Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A pénzbüntetések, például egyes gyorshajtásért kiszabott büntetések kölcsönös elismerése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

A pénzbüntetések, például egyes gyorshajtásért kiszabott büntetések kölcsönös elismerése

A pénzbüntetések határokon átnyúló ügyekben való érvényesítésének előmozdítása, az EU bármely területén szabják is ki azokat, hozzájárul az uniós polgárok egyenlő bánásmódban részesítéséhez.

JOGI AKTUS

A Tanács 2005/214/IB kerethatározata (2005. február 24.) a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A pénzbüntetések határokon átnyúló ügyekben való érvényesítésének előmozdítása, az EU bármely területén szabják is ki azokat, hozzájárul az uniós polgárok egyenlő bánásmódban részesítéséhez.

MIRŐL SZÓL EZ A KERETHATÁROZAT?

A kerethatározat a kölcsönös elismerés elve szerinti olyan konkrét intézkedéseket vezet be, amelyek révén az igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok a pénzbüntetést közvetlenül valamely másik uniós ország hatóságához tudják továbbítani, és a büntetést bármilyen további formalitás nélkül el tudják ismerni és végre tudják hajtani.

FŐBB PONTOK

A kerethatározat valamennyi olyan bűncselekményre vonatkozik, amelyek tekintetében pénzbüntetés kiszabható, a kettős büntethetőség (azaz amikor a bűncselekmény mind a kibocsátó, mind a végrehajtó ország joga alapján fennáll) vizsgálatát pedig 39 bűncselekmény - például a következők esetében - eltörlik:

 • bűnszervezetben való részvétel;
 • terrorizmus;
 • emberkereskedelem, fegyverekkel és lopott járművekkel folytatott kereskedelem;
 • csalással kapcsolatos bűncselekmények (pénz vagy tulajdon csalás útján történő megszerzése);
 • erőszakos közösülés;
 • közúti közlekedéssel kapcsolatos bűncselekmények.

A büntetéseket valamely uniós ország igazságügyi vagy közigazgatási hatósága szabja ki jogerős határozat eredményeként, azaz a határozat ellen nem marad fellebbezésnek helye.

A pénzbüntetés kiszabásáról szóló határozat továbbítása során a büntetést kiszabó uniós országnak a határozatot végrehajtó uniós ország nyelvén kiállított tanúsítványt kell továbbítania.

A határozatot azon uniós ország hatáskörrel rendelkező hatósága felé továbbítják, ahol a természetes vagy jogi személy (vállalat) vagyonnal vagy jövedelemmel rendelkezik, vagy ahol szokásos tartózkodási helye, illetve jogi személy esetében bejegyzett székhelye található.

Az uniós ország, ahová a határozatot továbbítják, megtagadhatja a határozat végrehajtását, ha a tanúsítvány bemutatása nem történt meg, hiányos, vagy nyilvánvalóan nem felel meg a határozatban foglaltaknak. Korlátozott számú esetben szintén megtagadhatják a határozat végrehajtását, többek között a következő esetekben:

 • a határozatot ugyanazon cselekmény miatt a végrehajtó államban vagy bármely, a kibocsátó vagy a végrehajtó államtól eltérő államban hirdették ki, és - ez utóbbi esetben - a határozatot végre is hajtották;
 • a határozat olyan cselekményre vonatkozik, amelyet a kerethatározat nem sorol a bűncselekmények közé és amely a végrehajtó állam nemzeti joga alapján sem minősül bűncselekménynek;
 • a végrehajtó állam joga szerint a határozat végrehajthatósága elévült (azaz a végrehajtás lehetőségének határideje lejárt), és a határozat olyan cselekményre vonatkozik, amely ezen állam joga szerint saját joghatósága alá tartozik;
 • a határozat olyan személyre irányul, aki életkora miatt a végrehajtó állam joga alapján nem vonható büntetőjogi felelősségre;
 • a határozat alapján a pénzbüntetés 70 EUR vagy azzal egyenértékű összeg alatt lesz.

A határozat végrehajtására nézve a végrehajtó állam joga az irányadó. Ezenkívül a végrehajtó állam:

 • határozhat úgy, hogy a nemzeti joga szerint előírt összegre csökkenti a pénzbüntetés összegét, feltéve, hogy a cselekmények elkövetésére nem a kibocsátó állam területén került sor;
 • börtönbüntetést vagy a nemzeti jog által előírt egyéb büntetést szabhat ki a pénzbüntetés meg nem fizetése esetén.

Mind a kibocsátó állam, mind pedig a végrehajtó állam közkegyelmet vagy egyéni kegyelmet gyakorolhat, illetve felülvizsgálhatja az ítéletet.

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005/214/IB kerethatározat

2005.3.22.

2007.3.22.

HL L 76., 2005.3.22., 16-30. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/299/IB kerethatározat

2009.3.28.

2011.3.28.

HL L 81., 2009.3.27., 24-36. o.

utolsó frissítés 19.06.2015

Top