Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD)

Ez a rendelet létrehozza az egyszerűsített átutazási okmányt (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmányt (FRTD). Ezen, a tagállamok konzuli hatóságai által kiállított okmányoknak a célja, hogy megkönnyítsék azon harmadik országbeli állampolgárok szárazföldön történő átutazását, akik saját országuk földrajzilag nem szomszédos két része közötti utazás esetén az Európai Unió területén kényszerülnek áthaladni.

JOGI AKTUS

A Tanács 693/2003/EK rendelete (2003. április 14.) az egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD) létrehozásáról, valamint a Közös Konzuli Utasítás és a Közös Kézikönyv módosításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet létrehozza az egyszerűsített átutazási okmányt (FTD) * és egyszerűsített vasúti átutazási okmányt (FRTD) * azon harmadik országbeli állampolgárok konkrét célú és közvetlen, szárazföldön történő átutazásának céljára, akik saját országuk földrajzilag nem szomszédos két része közötti utazás esetén az Európai Unió (EU) területén kényszerülnek áthaladni.

Hatály és érvényesség

Az FTD és az FRTD egyenértékű az átutazó vízumokkal, és a kibocsátó tagállam területére érvényes. Az FTD legfeljebb három évig érvényes, és az FTD alapján megvalósuló átutazás időtartama nem haladhatja meg a 24 órát. Az FRTD legfeljebb három hónapig érvényes, és az FRTD alapján megvalósuló átutazás időtartama nem haladhatja meg a 6 órát.

Az FTD/FRTD nem csatolható lejárt vagy olyan úti okmányhoz, amelynek érvényességi ideje rövidebb, mint az FTD/FRTD érvényességi ideje.

Feltételek és a kiállítási eljárás

Az FTD/FRTD megszerzéséhez a kérelmezőnek az alábbi feltételeket kell teljesítenie:

  • rendelkeznie kell egy érvényes, a külső határok átlépésére feljogosító okmánnyal;
  • nem lehet olyan személy, akire vonatkozóan figyelmeztető jelzést bocsátottak ki a belépés megtagadására;
  • nem jelenthet veszélyt egyik tagállam közrendjére, nemzetbiztonságára vagy nemzetközi kapcsolataira sem;
  • az FTD kiállítását kérelmezőnek nyomós okot kell felmutatnia annak megindokolására, miért kíván országa területének két része között gyakran utazni.

Az FTD/FRTD iránti kérelmet egy tagállam konzuli hatóságaihoz kell benyújtani. Ez az eljárás előírja a gyakori utazás iránti igényt alátámasztó, megfelelő – például a családi kapcsolatokra, valamint társadalmi, gazdasági, illetve más okokra vonatkozó – dokumentumok benyújtását.

Az FTD iránti kérelem feldolgozása igazgatási költségeinek díja 5 euró. Az FRTD kiadása díjmentesen történik.

Az okmány kiállítása és megtagadása

Az FTD/FRTD kiállítása a tagállam konzuli hivatalában történik, és nem állítható ki a határon.

Amennyiben egy tagállam az FTD/FRTD iránti kérelem kivizsgálását, illetve az FTD/FRTD kiadását megtagadja, akkor az eljárásokra, illetve a fellebbezésre az érintett tagállam nemzeti joga alkalmazandó. Amennyiben az FTD/FRTD megadását megtagadják, és a nemzeti jog előírja a megtagadás indokolását, akkor a kérelmezőt a megtagadás okáról tájékoztatni kell.

A rendszerrel történő visszaélés esetén az FTD/FRTD birtokosára a nemzeti jog által előírt szankciót kell kiszabni. A szankciónak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie, és magában kell foglalnia az FTD/FRTD érvénytelenítésének, illetve visszavonásának a lehetőségét is.

Záró rendelkezések

Az FTD/FRTD kiadásáról határozó tagállamok e döntésükről tájékoztatják a Tanácsot és a Bizottságot. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a határozatot. Amennyiben a tagállamok az FTD/FRTD kiadásának megszüntetéséről határoznak, e határozatukról tájékoztatják a Tanácsot és a Bizottságot. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi a határozatot.

A Bizottság az egyszerűsített átutazási rendszer működéséről a valamely tagállam által FTD/FRTD kiadására vonatkozóan hozott első határozat hatálybalépésétől számított három éven belül jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Egyszerűsített átutazási okmány (FTD): az egyszerűsített átutazást lehetővé tevő külön engedély, amelyet a tagállamok bocsáthatnak ki bármilyen szárazföldi közlekedési eszközzel történő többszöri beutazás céljából. Az FTD-t egységes formátumban kell kiállítani, a 694/2003/EK rendelettel összhangban.
  • Egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD): az egyszerűsített átutazást lehetővé tevő külön engedély, amelyet a tagállamok bocsáthatnak ki vasúton történő egyszeri oda- és visszautazás céljából. Az FRTD-t egységes formátumban kell kiállítani, a 694/2003/EK rendelettel összhangban.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 693/2003/EK rendelete

2003.4.18.

HL L 99., 2003.4.17.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 694/2003/EK rendelete (2003. április 14.) a 693/2003/EK rendeletben előírt egyszerűsített átutazási okmány (FTD) és egyszerűsített vasúti átutazási okmány (FRTD) egységes formátumairól [Hivatalos Lap L 99., 2003.4.17.]. Az FTD/FRTD-t egységes formátumban (matrica) kell kiállítani, és az az átutazóvízumokkal egyenértékű. A rendelet I. és II. mellékletében rögzített specifikációknak kell megfelelniük. Az FTD-re és FRTD-re további, az egyéb biztonsági (köztük a hamisítás elleni) követelményekkel és technikai eljárásokkal, valamint az egységes FTD/FRTD okmányok kitöltésével kapcsolatos technikai specifikációk is vonatkoznak. Ezek a specifikációk nem nyilvánosak.

Utolsó frissítés: 22.05.2007

Top