Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
A rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítése az Orosz Föderáció és az Európai Unió között

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

A rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítése az Orosz Föderáció és az Európai Unió között

Az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között létrejött megállapodás célja, hogy a két fél állampolgárai számára megkönnyítse a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadását. Célja az adminisztratív alakiságok csökkentése, a vízumkérelmek elbírálásának felgyorsítása, valamint személyek egyes csoportjai számára a vízumok díjmentes kiállításának engedélyezése.

Ugyanezen a napon hatályba lépett egy, az illegálisan tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás is.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/340/EK határozata (2007. április 19.) az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről [Hivatalos Lap L 129., 2007.5.17.].

ÖSSZEFOGLALÓ

E határozatnak az a célja, hogy annak a megállapodásnak a megkötését hagyja jóvá, amelynek célja, hogy kölcsönösen megkönnyítse a vízumkiadást az Európai Unió (EU) és az Orosz Föderáció állampolgárai számára az Orosz Föderáció, valamint az Európai Közösség területén a 180 napos időszakonkénti és legfeljebb 90 napra tervezett tartózkodások céljából.

A határozat mellékletben tartalmazza az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között létrejött megállapodás szövegét, valamint a megállapodáshoz csatolt, a schengeni vívmányokat nem teljes, körűen alkalmazó tagállamokra vonatkozó jegyzőkönyvet.

A megállapodás tartalma

Az állampolgárok alábbi kategóriái esetében a következő dokumentumok elegendőek a másik Fél területére történő utazás céljának igazolásához:

 • hivatalos delegációk tagjai esetében egy találkozóra szóló hivatalos meghívás, valamint valamely tagállam vagy az Orosz Föderáció illetékes hatósága által kiállított levél annak megerősítésére, hogy a kérelmező az adott delegáció tagja;
 • az Orosz Föderáció és a tagállamok közötti nemzetközi fuvarozási szolgáltatásokat nyújtó járművezetők esetében az Orosz Föderáció vagy valamely tagállam fuvarozói nemzeti szövetsége által kiállított írásbeli kérelem;
 • üzletemberek esetében a fogadó jogi személy, vállalat vagy szervezet által kiállított írásbeli kérelem;
 • újságírók esetében szakmai szervezet által kiállított arra vonatkozó igazolás, hogy az érintett személy szakképzett újságíró, valamint munkáltatója által kiállított dokumentum arról, hogy az utazás célja újságírói tevékenység végrehajtása;
 • nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket kísérő személyek esetében a fogadó szervezet írásos kérelme;
 • közeli hozzátartozók esetében a fogadó személy írásos kérelme;
 • tudományos, kulturális és művészeti tevékenységben részt vevő személyek esetében a fogadó szervezet írásbeli kérelme az említett tevékenységekben történő részvételre;
 • tanulók, diákok és kísérőtanáraik esetében írásbeli kérelem vagy beiratkozási igazolás a fogadó általános iskolától vagy egyetemtől.

A tagállamok és az Orosz Föderáció diplomáciai és konzuli képviseletei többszöri belépésre jogosító, az alábbiakban meghatározott időtartamra érvényes vízumot adnak ki:

 • 5 évre a nemzeti és regionális kormányok, illetve parlamentek, alkotmánybíróságok és legfelsőbb bíróságok tagjai részére, valamint az Európai Unió vagy az Orosz Föderáció azon állampolgárainak házastársai és gyermekei részére, akik az Orosz Föderáció vagy az EU területén jogszerűen tartózkodnak;
 • 1 évre a hivatalos delegációk tagjai, az üzletemberek, az Orosz Föderáció és a tagállamok közötti nemzetközi fuvarozási szolgáltatást nyújtó járművezetők, a nemzetközi sportesemények résztvevői, a tudományos, kulturális és művészeti tevékenységben részt vevők, valamint az újságírók részére. A vízum érvényességi ideje bizonyos feltételek esetén 2–5 évre meghosszabbítható.

A vízumkérelmek feldolgozásának díja 35 euró. Az alábbi személyek csoportjai mentesülnek a vízumkérelmek feldolgozásának a díja alól:

 • a kérelmező közeli rokonai, házastársa és gyermekei;
 • hivatalos delegációk tagjai;
 • a nemzeti és regionális kormányok, illetve parlamentek, az alkotmánybíróságok és a legfelsőbb bíróságok tagjai;
 • tanulók, diákok és kísérőtanáraik;
 • fogyatékkal élő személyek és kísérőik;
 • nemzetközi sportesemények résztvevői;
 • tudományos, kulturális és művészeti tevékenységben részt vevő személyek;
 • olyan személyek, akik dokumentumokkal igazolták egészségügyi vagy családi okokból történő utazásuk szükségességét.

A tagállamok és az Orosz Föderáció diplomáciai és konzuli képviseletei a vízumkérelem és a vízum kiadásához szükséges okmányok beérkezésétől számított tíz napon belül döntést hoznak a vízumkiadási kérelemről. Ez a határidő 30 naptári napra kiterjeszthető, különösen akkor, ha a kérelem további vizsgálatot tesz szükségessé.

Az Európai Unió azon polgárai és az Orosz Föderáció azon állampolgárai, akik tartózkodásuk alatt személyazonosító okmányaikat elveszítették, vagy akiktől ezen okmányokat ellopták, a tagállamok vagy az Orosz Föderáció diplomáciai vagy konzuli képviseletei által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal elhagyhatják az adott ország területét.

Háttér

A 2003. május 31-i szentpétervári csúcstalálkozó alkalmával elfogadott közös nyilatkozatban az Európai Unió és Oroszország megegyeztek arról, hogy hosszú távú perspektívaként megvizsgálják a vízumkényszer eltörlésének lehetséges feltételeit. Az Unió bővítéséről és az EU–Oroszország közötti kapcsolatokról szóló, 2004. április 27-én elfogadott közös nyilatkozatban mindkét fél megerősítette azon szándékát, hogy megkönnyítik az Európai Unió polgárai és az Orosz Föderáció állampolgárai számára a vízumkiadást, valamint hogy megállapodás megkötése céljából tárgyalásokat kezdenek. E vízummegállapodás megkötésével egy napon, 2007. április 19-én a felek megkötöttek egy visszafogadási megállapodást is.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2007/340/EK tanácsi határozat

2007.4.19.

HL L 129., 2007.5.17.

Utolsó frissítés: 16.06.2007

Top