Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorok és mezőgazdasági vagy erdészeti gépek: hátulra felszerelt védőberendezések

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorok és mezőgazdasági vagy erdészeti gépek: hátulra felszerelt védőberendezések

Az Európai Unió harmonizálja a keskeny nyomtávú traktorok hátuljára szerelt borulás hatása elleni védőszerkezetekre vonatkozó műszaki követelményeket. Ezáltal beletartozik a Közösség típus-jóváhagyási eljárásának végrehajtásába, amelyet a 74/150/EGK irányelv rendel el, majd a 2003/37/EK irányelv hatályon kívül helyez és a helyébe lép.

JOGI AKTUS

A Tanács 86/298/EK irányelve a keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről [ld. Módosítójogszabályok].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv a következő jellemzőkkel rendelkező traktorokra vonatkozik:

  • legfeljebb 600 milliméteres szabad magasság;
  • a tengely legkisebb nyomtávja legfeljebb 1150 milliméter, ha a legszélesebb gumiabronccsal van felszerelve;
  • 600 kilogrammnál nagyobb önsúly.

Minden egyes tagállam alkatrész-típusonként hagyja jóvá valamennyi típusú borulás hatása elleni védőszerkezetet a traktorra való erősítésükkel együtt, amennyiben az megfelel az irányelv mellékleteiben előírt dizájnra és vizsgálatokra vonatkozó követelményeknek. Azt követően egy EK-alkatrész-jóváhagyási jel kerül kibocsátásra.

A tagállamok nem tilthatják meg egy traktor forgalomba hozatalát, és nem utasíthatják el a közösségi vagy a nemzeti jóváhagyást, ha az megfelel az irányelv követelményeinek.

A tagállamok illetékes hatóságainak tájékoztatniuk kell egymást bármilyen tevékenységről, amit azért tesznek, hogy biztosítsák, hogy a védőszerkezetek megfelelnek annak a típusnak, amely alkatrész-típusonként lett jóváhagyva. Amennyiben súlyos, ismételt hibát találnak, visszavonhatják az EK-alkatrész-típusjóváhagyását.

Az irányelv módosítva lesz a műszaki fejlődés figyelembe vételével.

A 86/298/EK irányelvet 2016. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi a 167/2013/EU rendelet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

86/298/EGKirányelv

1986.6.2.

1988.6.2.

HL L 186., 1986.7.8.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

89/682/EGKirányelv

1990.1.4.

1991.1.3.

HL L 398., 1989.12.30.

Csatlakozási okmány

1995.1.1.

-

HL C 241., 1994.8.29.

2000/19/EKirányelv

2000.5.4.

2001.6.30.

HL L 94., 2000.4.14.

Csatlakozási okmány

2004.5.1.

2004.5.1.

HL L 236., 2003.9.23.

2005/67/EK irányelv

2005.11.8.

-

HL L 273., 2005.10.19.

2006/96/EKirányelv

2007.1.1.

2007.1.1.

HL L 363, 2006.12.20.

2010/22/EUirányelv

2010.4.30.

2011.4.30.

HL L 91., 2010.4.10.

2013/15/EUirányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10.

A 86/298/EGK irányelvet érintő egymást követő módosítások és javítások már be lettek építve az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat csak referenciaként szolgál.

Utolsó frissítés: 02.07.2014

Top