Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Légi fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettsége

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Légi fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettsége

Ez az irányelv a légi fuvarozók számára előírja az utasokkal kapcsolatos adatok gyűjtését és azok továbbítását a határellenőrzésért felelős, úti cél szerinti tagállam hatóságainak. Amennyiben nem felelnek meg az irányelv előírásainak, az bírság kiszabását vonhatja maga után, továbbá az előírások súlyos megsértése akár a szállítóeszköz elkobzását vagy a működési engedély visszavonását is maga után vonhatja.

JOGI AKTUS

A Tanács 2004/82/EK irányelve (2004. április 29.) a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok közlésére vonatkozó kötelezettségéről.

ÖSSZEFOGLALÓ

A légi fuvarozók az irányelvvel összhangban * kötelesek közölni az uniós határátkelő helyekre érkező utasaikkal kapcsolatos adatokat *. Ezeket az adatokat az Európai Unió * külső határaira érkező személyek * ellenőrzésért felelős hatóságok kérésére kell megadni annak érdekében, hogy javuljon a határellenőrzés, valamint hatékonyabbá váljon az illegális bevándorlás elleni küzdelem.

Az adatokat utasnyilvántartás céljára továbbítják ezeknek a hatóságoknak. Elvileg elektronikus úton továbbítják a hatóságoknak.

A fuvarozók a következő adatokat kötelesek továbbítani: a felhasznált úti okmány száma és típusa, állampolgárság, az utas neve és születési ideje, beutazási határátkelőhely az Európai Unió területére, a járat indulási és érkezési ideje, a járaton szállított utasok teljes száma.

Ezeket az adatokat elvileg azok továbbításától számított 24 órán belül törlik a hatóságok, amennyiben az utasok megérkeztek a tagállamok területére. A fuvarozó a szállítóeszköz érkezését követő 24 órán belül törli a személyes adatokat.

A tagállamoknak visszatartó erejű, hatékony és arányos szankciókat kell kiszabniuk, amennyiben a fuvarozók nem tesznek eleget ennek a kötelezettségnek. Azon fuvarozókra alkalmazandók ilyen szankciók, akik mulasztás következtében nem továbbították az adatokat, vagy hiányos, illetve hamis adatokat továbbítottak. Az ilyen szankciók legnagyobb összege legalább 5000 euró, legkisebb összege legalább 3000 euró utazásonként.

A tagállamok az adatközlésre vonatkozó követelmény súlyos megsértése esetén egyéb szankciókat is megállapíthatnak. Az ilyen szankciók a következőket jelenthetik:

  • a szállítóeszközök leállítása, lefoglalása és elkobzása;
  • a fuvarozó működési engedélyének átmeneti felfüggesztése vagy visszavonása.

A fuvarozók fellebbezhetnek az ellenük meghozott intézkedések ellen. A tagállamok megtesznek minden, a fellebbezési jog érvényesítéséhez szükséges intézkedést.

Háttér

Ezt az irányelvet az Európai Tanács madridi terrortámadásokat követő, 2004. március 25–26-i ülésén megfogalmazott kérését követően fogadták el. Az irányelvben előírt kötelezettségek kiegészítik a Tanács 2001/51/EK irányelvével kiegészített, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 26. cikkében megállapított kötelezettségeket, miszerint a fuvarozók kötelesek visszaszállítani a harmadik országok azon állampolgárait, akik beléptetését megtagadta az úti cél szerinti tagállam.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Fuvarozó: olyan természetes vagy jogi személy, aki foglalkozásszerűen légi személyszállítást végez.
  • Külső határok: a tagállamok külső határai harmadik országok felé.
  • Határellenőrzés: a határon végrehajtott ellenőrzés, amelyet kizárólag a határátlépési szándék alapján végeznek el.
  • Határátkelőhely: az illetékes hatóság által a külső határok átlépésére engedélyezett átkelőhely.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2004/82/EK irányelve

2004.9.5.

2006.9.5.

HL L 261., 2004.8.6.

Utolsó frissítés: 24.08.2008

Top