Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A gépekkel kapcsolatos biztonság

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A gépekkel kapcsolatos biztonság

2006/42/EK irányelv a gépekről (a 95/16/EK irányelv módosítása)

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás).

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv az európai egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek megfelelő gépeknek az EU teljes területén való szabad mozgatását teszi lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók és a lakosság megfelelő védelemben részesülnek, amikor gépeket használnak, illetve amikor azokkal érintkeznek.

Kötelező és önkéntes szabványokat is meghatároz.

Csak akkor alkalmazandó a termékekre, amikor azokat első alkalommal hozzák forgalomba az uniós piacon.

Hozzájárul az EU innovatívabb, hatékonyabb és versenyképesebb működéséhez.

FŐBB PONTOK

Az irányelvet az alábbi termékekre kell alkalmazni: gépek, cserélhető berendezések, biztonsági alkatrészek, emelőberendezések tartozékai, láncok, kötelek és hevederek, leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezetek és részben kész gépek.

A gépek egyéb típusai nem tartoznak az irányelv hatálya alá: vásárokon, a nukleáris iparban, laboratóriumokban és bányákban, illetve a katonaság vagy rendőrség által használt gépek.

A gyártóknak:

kockázatértékelést kell végezniük annak meghatározására, hogy mely egészségvédelmi és biztonsági követelmények vonatkoznak gépeikre

gépeik tervezése és megépítése során figyelembe kell venniük a kockázatértékelést

meg kell határozniuk a gépek használatakor betartandó korlátozásokat

be kell azonosítaniuk a lehetséges veszélyforrásokat

fel kell mérniük annak veszélyét, hogy okozhatnak-e a gépek súlyos sérülést vagy károsodást, és lépéseket kell tenniük a gépek biztonságosabbá tétele érdekében

biztosítaniuk kell, hogy gépeik megfelelnek az irányelv I. mellékletében felsorolt szükséges egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek

műszaki dokumentációt kell készíteniük, amelyben megerősítik, hogy az adott gép megfelel az irányelv követelményeinek

megfelelőségi értékelési eljárást kell alkalmazniuk és minden szükséges információt elérhetővé kell tenniük, ideértve az összeszerelési és használati útmutatókat is

ellenőrizniük kell, hogy az EK-megfelelőségi nyilatkozatot kitöltötték-e, és hogy a CE megfelelőségi jelölést elhelyezték-e a gépen, hogy így az EU bármely területén használni lehessen azt.

MIKOR LÉPETT HATÁLYBA AZ IRÁNYELV?

2009. december 9.

HÁTTÉR

Gépek - a Bizottság honlapja

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006/42/EK irányelv

2006.6.29.

2008.6.29.

HL L 157., 2006.6.9., 24-86. o.

Helyesbítés

-

-

HL L 76., 2007.3.16., 35-35. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

-

HL L 188., 2009.7.18., 14-92. o.

2009/127/EK irányelv

2009.12.15.

2011.6.15.

HL L 310., 2009.11.25., 29-33. o.

167/2013/EU rendelet

2013.3.22.

-

HL L 60., 2013.3.2., 1-51. o.

2014/33/EU irányelv

2014.4.18.

2016.4.19.

HL L 96., 2014.3.29., 251-308. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve végrehajtása keretében a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele) (HL C 54., 2015.2.13., 1-79. o.)

utolsó frissítés 23.09.2015

Top