Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Élelmiszer-biztonság – biztonságos csomagolás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Élelmiszer-biztonság – biztonságos csomagolás

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1935/2004/EK rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

  • Közös szabályokat határoz meg minden olyan csomagolóanyagra vagy tárgyra vonatkozóan, amely közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe kerül vagy kerülhet élelmiszerekkel (például palackok, tartályok).
  • Célja az emberi egészség és a fogyasztók védelme, valamint annak biztosítása, hogy ezeket a termékeket az Európai Gazdasági Térség bármelyik országában értékesíteni lehessen – azaz az Unió 28 országában, valamint Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában, ahol biztosított a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása.

FŐBB PONTOK

  • A jogszabály 17 anyag- és tárgycsoportot nevez meg a parafától az üvegen és a műanyagon át a textilekig, amelyekre külön intézkedéseket lehet elfogadni.
  • Idetartoznak többek között a tisztasági szabványok vagy az összetevő anyagok listája.
  • Az új anyagok engedélyezésére irányuló kérelmet az illetékes nemzeti hatósághoz kell benyújtani, amely továbbítja azt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósághoz véleményezésre.
  • A csomagolóanyagokat „élelmiszerekkel érintkező” címkével, valamint megfelelő logóval kell ellátni, mint például egy kávéfőző, borosüveg vagy leveseskanál.
  • A hibás termékek visszahívhatósága és a fogyasztók tájékoztatása érdekében nyomonkövethetőségi intézkedéseket kell foganatosítani.
  • A nemzeti hatóságok felfüggeszthetik egy adott anyag használatát, amennyiben megalapozottan arra a következtetésre jutnak, hogy az anyag használata veszélyeztetheti az emberi egészséget. A hatóságok haladéktalanul tájékoztatják döntésükről az Európai Bizottságot és az Európai Gazdasági Térség országaiban levő partnereiket.
  • A szabályok engedélyezik az „aktív” és „intelligens” csomagolóanyagok használatát, amelyek meghosszabbíthatják a csomagolt élelmiszerek eltarthatóságát, illetve információt nyújthatnak az élelmiszer frissességéről, feltéve, hogy nincsenek káros hatással az összetételére.
  • A szabályok nem vonatkoznak a régiségekre (pl. antik kerámiaedényekre), és olyan anyagokra vagy borítóanyagokra, amelyek a sajtok kérgét, a feldolgozott hústermékeket vagy a gyümölcsöket fedik, amelyek az élelmiszer részét képezik, és elfogyaszthatók az említett élelmiszerrel együtt.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2004. december 3 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Az élelmiszerek kémiai biztonsága az Európai Bizottság honlapján.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.)

Az 1935/2004/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 03.02.2016

Top