagy a minimális követelményeknek megfelelő vagy azokat túlteljesítő szabályokat, míg más országokban ezeket csak részben vezették be, az új szállodák építésére vagy a meglévő létesítményekben végzett munkákra vonatkozóan.

Nyomon követés

Egy kapcsolódó kérdésben a Bizottság 2013-ban jelentést készített a fogyasztók által igénybe vett bizonyos szolgáltatások biztonságáról az EU-ban, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben. Ez a jelentés többek között vizsgálta az idegenforgalmi szálláshely-szolgáltatások biztonságára vonatkozó nemzeti szabályokat is.

A Bizottság 2014-ben nyilvános konzultációt folytatott az idegenforgalmi szálláshely-szolgáltatások biztonságáról. A visszajelzések feldolgozását követően a Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy nem áll fenn kapcsolat az uniós országokban meglévő szabályok, az uniós szintű szabályozásnak a szubszidiaritás elve miatti hiánya, valamint a fogyasztókra vonatkozó kockázatok között.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ AJÁNLÁS?

Az ajánlás 1986. december 22 -től alkalmazandó.

JOGI AKTUS

A Tanács 86/666/EGK ajánlása (1986. december 22.) a tűzvédelemről már meglévő szállodákban (HL L 384., 1986.12.31., 60–68. o.) .

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanács 1986. december 22-i ajánlásáról a tűzvédelemről már meglévő szállodákban (86/666/EGK) (COM(2001) 348 végleges, 2001.6.27.).

utolsó frissítés 27.06.2016

Top