Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pótkocsis gépjárművek: megengedett zajszint

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pótkocsis gépjárművek: megengedett zajszint

Jelen irányelv célja az Európai Unió járművek által kibocsátott zajra vonatkozó rendeleteinek végrehajtása a teljes harmonizáció elvét alapul véve.

JOGI AKTUS

A Tanács 70/157/EGK irányelve (1970. február 6.) a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről [Hivatalos Lap L 42., 1970.2.23.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelvek minden olyan közúton való használatra szánt, karosszériával rendelkező vagy nem rendelkező gépjárműre vonatkoznak, amelyek legalább négy kerékkel rendelkeznek, és a legnagyobb tervezési sebességük meghaladja a 25 km/órát, a sínen közlekedő járművek, a mezőgazdasági és erdészeti traktorok és valamennyi mozgó gép kivételével.

Az irányelvek rögzítik az érintett járművek műszaki alkatrészeinek és kipufogórendszerének zajszint-határait. A határok a gépkocsikra vonatkozó 74 dB-től (A) a nagy teljesítményű tehergépjárművekre érvényes 80 dB-ig (A) terjednek.

A megengedett értékek a járművek specifikus kategóriái szerint vannak megállapítva:

 • autók;
 • tömegközlekedési eszközök;
 • tehergépjárművek.

A tagállamok feladata a zajszint-értékek közzététele típusjóváhagyásra 1994. október 1-jére.

A tagállamok a megengedett zajszintre és a kipufogórendszerre vonatkozó okok miatt nem:

 • tagadhatják vagy tilthatják meg olyan járművek értékesítését, regisztrációját, forgalomba hozatalát vagy használatát, amelyek az irányelv rendelkezéseivel összhangban vannak;
 • tilthatják meg olyan kipufogórendszer vagy műszaki egység forgalomba-hozatalát, amely megfelel egy olyan típusnak, amely tekintetében a típusjóváhagyást megadták.

Az új határértékek előre betartásának ösztönzése céljából a tagállamok által nyújtott adókedvezmények engedélyezhetők, ha azok:

 • diszkriminációmentesek;
 • korlátozott időszakra vonatkoznak;
 • jóval alacsonyabb összegűek, mint a beszerelt berendezés költsége;
 • a jövőbeli európai szabványoknak való előre megfelelést lehetővé tevő berendezéssel ellátott járműveken alkalmazhatók.

Valamennyi járműtípusra, kipufogórendszerre és műszaki egységre (hangtompító és csere-kipufogórendszer) vonatkozó típus-jóváhagyási eljárás:

 • a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kell benyújtania a kérelmet EGK-típusjóváhagyásra;
 • a kérelemnek tartalmaznia kell a meglévő irányelvek által meghatározott információkat;
 • különböző típus-jóváhagyási vizsgálatokat kell végezni;
 • amennyiben a jármű típusa, a kipufogórendszer vagy a műszaki egység megfelel a teszt követelményeinek, a kérdéses tagország illetékes hatósága kiállítja az EGK-típusbizonyítványt.

Ezt az irányelvet 2027.6.30-i hatállyal hatályon kívül helyezi az 540/2014/EU rendelet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

70/157/EGKirányelv

1970.2.10.

1971.8.10.-1973.7.1.

HL L 42., 1970.2.23.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

73/350/EGKirányelv

1973.11.16.

-

HL L 321., 1973.11.22.

77/212/EGKirányelv

1977.3.10.

1977.3.31.

HL L 66., 1977.3.12.

81/334/EGKirányelv

1981.4.28.

1981.12.31.

HL L 131., 1981.5.18.

84/372/EGKirányelv

1984.7.5.

1984.9.30.

HL L 196., 1984.7.26.

84/424/EGKirányelv

1984.9.4.

1984.12.31.

HL L 238., 1984.9.6.

87/354/EGKirányelv

1987.6.29.

1987.12.31.

HL L 192., 1987.7.11.

89/491/EGKirányelv

1989.7.25.

1990.1.1.

HL L 238., 1989.8.15.

92/97/EGKirányelv

1992.11.16.

1993.6.30.

HL L 371., 1992.12.19.

96/20/EGKirányelv

1996.5.3.

1996.9.30.

HL L 92., 1996.4.13.

99/101/EKirányelv

2000.1.17.

2000.3.31.

HL L 334., 1999.12.28.

2007/34/EKirányelv

2007.7.5.

2007.7.5.

HL L 155., 2007.6.15.

2013/15/EU irányelv

2013.7.1.

2013.7.1.

HL L 158., 2013.6.10.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 540/2014/EU rendelete a gépjárművek zajszintjéről és a csere-hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 158., 2014.5.27.].

Utolsó frissítés: 02.07.2014

Top