Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Népirtás, emberiség elleni bűncselekmények és háborús bűncselekmények: nyomozás és büntetőeljárás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Népirtás, emberiség elleni bűncselekmények és háborús bűncselekmények: nyomozás és büntetőeljárás

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/335/IB határozat – a népirtással, az emberiség elleni bűncselekményekkel és a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásról és büntetőeljárásról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

Rögzíti a kereteket az uniós országok közötti együttműködés javítására a népirtás*, az emberiség elleni bűncselekmények* és a háborús bűncselekmények* elkövetőivel vagy gyanúsítottaival szembeni nyomozás és büntetőeljárás terén.

FŐBB PONTOK

  • Az uniós országok kötelesek tájékoztatást adni a bűnüldöző hatóságoknak, amennyiben egy tartózkodási engedélyért folyamodó személy kapcsán felmerül a gyanú, hogy elkövette a fent felsorolt bűncselekmények valamelyikét. Ezt követően a hatóságok megkezdhetik a büntetőeljárást egy uniós országban vagy egy nemzetközi büntetőbíróságon.
  • Az uniós országok segítik egymást az ezen bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásban és büntetőeljárásban. Ennek érdekében szakértői csoportokat állíthatnak fel a bűnüldözési hatóságokon belül.
  • Az uniós országoknak össze kell hangolniuk a fent felsorolt bűncselekmények elkövetésével vagy ezek elkövetésében való részvétellel gyanúsított személyek elleni nyomozásra és büntetőeljárásra irányuló, folyamatban lévő erőfeszítéseiket. Az európai népirtás elleni hálózat kapcsolattartó pontjai rendszeres időközönként üléseznek a tapasztalatokkal, gyakorlatokkal és módszerekkel kapcsolatos információk cseréje céljából. Ezek az ülések az Európai Igazságügyi Hálózaton belüli ülésekkel összefüggésben tarthatók meg.
  • A határozat hozzájárul a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Alapokmánya végrehajtásához, melynek célja annak biztosítása, hogy egyetlen, a fentiekben felsorolt bűncselekmény se maradjon büntetlenül.
  • Az Európai Igazságügyi Hálózat (Eurojust) segítséget nyújt a nyomozásban és a büntetőeljárásban.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2003. május 14 -én lépett hatályba.

HÁTTÉR

A Ruandában és a volt Jugoszláviában elkövetett népirtást, emberiség elleni és háborús bűncselekményeket követően a Nemzetközi Büntetőbíróság nyomozást és büntetőeljárást folytatott, valamint ítéleteket hozott az elkövetőkkel szemben. Az ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos sikeres nyomozáshoz és a vádemeléshez azonban szoros, nemzetközi szintű együttműködés szükséges.

KULCSFOGALMAK

* Népirtás: valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával elkövetett cselekmények.

* Emberiség elleni bűncselekmények: a polgári lakosságra irányuló széleskörű és szisztematikus támadás részeként elkövetett cselekedetek.

* Háborús bűncselekmények: a nemzetközi humanitárius jogot (például a Genfi Egyezményeket) sértő cselekedetek. Ide tartozik például a hadifoglyokkal való rossz bánásmód, a túszok meggyilkolása, vagy települések szándékos megsemmisítése.

JOGI AKTUS

A Tanács 2003/335/IB határozata (2003. május 8.) a népirtással, az emberiség elleni bűncselekményekkel és a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásról és büntetőeljárásról (HL L 118., 2003.5.14., 12–14. o.)

utolsó frissítés 28.06.2016

Top