Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1829/2003/EK rendelet a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A RENDELETNEK A CÉLJA?

Szabályokat állapít meg a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) engedélyezési és felügyeleti módjáról, illetve a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok címkézéséről.

Céljai megóvni:

az emberek életét és egészségét;

az állatok egészségét és jólétét;

a környezetvédelmi és fogyasztói érdekeket.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya a következőkre terjed ki:

az élelmiszerekben vagy az állati takarmányokban használt GMO-kra;

GMO-kat tartalmazó élelmiszerekre és takarmányokra;

GMO-k használatával előállított vagy GMO-k használatával előállított összetevőkettartalmazó élelmiszerekre és takarmányokra.

Engedélyezés kérelmezése

1.

A termelőknek csak egy kérelmet kell benyújtaniuk, amely valamennyi felhasználásra vonatkozik: élelmiszer, takarmány és termesztés.

2.

Két héten belül az érintett uniós ország illetékes hatósága igazolja a kérelem kézhezvételét, majd tájékoztatja az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot (EFSA).

3.

Az EFSA-nak 6 hónap áll a rendelkezésére a kérelem elbírálásához.

Kockázatkezelés

Az Európai Bizottság felelős a kockázatkezelésért.

Az EFSA elbírálása alapján a Bizottság ajánlást fogalmaz meg a kérelem jóváhagyására, illetve annak visszautasítására vonatkozóan.

Amennyiben a bizottság jóváhagyja a javaslatot, a Bizottság elfogadja azt. Ellenkező esetben a Tanács elbírálja a határozattervezetet, majd dönt arról, hogy a Bizottságnak el kell-e azt fogadnia.

Címkézés

A GMO-kat tartalmazó élelmiszereket és állati takarmányokat világosan fel kell címkézni.

Ha az adott élelmiszer vagy állati takarmány GMO-tartalma azonban kevesebb, mint 0,9%, azt nem szükséges feltüntetni a címkén – amennyiben a GMO-tartalom előfordulása technikailag elkerülhetetlen.

HÁTTÉR

KULCSFOGALOM

* Géntechnológiával módosított szervezet: olyan szervezet, amelynek genetikai anyagát géntechnológiával módosították annak érdekében, hogy olyan géneket tartalmazzon, amelyeket eredetileg nem tartalmazna.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1–23. o.)

Az 1829/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 503/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról (HL L 157., 2013.6.8., 1–48. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/412 irányelve (2015. március 11.) a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról (HL L 68., 2015.3.13., 1–8. o.)

utolsó frissítés 24.11.2015

Top