Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorok és mezőgazdasági vagy erdészeti gépek: előre szerelt védőszerkezetek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorok és mezőgazdasági vagy erdészeti gépek: előre szerelt védőszerkezetek

Az Európai Unió harmonizálta a keskeny nyomtávú traktorok elejére szerelt borulás hatása elleni védőszerkezetekre vonatkozó műszaki követelményeket, melynek elsődleges célja a munkahelyi és közúti biztonság biztosítása.

JOGI AKTUS

A Tanács 1987. június 26-i 87/402/EGK irányelve a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok vezetőülés elé szerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (Módosító jogszabályok).

ÖSSZEFOGLALÓ

Hatály

Az irányelv a keskeny nyomtávú traktorokra vonatkozik, vagyis olyan traktorokra, amelyek legkisebb nyomtávszélessége legfeljebb 1150 mm, önsúlyuk 600 és 3000 kg között van, és szabad magasságuk legfeljebb 600 mm az első és hátsó tengely legalacsonyabb pontja alatt, a differenciálművet is beleértve.

A tagállamok nem utasíthatják el vagy tilthatják meg olyan traktor értékesítését, regisztrálását, üzembe helyezését vagy használatát, illetve nem utasíthatják el annak EK-típusjóváhagyását vagy nemzeti típusjóváhagyását, amely megfelel az irányelvben foglalt követelményeknek. Az irányelv által érintett valamennyi traktort el kell látni borulás hatása elleni védőszerkezettel.

Szerkezeti és vizsgálati követelmények

Az I. és II. melléklet meghatározza a szerkezeti és vizsgálati eljárásokat, valamint az EK-alkatrész-típusjóváhagyásra és típusjóváhagyásra vonatkozó feltételeket. A tagállamok által jóváhagyott mindenfajta borulás hatása elleni védőszerkezetre és annak a traktorra történő erősítésére ki kell bocsátani egy EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet (a VII. mellékletben található mintának megfelelően) a traktor vagy a borulás hatása elleni védőszerkezet gyártója, vagy annak meghatalmazott képviselője részére.

Amennyiben egy borulás hatása elleni védőszerkezet vagy annak traktorra történő erősítése viseli az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelet, és megfelel a IX. függelékben előírt feltételeknek, nem lehet megtiltani annak forgalomba hozatalát.

Mindemellett a tagállam megtilthatja az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jellel ellátott borulás hatása elleni védőszerkezet forgalomba hozatalát, ha az nem felel meg a jóváhagyott típusnak.

Havi rendszerességgel közölt információk

A tagállamoknak minden hónapban másolatot kell küldeniük a többi tagállamnak azokról az alkatrész-típusjóváhagyási bizonyítványokról (minta található a VIII. függelékben), amelyeket minden borulás hatása elleni védőszerkezetről kiállítottak, függetlenül attól, hogy jóváhagyták vagy elutasították jóváhagyását.

Hatályon kívül helyezés

A 2013. február 5-i 167/2013/EU rendelet 2016.1.1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi a 87/402/EGK irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

87/402/EGK irányelv

1987.6.26.

1989.6.26.

HL L 220., 1987.8.8.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

89/681/EGKirányelv

1990.1.3.

1991.1.2.

HL L 398., 1989.12.30.

Csatlakozási okmány

1995.1.1.

-

HL C 241., 1994.8.29.

2000/22/EKirányelv

2000.5.24.

2001.6.30.

HL L 107., 2000.5.4.

Csatlakozási okmány

2004.5.1.

-

HL L 236., 2003.9.23.

2005/67/EKirányelv

2005.11.8.

2005.12.31.

HL L 273., 2005.10.19.

2006/96/EKirányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363., 2006.12.20.

2010/22/EUirányelv

2010.4.30.

2011.4.30.

HL L 91., 2010.4.10.

2013/15/EUirányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10.

Az Európai Parlament és a Tanács 167/2013/EU rendelete a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről (Hivatalos Lap L 60., 2013.3.2.) 2016. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi a 87/402/EGK irányelvet.

Utolsó frissítés: 30.06.2014

Top