Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az uniós jog szerinti kötelezettségek elmulasztása

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az uniós jog szerinti kötelezettségek elmulasztása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 259. cikke.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikke.

MI AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 258–260. CIKKEINEK A CÉLJA?

Meghatározzák azokat a jogi eljárásokat, amelyeket abban az esetben kell követni, amikor az Európai Bizottság vagy egy uniós ország kormánya úgy véli, hogy egy másik uniós ország nem tartja be a Szerződésből fakadó kötelezettségeit.

FŐBB PONTOK

 • Az uniós kötelezettségek elmulasztása az alábbiak miatt következhet be:
  • jogszabályi vagy közigazgatási döntések vagy gyakorlatok miatt;
  • pozitív cselekvés (az uniós joggal ellentétes intézkedések elfogadása vagy ilyen intézkedések hatályon kívül helyezésének megtagadása) miatt;
  • negatív cselekvés (az uniós jog gyakorlatba ültetésének késleltetése vagy az elért haladásról a Bizottság tájékoztatásának elmulasztása) miatt.
 • A bírósági eljárások(at):
  • általában a Bizottság kezdeményezi, azonban más uniós ország is elindíthatja;
  • az uniós ország felé irányulnak, még ha az észlelt hiányosságok a kormánya, parlamentje, szövetségi vagy állami szint alatt működő szervei felelősségét képezik is.
 • A Bizottság először felkéri az érintett uniós országot, hogy reagáljon a vádakra, amelyek szerint megszegte az európai jogszabályokat. E válasz alapján a Bizottság közöl egy véleményt, amelyben lezárja az ügyet vagy pedig megállapítja az ország által végrehajtandó változtatásokat. Ezt a folyamatot egy másik uniós ország is elindíthatja, mégpedig úgy, hogy az ügyet jelenti a Bizottság felé.
 • Amennyiben az érintett ország a megadott ütemterv keretében nem teljesíti a Bizottság véleményében foglaltakat, a Bizottság vagy adott esetben az eljárást kezdeményező másik uniós ország az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.
 • Ha a Bizottság terjeszti az uniós országot a Bíróság elé az uniós jog gyakorlatba ültetésére irányuló nemzeti intézkedések kiközlésének elmulasztása miatt, pénzügyi szankciók megállapítására is kérheti a Bíróságot.
 • A Bíróság utasíthatja az uniós országot, amelyről úgy véli, hogy megszegte az uniós jogot, hogy megtegyen bizonyos intézkedéseket.
 • Amennyiben a Bizottság úgy gondolja, hogy az ország nem tesz eleget a bírósági határozatnak, másodjára is a Bíróság elé utalhatja az ügyet, és javaslatot tehet az általa megfelelőnek vélt büntetés mértékére.
 • Ha a Bíróság azt állapítja meg, hogy az ítéletet továbbra sem hajtják végre, átalánydíjat és/vagy pénzbírságot szabhat meg.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 160–161. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 259. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 161. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 260. cikke (HL C 202., 2016.6.7., 161. o.)

utolsó frissítés 12.07.2016

Top