Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gyümölcsdzsemek és a cukrozott gesztenyekrém

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gyümölcsdzsemek és a cukrozott gesztenyekrém

A gyümölcsdzsemek és a cukrozott gesztenyekrém összetétele és címkézése - gyümölcs- és cukortartalmuk, kén-dioxid-maradvány-, és egyéb engedélyezett adalékanyag-tartalmuk tekintetében - külön szabályok hatálya alá esik.

JOGI AKTUS

Az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsemekről, zselékről, marmeládokról és a cukrozott gesztenyekrémről szóló, 2001. december 20-i 2001/113/EK tanácsi irányelv [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A következő termékek tartoznak ezen irányelv hatálya alá: a dzsem, az extradzsem, a zselé, az extrazselé, a marmelád, a zselémarmelád és a cukrozott gesztenyekrém.

Az irányelv nem vonatkozik a finompékáruk, a tésztafélék vagy a sütemények előállításához használt termékekre.

A termékmegnevezések megfelelő - és nem megtévesztő jellegű - kereskedelmi használata érdekében az érintett termékek meghatározása összetételük alapján történik.

A megnevezés mellett kiegészítésként fel kell tüntetni - a felhasznált nyersanyag mennyisége szerinti csökkenő sorrendben - a felhasznált gyümölcsöt vagy gyümölcsöket. Ugyanakkor a három vagy több gyümölcsből előállított termékek esetében a felhasznált gyümölcsök feltüntetése a vegyes gyümölcs vagy hasonló megjegyzéssel, illetve a felhasznált gyümölcsök számával helyettesíthető.

Ezenkívül a dzsemek, zselék, marmeládok és cukrozott gesztenyekrémek címkéjén fel kell tüntetni a következőket:

  • Készült … g gyümölcs/100 g felhasználásával;
  • Összes cukortartalom … g cukor/100 g, amennyiben a címkén - a 90/496/EGK irányelvnek megfelelően - nem szerepel a cukorra vonatkozó tápértékjelölés;
  • kén-dioxid-maradvány-tartalom, amennyiben az 10 mg/kg-nál magasabb.

Az irányelv II. melléklete létrehozza az olyan engedélyezett adalékanyagok listáját, mint amilyen a méz, a cukor, a gyümölcslé és egyes alkoholok.

Az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő termékek forgalomba hozatalát a tagállamok nem akadályozhatják.

Háttér

Ez az irányelv annak a programnak a része, amelynek célja az élelmiszerekre vonatkozó egyes vertikális irányelvek egyszerűsítése. Figyelembe veszi az élelmiszerek címkézéséről és reklámozásáról szóló irányelv rendelkezéseit.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/113/EK irányelve

2002.1.12.

2003.7.11.

HL L 10., 2002.1.12.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2004/84/EK irányelv

2004.7.12.

-

HL L 219., 2004.6.19.

1182/2007/EK rendelet

2007.11.6.

-

HL L 273., 2007.10.17.

A 2001/113/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1021/2013/EU rendelete ( 2013. október 9. ) az 1999/4/EK és a 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg [Hivatalos Lap L 287., 2013.10.29.].

E rendelet összehangolja az öt úgynevezett reggeli irányelvben előírt bizottsági végrehajtási jogköröket az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (EUMSZ), különösen annak 290. cikkével, amelynek értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el.

Utolsó frissítés: 30.04.2014

Top