Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai és nemzetközi bíróságok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai és nemzetközi bíróságok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikke

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 257. cikke

FŐBB PONTOK

Számos nemzetközi szinten működő bíróság van, és nem mindig könnyű megkülönböztetni hatásköreiket. Ezen összefoglaló célja az európai bíróságok bemutatása, valamint az Európai Unió (EU) részét képező bíróságok megkülönböztetése azoktól, amelyek más nemzetközi szervezetekhez tartoznak.

Az EU bíróságai

Az Európai Unió Bírósága (EUB) az EU teljes igazságszolgáltatási rendszerére utal. Ez két bíróságból áll:

A Bíróság

A Bíróságnak uniós országok vagy uniós intézmények által benyújtott keresetek alapján indított ügyekben van hatásköre. Ezenkívül a Bíróság a legfelsőbb fellebbviteli fórum a Törvényszék ítéleteivel szemben. Ebben az esetben a Bírság kizárólag jogkérdésekben dönt, a tényállást nem vizsgálja.

Törvényszék

A Törvényszék a Bírósághoz kapcsolódva működik, és célja, hogy enyhítse a Bíróság leterheltségét. A Törvényszék rendelkezik első fokon hatáskörrel uniós országok vagy magánszemélyek által benyújtott keresetek alapján indított ügyekben a szerződések által szabályozott kérdésekben.

Különös hatáskörű törvényszékek

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 257. cikke alapján az Európai Parlament és a Tanács különös hatáskörű törvényszékeket hozhat létre rendes jogalkotási eljárás keretében. Ezen törvényszékeknek van hatásköre első fokon bizonyos keresettípusokban konkrét kérdésekben. 2005-ben például létrehozták az Európai Közszolgálati Törvényszéket az EU és köztisztviselői közötti viták elbírálására. Ezt a törvényszéket azóta megszüntették, és 2016. szeptember 1 -től feladatai a Törvényszékhez tartoznak.

A különféle keresettípusok

Az Európai Unió Bírósága felel az uniós jognak való megfelelés biztosításáért. Hatásköre az uniós országok, uniós intézmények és uniós polgárok által benyújtott keresetek alapján indított ügyekben van. Különböző típusú eljárások vannak:

Nemzetközi bíróságok

Számos olyan bíróság és törvényszék van még, amelyek nemzetközi szintű ügyeket tárgyalnak és Európában található a székhelyük, azonban nem az EU égisze alá tartoznak. Ezek az alábbiak:

* KULCSFOGALMAK

Választottbíráskodás: amikor egy két fél közötti vitát egy pártatlan harmadik fél dönti el.

Békéltetés: amikor egy vitát követően egy harmadik fél segít újraépíteni vagy javítani a vitás felek viszonyát.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 27. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 257. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 160. o.)

utolsó frissítés 22.08.2016

Top