Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Európai kék kártya: a magasan képzett munkavállalók belépése és tartózkodása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Európai kék kártya: a magasan képzett munkavállalók belépése és tartózkodása

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/50/EK irányelv a nem uniós állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv célja a nem uniós országok magas szintű képzettségű* állampolgárainak és családjaiknak magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából történő beutazásának és tartózkodásuk feltételeinek a meghatározása egy uniós országban (kivéve Dániát, Írországot és az Egyesült Királyságot).
 • Az irányelv létrehozza az európai kékkártya-rendszert*.

FŐBB PONTOK

 • Az EU kék kártya kérelmezőinek a következő iratokat kell bemutatniuk:
  • az érintett uniós országban legalább egyéves időtartamú érvényes munkaszerződést vagy kötelező érvényű állásajánlatot, amelynek bérezése a bruttó éves átlagbér legalább másfélszerese;
  • olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy rendelkezik a szükséges képesítésekkel;
  • érvényes úti okmányt, szükség esetén vízumot;
  • betegbiztosítás igazolását.
 • Az uniós országok elutasíthatják a kérelmet, amennyiben az nem felel meg a fenti feltételeknek, vagy a bemutatott dokumentumokat csalárd módon szerezték, meghamisították vagy megváltoztatták.
 • A kérelmező nem jelenthet veszélyt a közrendre, a közbiztonságra vagy a közegészségügyre.
 • Az uniós országok határozzák meg, hogy hány magas szintű képzettséggel rendelkező munkavállalót engednek be a területükre.
 • A sikeres kérelmezők EU kék kártyát kapnak, amelynek általános érvényességi időtartama 1 és 4 év között van az illető uniós országtól vagy a munkaszerződéstől függően, ha ez rövidebb időszakra szól, mint a három hónappal meghosszabbított egységes érvényességi időtartam.
 • Az uniós országok határozzák meg, hogy a nem uniós országbeli állampolgárnak és/vagy munkáltatójának kell-e benyújtani a kérelmet.
 • Az EU kék kártya birtokosai az első két évben kizárólag a befogadási feltételeknek megfelelő magas szintű képzettséget igénylő munkaviszony keretében vállalhatnak munkát. Az első két évet követően az uniós országok az állampolgárokkal egyenlő bánásmódot biztosíthatnak az érintett személyeknek a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalásra való jogosultság tekintetében.
 • Az EU kék kártya birtokosai és családjaik jogosultak a kártyát kiállító uniós ország területére történő beutazásra, ismételt beutazásra, illetve ott-tartózkodásra, és átutazhatnak egyéb uniós országokon.
 • Az EU kék kártya birtokosa a kék kártyát kiállító uniós ország állampolgáraival egyenlő bánásmódot élvez a munkavégzés feltételei, az oktatás, az oklevelek elismerése, a szociális biztonság elemei és az egyesülési szabadság tekintetében. Az uniós országok korlátozhatják ezek némelyikét, különösen az ösztöndíjak és hitelek odaítélését.
 • A nemzeti hatóságok visszavonhatják az EU kék kártyát, vagy megtagadhatják annak megújítását, amennyiben a birtokos már nem felel meg az eredeti feltételeknek, több mint három hónapja munkanélküli, vagy pedig veszélyezteti a közrendet.
 • Tizennyolc hónap jogszerű tartózkodás után az EU kék kártya birtokosa könnyített eljárással költözhet egy másik uniós országba. Amennyiben újból megfelel a beutazási feltételeknek, még a döntés meghozatala előtt engedélyezhető számára a munkavégzés, a családtagjai pedig azonnal követhetik az új lakóhelyre.
 • Az Európai Bizottság háromévente jelentést tesz a jogszabály alkalmazásáról. Az első jelentést 2014 júniusában tették közzé.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. június 19-től alkalmazandó. Az uniós országoknak 2011. június 19 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd a Legális migráció című oldalt az Európai Bizottság honlapján.

KULCSFOGALMAK

* Magasan képzett munkavállaló: olyan személy, aki fizetést kap és rendelkezik egy konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.

* EU kék kártya: az „EU kék kártya” feliratot viselő engedély, amely birtokosát az engedélyt kibocsátó uniós ország területén tartózkodásra és munkavégzésre jogosítja fel.

JOGI AKTUS

A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről (HL L 155., 2009.6.18., 17–29. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009/50/EK irányelv végrehajtásáról („EU-kékkártya”) (COM(2014) 287 final, 2014.5.22.)

utolsó frissítés 21.04.2016

Top