Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező szolgálatoknak a SIS II-höz való hozzáférése

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező szolgálatoknak a SIS II-höz való hozzáférése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1986/2006/EK rendelet a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező uniós országokbeli szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Lehetővé teszi az Európai Unió (EU) járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező országai számára a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáférést.
 • Ennek egyetlen célja annak ellenőrzése, hogy egy nyilvántartásba vételre bemutatott jármű nem lopott és/vagy büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából nem keresik.

FŐBB PONTOK

 • A rendelet feljogosítja a jármű-nyilvántartási szolgálatok SIS II-höz való hozzáférését a következőkre vonatkozóan:
  • az 50 köbcentimétert meghaladó hengerűrtartalmú gépjárművek adatai;
  • a 750 kg-nál nagyobb saját tömegű utánfutók, valamint lakókocsik adatai;
  • a járművek ellopott, jogellenesen használt, elveszett vagy érvénytelenített járműforgalmi engedélyeinek és rendszámtábláinak adatai.
 • A nem közszolgálati jármű-nyilvántartási szolgálatok csak a SIS II létesítéséről szóló határozatban (azaz a Tanács 2007/533/IB határozatában) megnevezett hatóságokon keresztül kaphatnak hozzáférést a SIS II-höz. Ezen hatóságok közé tartoznak a határrendészeti, rendőri és vámhatóságok.
 • A SIS II létesítéséről szóló határozat meghatározza a teendőket azokban az esetekben, amikor a SIS II olyan járművet talál, amely lopott, vagy azt büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználás céljából keresik.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2007. január 17. óta hatályos.

HÁTTÉR

Az uniós országok kötelesek egymást segíteni a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv végrehajtásában. Információt cserélhetnek abból a célból, hogy ellenőrizzék a jármű jogi helyzetét abban az országban, ahol azt előzőleg nyilvántartásba vették.

Az 1987/2006/EK rendelet és a SIS II létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 2007/533/IB határozat (SIS II rendelet és határozat) egy cikk kivételével helyettesíti az 1985. június 14-én létrejött Schengeni Megállapodást. Az illető cikk a járművek forgalmi engedélyének kiadására jogosult uniós országokbeli szolgálatok Schengeni Információs Rendszerhez való hozzáférésével kapcsolatos. E harmadik aktus kiegészíti a SIS II jogi keretét, és biztosítja az EU-s országok jármű-nyilvántartási szolgálatai számára a SIS II-höz való hozzáférést, mihelyt az működőképessé válik.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1986/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről (HL L 381., 2006.12.28., 1–3. o.)

A 1986/2006/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 16.08.2016

Top