Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uniós mézcímkézési szabályok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uniós mézcímkézési szabályok

Az Európai Unió (EU) az élelmiszerekről szóló jogszabályokat kiegészítő egyedi szabályokat határoz meg a mézre vonatkozóan.

JOGI AKTUS

A Tanács 2001/110/EK irányelve (2001. december 20.) a mézről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) az élelmiszerekről szóló jogszabályokat kiegészítő egyedi szabályokat határoz meg a mézre vonatkozóan.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A méz összetételére és meghatározására vonatkozó szabályokon kívül az irányelv pontos meghatározást ad azon méztermékek típusairól, amelyek megadott nevek, valamint címkézésre, kiszerelésre és az eredettel kapcsolatos információnyújtásra vonatkozó szabályok szerint értékesíthetők.

FŐBB PONTOK

Az irányelv kiegészíti az 1169/2011/EU rendeletben meghatározott általános uniós élelmiszer-címkézési szabályokat. Az alapvető fontosságú fogyasztói információkat fel kell tüntetni a címkén, különösen a méz származási országát és a termékneveket is az I. mellékletben foglaltak szerint.

Meghatározás

A méz az Apis mellifera méhek által növényi nektárból vagy élő növényi részek nedvéből, illetőleg növényi nedveket szívó rovarok növényeken kiválasztott anyagából előállított természetes édes anyag. Ezt az anyagot a méhek begyűjtik, saját különleges anyagaik hozzáadásával átalakítják, raktározzák, dehidratálják és lépekben érlelik.

Összetétel

Amikor a mézet mézként vagy valamely emberi fogyasztásra szánt termékben felhasználva értékesítik, meg kell felelnie az irányelv II. mellékletében meghatározott összetételi ismérveknek.

A 2014/63/EU irányelv szerint a pollen inkább egy természetes összetevő, mintsem a méz egyik alkotóeleme.

Címkék

A 2014/63/EU irányelv azokat a címkézési követelményeket is tisztázza, amikor a méz több mint egy uniós országból vagy valamely EU-n kívüli országból származik. Ezekben az esetekben a származási ország jelölése - szükség szerint - helyettesíthető az alábbi jelölések valamelyikével:

  • „EU-országokból származó mézkeverék”;
  • „EU-n kívüli országokból származó mézkeverék”;
  • „EU-országokból és EU-n kívüli országokból származó mézkeverék”.

Egyes esetekben ezeket a neveket az egyszerű „méz” terméknévvel is lehet helyettesíteni (kivéve a következő eseteket: „pollenszűrt méz”*, „lépes méz”**, „darabos vagy lépet tartalmazó méz”***, valamint az „ipari méz” ****).

A regionális, területi vagy domborzati eredetre, a virág- vagy növényi eredetre, illetve a különleges minőségi kritériumokra vonatkozó információk kiegészíthetik ezt a címkézést (a „pollenszűrt méz” és az „ipari méz” kivételével).

A 2014/63/EU irányelv révén az Európai Bizottság további jogszabályokat (felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat) fogadhat el a „jelentős részben” kritérium két paraméterének meghatározásával a méz virág- vagy növényi eredete tekintetében, valamint a pollenszűrt méz pollentartalmát illetően az idegen szerves vagy szervetlen anyag eltávolítását követően.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

A 2001/110/EK irányelv 2002. február 1-jén lépett hatályba. A 2014/63/EK irányelv 2014. június 23-án lépett hatályba. Az eladásra szánt vagy 2015. június 24. előtt felcímkézett mézek forgalomba hozatala a készletek kimerüléséig engedélyezett.

KULCSFOGALMAK

* pollenszűrt méz: idegen szerves vagy szervetlen anyag olyan jelentős eltávolításával nyert méz, amely polleneltávolítást is eredményez;

** lépes méz: a méhek által újonnan épített, még lakatlan lépek sejtjeiben vagy kizárólag méhviaszból készített vékony lépalaplapokban tárolt és lezárt egész lépben vagy léprészekben értékesített méz;

*** darabos méz vagy lépet tartalmazó méz: egy vagy több lépdarabot tartalmazó méz;

**** ipari méz: a „kizárólag főzés céljára” feliratot a címkén közvetlenül a terméknév mellett kell feltüntetni.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2001/110/EK irányelv

2002.2.1.

2003.7.31.

HL L 10., 2002.1.12., 47-52. o.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014/63/EU irányelv

2014.6.23.

2015.6.24.

HL L 164., 2014.6.3., 1-5. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap L 304., 2011.11.22., 18-63. o.).

utolsó frissítés 20.02.2015

Top