Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorok és mezőgazdasági vagy erdészeti gépek: fékezés

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorok és mezőgazdasági vagy erdészeti gépek: fékezés

A munkahelyi és közúti biztonság érdekében ez az irányelv rögzíti a szabályokat és követelményeket, hogy a traktorokra vonatkozó típus-jóváhagyási eljárás alkalmazható legyen a fékberendezésekkel kapcsolatban.

JOGI AKTUS

Az 1976. április 6-i 76/432/EGK irányelv a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Hatály

Az irányelv a fúvott gumiabronccsal felszerelt, kéttengelyű traktorokra vonatkozik, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 6 és 40 km/óra között van.

Az uniós országok nem tagadhatják meg egy traktor közösségi vagy nemzeti jóváhagyását a fékberendezést érintő okokból, ha azok megfelelnek ezen irányelv I. és IV. mellékletében előírt műszaki követelményeknek. Ugyanez vonatkozik az ilyen traktorok regisztrációjára, értékesítésére, üzembe helyezésére és használatára.

A mellékletek a következőt tartalmazzák:

  • I. melléklet: Meghatározások, kérelem EK-típusjóváhagyásra, EK-típusjóváhagyás, szerkezeti és szerelési követelmények;
  • II. melléklet: Fékvizsgálatok és a fékberendezések teljesítménye;
  • III. melléklet: Rugós fékek;
  • IV. melléklet: Parkoló fékezés a fékhengerek mechanikus zárásával (zárműködtetők);
  • V. melléklet: Típusjóváhagyási bizonyítvány minta.

A műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás

A mellékleteknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításához szükséges módosításai a 74/150/EGK irányelvben leírt eljárással összhangban történtek. Ezt az irányelvet később a 2003/37/EK irányelv hatályon kívül helyezte és annak a helyébe lépett.

Hatályon kívül helyezés

A 2013. február 5-i 167/2013/EU rendelet 2016.1.1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi a 76/432/EGK irányelvet és a 2003/37/EK irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

76/432/EGKirányelv

1976.5.8.

1977.1.1.

HL L 122., 1976.5.8.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

82/890/EGKirányelv

1982.12.31.

1984.6.21.

HL L 378., 1982.12.31.

96/63/EKirányelv

1996.10.25.

1997.10.1.

HL L 253., 1996.10.5.

97/54/EKirányelv

1997.10.30.

1998.9.22.

HL L 277., 1997.10.10.

Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács 2013. február 5-i 167/2013/EU rendelete a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (Hivatalos Lap L 60., 2013.3.2.).

Utolsó frissítés: 30.06.2014

Top