Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Igazságügyi fórum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Igazságügyi fórum

E közlemény célja, hogy fórumot hozzon létre az EU polgári és büntető igazságszolgáltatási politikáinak és gyakorlatainak megvitatására. Ebben a párbeszédben szakértők (azaz az igazságügyben dolgozó szakemberek, a nemzeti igazságügyi közigazgatás képviselői és akadémikusok) vehetnek részt. Ez a fórum egyben állandó konzultációs mechanizmusként is működik, amelynek keretében az európai intézmények egyeztetést folytatnak a szakma képviselőivel az uniós szakpolitikák kidolgozása és az érvényben lévő jogi szövegek alkalmazásának vizsgálata során.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2008. február 4.) az EU igazságszolgáltatási politikáinak és gyakorlatának megvitatására szolgáló fórum létrehozásáról [COM(2008) 38 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A fórum céljai a következők:

 • az igazságügyben dolgozó szakemberek közötti párbeszéd előmozdítása egy állandó keret révén. A fórum célja, hogy megkönnyítse az eszmecserét, elősegítse a kölcsönös megértést, fokozatosan kialakítson egy közös igazságszolgáltatási kultúrát és erősítse a polgári és büntető igazságszolgáltatás illetékes hatóságai közötti bizalmat;
 • adatgyűjtés és a legjobb gyakorlatok kidolgozása. Ez utóbbi cél európai uniós finanszírozással is támogatható;
 • egyeztetés folytatása az igazságügyben dolgozó szakemberekkel a korai szakaszban, azaz az uniós igazságszolgáltatási szakpolitikák tervezési szakaszában. A fórum során véleményt kell formálni egy ezzel kapcsolatos, az egész Európai Unióra (EU) kiterjedő célzott intézkedéssel kapcsolatban;
 • az európai igazságszolgáltatási együttműködés globális működéséről való véleménynyilvánítás;
 • a Bizottság támogatása az EU intézkedéseinek a nemzeti jogalkotásban való alkalmazását értékelő jelentés előkészítése során. Ezen belül a fórum kiemelt segítséget nyújt annak értékelésében, hogy a tagállamok hogyan hajtották végre az intézkedések átültetésének feladatát;
 • az európai uniós szakpolitikák értékelése. Ennek során egy-egy intézkedés hatását vizsgálják meg azt illetően, hogy elérte-e meghatározott célját, és támogatta-e a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségével kapcsolatos globális célok valamelyikét. Ezenkívül feltárják az adott intézkedés előre nem tervezett következményeit is;
 • egymással összemérhető igazságszolgáltatási statisztikák bevezetésének előmozdítása. A fórum a statisztikai módszerek és a gyűjtött adatok véleményezésével működik közre a Bizottság munkájában;
 • részvétel az „igazság kristálymérlege” díj nyertesének kiválasztásában, amely díj a polgári igazságszolgáltatási rendszer működésének javítását célzó innovatív gyakorlatok elismerésére szolgál. A fórum ezenkívül közreműködhet egy, a Bizottság által tervezett másik díj megalapításában is, amely a büntető igazságszolgáltatásra vonatkozik.

A fórumban a következők képviseltetik magukat:

 • tagállamok;
 • az EU által létrehozott szervezetek: Eurojust, a büntetőügyekkel foglalkozó európai igazságügyi hálózat, illetve a polgári és kereskedelmi ügyekkel foglalkozó európai igazságügyi hálózat;
 • különféle testületeket vagy szakmákat összefogó európai uniós szervezetek: az államügyészek részvételével zajló Eurojustice konferencia, az európai igazságügyi képzési hálózat (EN) (FR), az EU-beli legfelsőbb bíróságok elnökeinek európai hálózata, az államtanácsok szövetsége, a közigazgatási bírák európai egyesülete és az európai ügyvédi kamarák és jogász egyesületek tanácsa;
 • nem kormányzati szervezetek, például a MEDEL, a JUSTICE, az Amnesty International és a Victim Support Europe;
 • akadémiai hálózatok, például az európai büntetőjogi akadémiai hálózat (ECLAN), a nemzetközi büntetőjogi társaság (AIDP) és az Eurodefensor.

A fórum évente plenáris ülést tart, és bizottságok formájában működik együtt. Ezek a bizottságok szükség szerinti gyakorisággal ülnek össze, és olyan meghatározott témákkal foglalkoznak, mint például a jogsegélyhez való hozzáférés vagy a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog tiszteletben tartása.

A fórumban az Európa Tanács egy képviselője is részt vesz. Ezzel kapcsolatban a Bizottság megemlíti, hogy a fórum szoros együttműködésben dolgozik az Európa Tanács egyik szervével, az igazságszolgáltatás hatékonyságát szolgáló európai bizottsággal (CEPEJ).

A Bizottság ezenkívül egy internetes oldal létrehozását is tervezi, ahol:

 • közzéteszik a fórum megállapításait, munkáit és tanulmányait;
 • lehetőséget nyújtanak a párbeszédre a büntető igazságszolgáltatás képviselői számára.

Háttér

A fórum létrehozásának hátterében a Bizottság alábbi kettős ténymegállapítása áll:

 • egyrészt nem létezik semmiféle, az igazságügyben dolgozók közötti párbeszédet biztosító lehetőség, sem az EU intézményei által elismert kommunikációs csatorna az EU jogszabályainak tervezése illetve az általa megtett intézkedések értékelése témájában;
 • másrészt a jogi szakma örömmel fogadná egy igazságügyi fórum létrehozását.

Utolsó frissítés: 13.05.2008

Top