Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok: EK-típusjóváhagyási eljárás - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok: EK-típusjóváhagyási eljárás

Az Európai Unió összehangolja a tagállamok jogszabályait, és végrehajtja a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok közösségi jóváhagyási eljárását.

JOGI AKTUSOK

Az Európai Parlament és a Tanács 168/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/24/EK irányelve (2002. március 18.) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv hatályon kívül helyezi és helyébe lép a 92/61/EGK irányelvnek, amely két- és háromkerekű gépjárművek, alkatrészek és önálló műszaki egységek EK-típusjóváhagyására vonatkozó eljárást rögzítette. Célja a korábbi irányelv egyes rendelkezéseinek világosabbá tétele és kiegészítése.

Az irányelvet a közelmúltban kiegészítette a 169/2013/EU rendelet a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, amely új biztonsági és környezetvédelmi követelményeket állít fel ezen típusú járművek jóváhagyásával kapcsolatosan.

A 2002/24/EK irányelv rendelkezései

Az irányelv hatálya alá a motorral rendelkező két- vagy háromkerekű járművek és négykerekű motorkerékpárok tartoznak.

A típusjóváhagyás megadása iránti kérelmet a gyártó vagy megbízottja egy tagállamhoz nyújtja be.

Az egyes tagállamok az olyan járművekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre adják ki a típusjóváhagyást, amelyek teljesítik a külön rendeletekben foglalt műszaki követelményeket, és megfelelnek a gyártó által megadott adatoknak (a teljes körű listák az irányelv mellékletében találhatók).

A megfelelőségi igazolást a gyártó vagy megbízottja tölti ki a jóváhagyott típussal egyezően legyártott valamennyi jármű és nem eredeti, önálló műszaki egység vagy alkatrész esetén.

A tagállamok megállapítják, hogy minden egyes járműtípus átesett a külön irányelvekben előírt ellenőrzéseken, típusbizonyítványuk pedig kiadásra került. A gyártók a jóváhagyott típusnak megfelelő összes járműre vonatkozóan készíthetnek megfelelőségi igazolást. Az ilyen igazolással rendelkező jármű forgalomba hozható, értékesíthető és nyilvántartásba vehető, hogy az Európai Unió egész területén használni lehessen.

Minden járművön, amelyet valamely jóváhagyott típusnak megfelelően gyártottak, fel kell tüntetni a következő részekből álló jelölést:

  • típus-jóváhagyási szám;
  • kis e betű, amelyet annak a tagállamnak az azonosító száma vagy jele követ, amely a jóváhagyást végrehajtotta;
  • jármű-azonosító szám.

A jármű, illetve az önálló műszaki egységek vagy alkatrészek gyártója felelős azért, hogy az egyes járművek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek gyártása a jóváhagyott típussal megegyezően történjen.

Ha egy tagállam megállapítja, hogy valamely jóváhagyott típusba tartozó járművek, önálló műszaki egységek vagy alkatrészek a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztetik, akkor legfeljebb hat hónapos időtartamra saját területén betilthatja ezek értékesítését, forgalomba helyezését vagy használatát. Erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot.

Kizárólag azok a járművek, önálló műszaki egységek és alkatrészek hozhatók forgalomba, értékesíthetők és használhatók a tagállamokban, amelyek megfelelnek az irányelv rendelkezéseinek.

A 168/2013/EU rendelet rendelkezései

A rendelet célja, hogy biztosítsa a járművek működési biztonságának, munkabiztonságának és a környezetvédelemnek a magas szintjét, miközben összehangolja a járművekre, a rendszerekre, alkatrészekre és hatóságokra a típusjóváhagyásokkal kapcsolatosan vonatkozó műszaki követelményeket és környezetvédelmi szabványokat.

Meghatározza különösen, hogy a 125 köbcentiméternél nagyobb hengerűrtartalmú új motorkerékpárokat blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni, és a 125 köbcentimétermél kisebb hengerűrtartalmú új motorkerékpárokat a gyártó választása szerint vagy blokkolásgátló vagy kombinált fékrendszerrel kell ellátni.

Ezen felül a rendelet 2016. január 1-től a láthatóság javítása érdekében kötelezővé teszi a világítás automatikusan bekapcsolását biztosító rendszer felszerelését az összes L (könnyű) kategóriába tartozó új jármű esetében, valamint követelményeket állít fel olyan fedélzeti diagnosztikai rendszerek fokozatos beépítésére, amelyek segítségével megállapíthatók a kibocsátást szabályozó rendszer meghibásodásai, illetve figyelemmel követhető annak működése.

A könyezeti teljesítmény vonatkozásában a Bizottság legkésőbb 2016. december 31-ig jelentést fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az rendelet IV. számú mellékletében említettek szerint az Euro 5 norma alkalmazási időpontjáról és kibocsátási határértékeiről. A rendelet tisztázza a piac figyelemmel kíséréséért felelős tagállamok szerepét és felelősségeit, valamint javítja a típusjóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok kompetenciájára, kötelezettségeire és teljesítményére vonatkozó előírásokat.

A rendelet azt is kimondja, hogy a gyártóknak az interneten keresztül korlátlan hozzáférést kell biztosítaniuk a független javítók részére a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2002/24/EK irányelv

2002.5.9.

2003.5.9.

HL L 124., 2002.5.9.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1137/2008/EK rendelet

2008.12.11.

-

HL L 311., 2008.11.21.

168/2013/EU rendelet

2013.03.22

-

HL L 60., 2013.3.2

A 2002/24/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 11.11.2013

Top