Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Átutazás Kalinyingrád és az Orosz Föderáció más részei között: javaslatok és megvalósítás

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Átutazás Kalinyingrád és az Orosz Föderáció más részei között: javaslatok és megvalósítás

Ez a közlemény áttekinti az Európai Unió és Oroszország között megtartott, a Kalinyingrád régióba tartó és onnan érkező átmenő személy- és áruforgalomról szóló megbeszéléseket. Az EU tárgyra vonatkozó álláspontjáról is tartalmaz egy sor ajánlást.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council of 18 September 2002 - Kaliningrad: Transit [COM(2002) 510 final - Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak (2002. szeptember 18.) – Kalinyingrád: Átutazás [COM(2002) 510 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a közlemény áttekinti az Európai Unió és Oroszország között megtartott, a Kalinyingrád régióba tartó és onnan érkező átmenő személy- és áruforgalomról szóló megbeszéléseket. Ez nem vonatkozik a kishatárforgalomra, mivel ez nem Kalinyingrád egyedi problémája.

Értékelés

A schengeni vívmányok a kulcsfontosságú politikai kérdésre – az emberek mozgására – vonatkozóan azon az elven alapulnak, hogy az EU biztonsága akkor védhető legjobban, ha az EU-tagállamok területén átutazó személyek megfelelő dokumentációval rendelkeznek. A vízumkövetelmény orosz állampolgárok részére mindaddig fennáll, amíg Oroszország azon harmadik országok listáján szerepel, amelyek polgárainak vízummal kell rendelkezniük, ha átlépik az EU tagállamainak külső határait.

A Bizottság úgy véli, hogy a „Közös álláspont” * című dokumentumban meghatározott rugalmasságokon kívül (olcsó vagy ingyenes, többszöri belépésre jogosító vízumok) megfontolandó egy speciális átutazási dokumentum („egyszerűsített átutazási okmány”) bevezetése. Az okmányt egyenértékűnek tekintenék azzal a többszöri belépésre jogosító átutazó vízummal, amelyet azon jóhiszemű orosz állampolgárok számára adnak ki, akik rendszeresen és közvetlenül utaznak Kalinyingrád és az Orosz Föderáció más részei között. Az orosz hatóságok előre megadhatnák a rendszeres utazók listáit. Az okmányt azután az érintett tagjelölt országok konzulátusai olcsón vagy díjmentesen állíthatnák ki.

A Bizottság hajlandó tovább tanulmányozni a vízummentesség megvalósíthatóságát nonstop vonatok utasai részére. A vonatok biztonsága megkövetelné, hogy azok megfelelően nagy sebességgel közlekedjenek, és hogy a vasúti kocsik kialakítása megakadályozza az utasokat abban, hogy a vonatot a litván hatóságok engedélye nélkül elhagyják.

Az egyszerűsített átutazási okmány bevezetésnek követelményei a következők:

 • a tagjelölt országok teljes együttműködése és az Európai Bizottság megfelelő adminisztratív és pénzügyi támogatása;
 • Oroszország teljes együttműködése, különösen a következők tekintetében:
 • új konzulátusok megnyitása;
 • az „egyszerűsített átutazási okmányra” jogosultnak tekintett orosz állampolgárok listáinak biztosítása;
 • az engedélyezett tartózkodási idejüket túllépő személyek visszafogadása egy visszafogadási megállapodás megkötése és végrehajtása, valamint a Litvániával kötött határmegállapodás ratifikálása révén;
 • nemzetközi útlevelek kiállítási eljárásának meggyorsítása az orosz állampolgárok számára záros határidőn belül. Egy rövid átmeneti időszak során, a vízumokkal/egyszerűsített átutazási okmányokkal együtt elfogadhatók lehetnének a belső orosz útlevelek is.

Az EU-nak garantálnia kellene a tagjelölt országok számára, hogy a fent említett rugalmasságok elfogadása és végrehajtása önmagában nem okozna semmilyen késedelmi kockázatot a belső határellenőrzések megszüntetése, azaz a schengeni övezetbe történő teljes integráció tekintetében.

A Bizottság azt javasolja, hogy az EU álláspontja a 2001. május 13-i közös álláspontban meghatározottakon kívül az alábbi intézkedési csomagon alapuljon:

 • az „egyszerűsített átutazási okmányt” az EU vagy a tagországok konzulátusi hatóságai állíthatják ki a közúton vagy vonattal utazó orosz állampolgárok részére. Ez feltételezné Oroszország együttműködését abban, hogy rövid időn belül hozzájárul a Litvánia által kért új konzulátusok megnyitásához;
 • az egyszerűsített átutazási okmányt nem állítják ki a határon;
 • az EU-nak meg kellene vizsgálnia az arra vonatkozó orosz javaslatot, hogy kezdjenek tárgyalásokat a vízummentes utazási rendszer későbbi létrehozásának feltételeiről;
 • a személyek és áruk mozgása jelentette problémára adott megoldásokkal párhuzamosan ki kell szélesíteni a kalinyingrádi régió jövőjére vonatkozó együttműködést.

Háttér

Az Európai Tanács sevillai ülésén felkérte a Bizottságot egy, a Kalinyingrád régióba tartó és onnan érkező átmenő személy- és áruforgalom megoldásának lehetőségeiről szóló tanulmány benyújtására. Ez a közlemény a Bizottság problémára adott válasza.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Közös álláspont: Az Általános Ügyek Tanácsa által 2002. május 13-án elfogadott közös álláspont (8304/02 dokumentum) megállapítja a schengeni vívmányok alapvető állásfoglalásait és bizonyos rugalmasságokat, beleértve: a hosszú ideig érvényes és többszöri beutazásra jogosító vízum kiadását. Idetartozik bizonyos foglalkozások – pl. teherautósofőrök – kedvező elbánása, és a vízum eseti alapon lenne kiadható; rugalmas vízumdíjak a belső határellenőrzések megszüntetése előtt; vízummentesség bizonyos kategóriájú személyek (pl. diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkezők, valamint légi és tengeri hajózó személyzet tagjai) számára.
 • FRTD
 • EÁO

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése (2006. december 22.) a kalinyingrádi körzet és az Orosz Föderáció más részei között a személyek egyszerűsített átutazásának működéséről [COM (2006) 840 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság örömmel állapítja meg, hogy az egyszerűsített átutazási rendszer annak hatálybalépést követően három évvel zökkenőmentesen működik, és mindkét partner elégedett a végrehajtással. Úgy tűnik, hogy az FTD/FRTD rendszer * teljesíti a schengeni vívmányok követelményeit is, mivel nem jegyeztek fel illegális bevándorlást ebben a rendszerben.

A Bizottság ezért nem tartja szükségesnek a rendszer megváltoztatását. Az egyszerűsített átutazási rendszer hosszú távon az EU és Oroszország közötti vízumpolitikai megállapodások jövőbeli alakulásától fog függeni.

A Bizottság a Külső Határok Alapon keresztül továbbra is támogatni fogja az átutazási rendszert.

Két pont még további vizsgálatra vár:

 • Az FRTD-t * egy külön nyomtatványra rögzítik, nem az utazó személy útlevelében, ahogyan azt a Tanács 693/2003/EK rendelete előírja. Ennek következtében ellenőrizhetetlen, hogy az FRTD-t egyetlen menettérti útra vagy gyakori utazásokra használják. A helyes alkalmazás ösztönözné az FTD-k * iránti kérelmeket is, mivel azok 5 euró fejében több útra beszerezhetők (rendszeres utazók);
 • a határellenőrzési formaságok lerövidítésének kérdését kétoldalú tárgyalások keretében tovább vitathatják, amennyiben a litván, orosz és belorusz hatóságok érdekeltek ebben. Két lehetőség tűnik megvalósíthatónak:
 • először is két megálló helyett (egy-egy a határ mindkét oldalán), minden határon csak egy megálló. Mindkét ország határvédelmi hatóságai egyidejűleg hajtanák végre ellenőrzésüket;
 • másodsorban olyan szabályt hoznának, aminek értelmében mindkét oldal akkor hajtja végre az ellenőrzést, miközben a vonat közlekedik.

Utolsó frissítés: 22.05.2007

Top