Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cukorfajták

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cukorfajták

Az Európai Unió (EU) - az élelmiszerek tekintetében alkalmazandó általános jogszabályokkal összhangban - közös szabályokat határoz meg az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákról. E szabályok az élelmiszerek összetételére, kereskedelmi megnevezésére, címkézésére és kiszerelésére vonatkoznak.

JOGI AKTUS

Az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákról szóló, 2001. december 20-i 2001/111/EK tanácsi irányelv [Hivatalos Lap L 10., 2002.1.12.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2001/111/EK irányelv egyes fogyasztható cukorfajták címkézését javítja a fogyasztók megfelelőbb tájékoztatása, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy a megvásárolt termékek félrevezessék őket. Az irányelv az élelmiszerek címkézésére vonatkozó általános rendelkezések sérelme nélkül alkalmazandó.

Cukorfajták

A 2001/111/EK irányelv a következő tizenegy cukorfajtát határozza meg:

 • félfehér cukor;
 • kristálycukor (fehér cukor);
 • extrafehér cukor;
 • cukoroldat;
 • invertcukoroldat;
 • invertcukorszirup;
 • glükózszirup;
 • szárított glükózszirup;
 • dextróz-monohidrát;
 • dextróz vagy vízmentes dextróz;
 • fruktóz.

Valamennyi fajtára vonatkozóan megvannak az összetétellel kapcsolatos jellemzők, illetve a csomagolással és címkézéssel kapcsolatos szabályok.

Címkézés

A 2001/111/EK irányelv - a cukoroldatok, kristályos invertcukorszirupok és a fruktózt 5%-nál nagyobb arányban tartalmazó egyes termékek tekintetében - egyedi rendelkezéseket határoz meg a 20 g-nál kisebb tömegű előcsomagolt termékekre. A 20 g-nál kisebb tömegű előcsomagolt termékek nettó súlyát nem kell feltüntetni a címkén. Az invertcukoroldatok és az invertcukorszirupok címkéjén azonban fel kell tüntetni a szárazanyag-tartalom és az invertcukor-tartalom szintjét. Ezenkívül a kristályos invertcukorszirup címkézésének tartalmaznia kell a kristályos minősítő kifejezést. Végül pedig a fruktózt (szárazanyagot) 5%-nál nagyobb arányban tartalmazó glükózszirupokat (köztük a szárított glükózszirupokat) glükóz-fruktóz szirup, illetve fruktóz-glükóz szirup és víztelenített glükóz-fruktóz szirup, illetve víztelenített fruktóz-glükóz szirup néven kell címkézni, aszerint, hogy a glükózkomponens vagy a fruktózkomponens van-e jelen nagyobb arányban.

A mellékletben meghatározott termékekre vonatkozóan a tagállamok nem fogadhatnak el olyan nemzeti rendelkezéseket, amelyekről ezen irányelv nem rendelkezik.

Háttér

Ezen irányelv annak a programnak a része, amelynek célja az élelmiszerekre vonatkozó egyes vertikális irányelvek annak érdekében történő egyszerűsítése, hogy csak azokat a lényeges követelményeket vegyék figyelembe, amelyeknek az említett termékeknek meg kell felelniük ahhoz, hogy a belső piacon szabadon mozoghassanak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2001/111/EK irányelv

2002.1.12.

2003.7.11.

HL L 10., 2002.1.12.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1021/2013/EU rendelete az 1999/4/EK és a 2000/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a 2001/111/EK, a 2001/113/EK és a 2001/114/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházandó hatáskörök tekintetében történő módosításáról [Hivatalos Lap L 287., 2013.10.29.].

 • E rendelet összehangolja az öt úgynevezett reggeli irányelvben előírt bizottsági végrehajtási jogköröket az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel (EUMSZ), különösen annak 290. cikkével, amelynek értelmében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el.

Utolsó frissítés: 29.04.2014

Top