Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kölcsönös elismerés az EU belső piacán

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kölcsönös elismerés az EU belső piacán

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

COM(1999) 299 végleges – Kölcsönös elismerés az EU belső piacán

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A KÖZLEMÉNYNEK A CÉLJA?

A közlemény a kölcsönös elismerés – az egységes piacot alátámasztó egyik fő elv – jelentőségét részletezi. A kölcsönös elismerés elve alapján a nemzeti jogszabályok összehangolásának szükségessége nélkül válik lehetővé az áruk és szolgáltatások szabad áramlása. A közlemény meghatározza az elv alkalmazása során felmerülő problémákat, valamint e problémák kezelési módjait.

FŐBB PONTOK

A kölcsönös elismerés elve azt jelenti, hogy a valamely uniós országban jogszerűen értékesített termék másik uniós országban is értékesíthető, még akkor is, ha a termék nem felel meg az összes műszaki szabálynak (kivételt képeznek ez alól egyes szigorúan meghatározott körülmények).

A közlemény a következő problémákat emeli ki:

a kölcsönös elismerés elvének az alkalmazásával kapcsolatos megbízható információk hiánya;

egyes nemzeti közigazgatásokon belül a nem megfelelő belső szervezés miatt előforduló költségek és késedelmek;

tisztviselők azzal kapcsolatos idegenkedése, hogy olyan általuk nem ismert terméket hagyjanak jóvá, amelyhez számukra ismeretlen nyelven íródott tanúsítványt mellékeltek.

Egyes termékeknek, különösen a bonyolultabb termékeknek, egyedi nemzeti egészségügyi, biztonsági és fogyasztóvédelmi előírásoknak kell megfelelniük. Különösen igaz ez az élelmiszeriparban, az elektromos iparágban, a gépjárműágazatban, a nemesfémekkel foglalkozó ágazatban, az építőiparban és a vegyiparban.

Az üzleti kommunikációhoz, az építőiparhoz, a szabadalmakhoz és az értékpapírokhoz hasonló területeken nyújtott szolgáltatásokat gyakran ítélik meg az adott ország „közérdekének” kritériuma mentén.

A közlemény a következő intézkedésekre tesz javaslatot:

erőteljesebb nyomon követés kétéves európai bizottsági értékelő jelentésen és az azt kísérő, a kölcsönös elismerés elvének az alkalmazásáról készült gazdasági elemzésen keresztül. Így meghatározhatók lehetnek azok a területek, ahol esetleg teljes körű harmonizációra van szükség;

jogi eljárás lehetősége azon uniós kormányokkal szemben, amelyek nem tartják be a kölcsönös elismerés elvét;

az elvvel kapcsolatos átfogóbb tájékoztatás nyújtása a nemzeti és regionális közigazgatásokhoz, vállalkozásokhoz, jogászokhoz és szakmai szövetségekhez hasonló főbb szereplők számára;

képzés nyújtása a nemzeti hatóságok és a leginkább érintett ágazatokban tevékenykedő szakmai szervezetek képviselői számára nemzeti, regionális és helyi szintű szemináriumok szervezése mellett;

hatékonyabb problémakezelés az egyéni panaszok kezelésére fordított idő csökkentése révén.

Az uniós országok fontos szerepet játszanak ezen a téren, mégpedig a következők révén:

a kölcsönös elismerés elvének a nemzeti jogszabályokba való beépítése;

az elv alkalmazásával kapcsolatos kérelmekre való reagálás indokolatlan késedelem nélkül;

a kormányhivatalok közötti együttműködés megerősítése;

a nemzeti kapcsolattartó pontok hatékonyabb kihasználása.

A kölcsönös elismerési egyezmények előmozdítják az EU és az Ausztráliához, Kanadához, Izraelhez, Japánhoz, Új-Zélandhoz, valamint az USA-hoz hasonló kulcsfontosságú piacok közötti árukereskedelmet.

A 764/2008/EK rendelet határozza meg azokat a szabályokat és eljárásokat, amelyeket a nemzeti hatóságoknak alkalmazniuk kell olyankor, amikor valamely termék kölcsönös elismerésével kapcsolatos kérelmet el kívánják utasítani, vagy arra különleges feltételeket kívánnak alkalmazni.

HÁTTÉR

Kölcsönös elismerés

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez – Kölcsönös elismerés a belső piacra vonatkozó intézkedési terv nyomon követésének részeként (COM(1999) 299 final, 1999. június 16.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács állásfoglalása (1999. június 24.) a kölcsönös elismerési egyezmények kezeléséről (HL C 190., 1999.7.7., 2. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 21–29. o.)

utolsó frissítés 04.01.2016

Top