Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A tartós tej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A tartós tej

Az emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejeknek meg kell felelniük a 2001/114/EK irányelvben foglalt egyedi rendelkezéseknek. E rendelkezések kiegészítik az európai jogszabályok által előírt, az élelmiszerek címkézésére vonatkozó általános szabályokat.

JOGI AKTUS

Az egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejekről szóló, 2001. december 20-i 2001/114/EK tanácsi irányelv [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A tartós tej meghatározására összetétele és előállítási folyamata alapján kerül sor, aminek célja a megjelölésük helyes és meg nem tévesztő használatának előmozdítása.

A tartós tej

Ezen irányelv hatálya a következő termékekre terjed ki:

  • részben dehidratált (cukrozott vagy cukrozatlan) tej;
  • teljesen dehidratált tej (eltérő arányú zsírtartalommal).

Az irányelv ezenkívül meghatározza az egyes országokban és egyes nyelveken használt egyedi megjelöléseket (lásd az irányelv II. mellékletét).

Címkézés

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek forgalomba hozatalának az élelmiszerek címkézéséről és kiszereléséről szóló irányelvvel összhangban kell történnie. A tartós tejen található címkén a következő információkat kell feltüntetni:

  • a zsír aránya (kivéve a sűrített tej, a cukrozott, részben fölözött sűrített tej és a sovány tejpor esetében);
  • a zsírmentes tejszárazanyag százalékos aránya (a különböző típusú részben dehidratált tejek esetében);
  • a hígítás és eredeti oldatra történő visszahígítás módszere (dehidratált tej esetében);
  • ha a termék nem ajánlott fogyasztásra tizenkét hónapnál fiatalabb gyermekek számára (a dehidratált tej esetében).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2001/114/EK irányelv

2002.1.17.

2003.7.17.

HL L 15., 2002.1.17.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/61/EK irányelve

2007.10.7.

2008.8.31.

HL L 258., 2007.10.4.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1021/2013/EU rendelete( 2013. október 9. ) az 1999/4/EK és a 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg[Hivatalos Lap L 287., 2013.10.29.].

E rendelet összehangolja az öt úgynevezett reggeli irányelvben előírt bizottsági végrehajtási jogköröket az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (EUMSZ), különösen annak 290. cikkével, amelynek értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el.

Utolsó frissítés: 29.04.2014

Top