Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok: a kedvezőtlen hatás minimalizálása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok: a kedvezőtlen hatás minimalizálása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

315/93/EGK rendelet - az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó uniós eljárások

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A közegészségügy védelme az olyan élelmiszerek forgalomba hozatalának megtiltása révén, amelyek nem elfogadható mennyiségben tartalmaznak szennyező anyagokat.

FŐBB PONTOK

  • Az élelmiszerekben szennyező anyagok a gyártás utáni kezelés vagy a szennyezett környezet eredményeképpen fordulhatnak elő.
  • Az EU szabályozza a szennyeződések toxikológiailag még elfogadható szintjeit, és azokat a lehető legalacsonyabb szinteken tartja.
  • A specifikusabb szabályok hatálya alá tartozó szennyező anyagok, valamint az idegen anyagok, mint például rovarmaradványok, állati szőr stb., nem tartoznak e rendelet hatálya alá.
  • Egy uniós ország korlátozó intézkedéseket hozhat e rendeletre történő hivatkozással, amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy valamely szennyező anyag közegészségügyi kockázatot jelent. Ebben az esetben haladéktalanul értesítenie kell a többi uniós országot és az Európai Bizottságot, döntését pedig indokolnia kell. A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja az uniós ország indokait és az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottsággal (jelenleg a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságával) való egyeztetést követően megteszi a szükséges intézkedéseket. Ez a Bizottság segítséget nyújt az Európai Bizottságnak a szennyező anyagokkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, beleértve a jóváhagyott határértékek megállapítását is.
  • A rendelet előírja, hogy a közegészségügy védelme érdekében bizonyos szennyező anyagokra vonatkozóan meg kell határozni a legmagasabb határértékeket.
  • Az uniós országok nem tilthatják meg az olyan élelmiszerek forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek e rendelet előírásainak.

A Bizottság 1881/2006/EK rendelete meghatározza bizonyos szennyező anyagokra – köztük a nitrátra, ólomra, kadmiumra, higanyra, arzénra, melaminra stb. – vonatkozóan a felső határértékeket.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 1993. március 1 -jétől hatályos.

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság Szennyező anyagokról szóló honlapját.

JOGI AKTUS

A Tanács 315/93/EGK rendelete (1993. február 8.) az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról (HL L 37., 1993.2.13., 1–3. o.)

A 315/93/EGK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5–24. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 18.04.2016

Top